Prindi

Tehnoloogiasiire

Ettevõtluskeskus on Tallinna Tehnikakõrgkooli struktuuriüksus, mille eesmärgiks on ettevõtete ja kõrgkooli vahelise teadustegevuse juhtimine, TTK teadus- ja arendustegevuse tulemuste rakendamine ühiskonda ning selleks vajalike adminisratiivteenuste osutamine.

Osakonna tegevuse põhieesmärgiks on TTK sisene teaduse, arenduse ja loometegevuse initsieerimine ja lepingupõhine TAList tulenevate rakenduslike tehnilis-tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamise koordineerimine, kommertsialiseerimine ettevõtlusele ja uute ettevõtete, sh. spin-off ettevõtete loomisele kaasaaitamine.

Edukale koostööle lootes!

Ettevõtluskeskuse meeskond:

 

 


  • Jaga: