Prindi

Juhtkond

Juhtkonna koosseis on ellu kutsutud operatiivsete juhtimisküsimuste arutamiseks-lahendamiseks, TTK nõukogusse suunatavate õigusaktide ja muude TTK nõukogu pädevusse kuuluvate küsimuste eelnevaks läbivaatamiseks ja ka infovahetuse eesmärgil. Juhtkonna koosseisu kuuluvad rektor, prorektorid, struktuuriüksuste juhid, kvaliteedijuht, jurist ja üliõpilasesinduse esindaja.

Tallinna Tehnikakõrgkooli juhtkonna koosseis 2017. aastal

Esimees:
Enno Lend, rektor

Liikmed:
Anne Kraav, arendusprorektor
Lauri Peetrimägi, õppeprorektor
Tarmo Sildeberg, finants- ja haldusdirektor
Tõnis Hintsov, transporditeaduskonna dekaan
Hindrek Kesler, arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonna dekaan
Martti Kiisa
, ehitusteaduskonna dekaan
Karli Klaas, reaalainete keskuse juhataja
Mare-Ann Perkmann, rõiva- ja tekstiiliteaduskonna dekaan
Britt Petjärv, humanitaarainete keskuse juhataja
Vello Vainola, mehaanikateaduskonna dekaan
Anneli Jõgiste, jurist
Oliver Kallas, ettevõtluskeskuse juhataja
Brita Laurfeld, kvaliteedijuht
Anne Rooste, õppeosakonna juhataja
Raivo Russmann, kehakultuurikeskuse juhataja
Marek Simulman
, kommunikatsiooni- ja turundusosakonna juhataja
Agnes Udumäe, avatud kõrgkooli juhataja
Elo Viljus, personalitalituse juht
Üliõpilasesinduse esindaja


  • Jaga: