Prindi

Nõukogu

Nõukogu on kõrgkooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mis juhindub oma tegevuses kõrgkooli põhimäärusest ja TTK nõukogu kodukorrast.
Nõukogusse kuuluvad rektor, prorektorid, professorite kogu vanem, üks õppejõudude esindaja igast teaduskonnast ning üliõpilaskonna esindajad.

Nõukogu koosseis

Esimees:
Enno Lend, rektor

Sekretär:
Anneli Jõgiste, jurist

Liikmed:
Lauri Peetrimägi, õppeprorektor
Anne Kraav, arendusprorektor
Tarmo Sildeberg, finants- ja haldusdirektor
Peeter Paane, professorite kogu vanem, ehitusteaduskonna professor
Viiu Sillaste, arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonna professor
Ülle Aasjõe, transporditeaduskonna lektor
Marina Latõnina, reaalainete keskuse lektor
Teele Peets, rõiva- ja tekstiiliteaduskonna lektor
Anneli Ramjalg
, ehitusteaduskonna lektor
Ruubo Roots, mehaanikateaduskonna lektor
Sirje Truu, humanitaarainete keskuse lektor
Janar Paidla, transporditeaduskonna üliõpilane
Sigrid Raudsepp, mehaanikateaduskonna üliõpilane
Mikk Tootsi, mehaanikateaduskonna üliõpilane


  • Jaga: