Prindi

Ehitusinstituudi teenused

Ehitusalased rakendusuuringud ja ekspertiisid

Teostatud uuringud
Valdkonnapõhised täiendkoolitused

Konstruktsioonide uuringud
 • Kandekonstruktsioonide ekspertiiside tegemine (vt lisainfot)
 • Ehituskonstruktsioonide, konstruktsioonielementide ja mudelite katseline uurimine
 • Projekteerimisalased konsultatsioonid

Puidust ja betoonist komposiitplaadi kandevõime katseline määramine mehaaniliste katsetuste labori jõuraamiga

 


Ehitusmaterjalide ehitusfüüsikalised uuringud laboritingimustes
 • Piirdekonstruktsioonide niiskusrežiimi uuringud
 • Piirdekonstruktsioonide soojusomaduste uuringud

 


Ehitusfüüsikalised uuringud objektidel
 • Välispiirete temperatuuri ja niiskusrežiimi mõõtmised, termografeerimine
 • Välispiirete soojusfüüsikalised uuringud
 • Välispiirete kahjustuste tekkepõhjuste uuringud ja ettepanekud nende likvideerimiseks
 • Sisekliima uuringud

 

 


Ehitusökonoomika
 • Energiaauditite koostamine
 • Ehitusmaksumuste hinnangute andmine
 • Remonditööde maksumuse planeerimine
 • Tasuvusarvutuste teostamine
 • Rahastamismudeli väljatöötamine remonditööde finantseerimiseks

 

 


Ehitusmaterjalide uuringud
 • Ehitusmaterjalide ehitusfüüsikaliste omaduste määramine

 

 

 

 


Teedeehitusalased uuringud, konsultatsioonid ja nõustamine
 • Teedeehituses kasutatavate materjalide alased konsultatsioonid
 • Katendite konstrueerimine, dimensioonimine ja konsulteerimine
 • Teel esinevate defektide tekkepõhjuste kindlakstegemine ja remondimeetmete leidmine
 • Geotehnilised ja teekonstruktsioonialased eksperimentaalsed katsed vastavalt vajadusele, kas staatilise või dünaamilise koormusplaadiga või liikuva rattakoormusega, keskkonnakoormuste (niiskus ja külmutamine) samaaegse kaasamisega
 • Kaevanduslike jääkmaterjalide kasutamise uurimine (nt paekivisõelmed, põlevkiviaheraine) 

Teedelabor

 

 


Uuenduslikud tehnoloogiad ja finantskalkulatsioonid
 • Geosünteetiliste lahenduste väljatöötamine geotehnilistele ja teedeehituslikele probleemidele, geosünteetikaalased konsultatsioonid
 • Insenervõrkude 3D andmebaaside moodustamine ning kasutuslahenduste väljatöötamine
 • BIM – tee-ehitusinfo modelleerimine

 

 


Tee-ehitusökonoomika ja eelarvestamine
 • Teedeehitusalased finantskalkulatsioonid
 • Tee-ehituse maksumushinnangute andmine
 • Aja juhtimine tee-ehituses ning normeerimine

 

 

 

 


Paeuuringud
 • Paeleiukohtade hindamine rakendusliku sobivuse seisukohalt
 • Paekivi kvaliteedi uuringute ja ekspertiiside teostamine
 • Potentsiaalsete paekasutusalade prognooside teostamine

 


Rakendusgeodeesia
 • Skaneerimisalased konsultatsioonid
 • Deformatsioonide uurimine

 

BIM laboratioorium
TTK BIM CAVE (Computer Assisted Virtual Environment)
 • Tänapäevase esitlustehnoloogiaga varustatud nõupidamisruum
 • CAVE süsteemi saab kasutada esitluste tegemiseks
 • CAVE süsteemis on võimalik vaadata mudeleid stereoskoopilistena (3D) ja neis ringi liikuda
 • *mudel on modelleerimistarkvaraga valmistatud objekt (nt hoone, rajatis, skulptuur, seade jms)

_MG_1952  _MG_1981


Ehitusinstituudi ettevõtluskoordinaator:


 • Jaga: