Prindi

Rahvusvahelised projektid

Arendusprojektid

Erasmus + strateegilise partnerluse projektid
eu-flag-erasmus_vect_pos

INSMER
INtegrated SMart Education in Robotics (2016 – 2019).
Projekti peamiseks eesmärgiks on aidata kaasa, et projektis osalevate riikide tööjõud oleks maailma tööjõuturul konkureeriv ja täita tööstuse ootused tööjõu kompetentsiga seoses ning seeläbi tõsta osalevate riikide majanduslikku edu, arendades robootika valdkonnas välja õppeprogrammid õpilastele ja täiendkoolitusteks vastavalt Tööstus 4.0 paradigmale. Projekt aitab partneritel  viia end kurssi Tööstus 4.0 põhimõtetega ja tänapäeva tööstuse nõuetega robootika valdkonnas. Vastavalt neile nõuetele arendatakse välja õppekavad ja täiendkoolitusprogrammid robootika valdkonnas. Samuti arendatakse välja robootika valdkonna õpik. TTK osaleb partnerina lisaks osalejatele Soomest, Lätist ja Eestist. Projekti rahastab Erasmus + Euroopa Liidu Programm 365 513 euroga.

CNCert (Competitiveness through Engineering CNC EURO vocational certificate)
TTK mehaanikateaduskonna koordineeritav ja Euroopa Liidu kaasrahastatav projekt CNC täiendusõppe valdkonnas (2014-2016). 

Build PHE
BUILD PHE (Building Professional Higher Education Capacity in Europe) – rakenduskõrghariduse arendamine koostöös Euroopa rakenduskõrgkoolide esindajatega (2015-2017). TTK osaleb partnerina lisaks osalejatele Poolast,  Sloveeniast, Maltalt, Horvaatiast, Tšehhi Vabariigist, Belgiast. Projekti rahastab Erasmus + Euroopa Liidu Programm

EIN (E-mobility Innovation Network) – rahvusvaheline elektriauto täienduskoolituse  arendamine (2015-2017)

Kesk-Läänemere programmi projektid (INTERREG Central Baltic)cb-logo-rgb

EDU-RAIL (2015-2018)
“Harmonised and Modernised Multidisciplinary Railway Education” on Kesk-Läänemere piiriülese koostöö programmi 2014-2020 projekt. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist 358 402,10 eruoga. Projekti eesmärgiks on  kaasajastatud ja ühtlustatud raudtee õppekava arendamine Eestis, Lätis ja Soomes, mis aitab kaasa Kesk-Läänemere tööturu arengule ja integratsioonile. Projekti juhtpartner on TTK Raudtee õppetool. Projekti partneriteks on Krao ja Häme Rakenduskõrgkool Soomest, Transpordi ja Telekommunikatsiooni Instituut ning Riia Tehnikaülikool Lätist. Lisainfo projekti kohta http://edu-rail.tsi.lv

EDU-SMEs
“Curriculum alignment and cross-border cooperation with SMEs“on Kesk-Läänemere piiriülese koostöö programmi 2014-2020 projekt. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist. Projekti eesmärgiks on  ettevõtete rahvusvahelistumise arendamine Eestis, Lätis ja Soomes (2015-2017). TTK osaleb partnerina lisaks osalistele Soomest, Lätist.

Läänemere piirkonna programmi projektid (INTERREG Baltic Sea Region)
logod8_lk8

SWW (Smart and safe work wear clothing) arendusprojekti eesmärgiks on muuta Läänemere piirkonna  rõivatööstust (vormiriietus) konkurentsivõimelisemaks kaasates infotehnoloogiat ja parendades tarneahela juhtimist.  TTK osaleb partnerina lisaks osalistele Soomest, Poolast, Lätist ja Leedust (2016-2018). Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

Nordplus arendusprojektid
logod3_lk8

NOBANET
NOBANET (Nordic-Baltic Network for Internationalization of SMEs) arendusprojektide eesmärgiks on toetada väikeste ja keskmise suurusega ettevõttete (VKEd) rahvusvahelistumist läbi kõrgkoolide ja ettevõtete koostöö, õppekavade arenduse ja uute õppematerjalide loomise.
E-NOBANET (E-business models for international SME-s) projekti eesmärgiks on luua e –kursus,  mis intergreeritakse partnerite õppekavadesse (2016-2017). Projekti rahastab osalisel NordPlus (Nordic Council of Ministers)

Network Circular Economy Future/2016 projekt on suunatud  jätkusuutlikkuse edendamisele õppekavades. Läbi piiriülese koostööprojekti saavad osalevad organisatsioonid ülevaate jätkusuutlikkuse teema käsitlusest õppekavades  ning projekti ühisuuringutest uusi tedamisi ning kogemusi innovaatilise pedagoogika kohta. Uuringud on suunatud  ringmajanduse ja jätkusuutlikkusele arengule. Peamised eesmärgid on võrgustiku loomine ning pakkuda võimalusi pikaajaliseks koostööks Läänemere kõrgharidusasutuste vahel.

EMP/Norra tsipendiumiprogramm
logod9_lk8

Kõrgkoolidevaheline õpiränne toetab Eesti ja Norra vahelist üliõpilaste, õppejõudude ja kõrgkoolide töötajate kahepoolset õpirännet, edendades seeläbi Eesti ja Norra kõrgharidusasutuste, tööturu ja teadusasutuste vahelist koostööd (2015 – 30. september 2016).
– TTK esindajad külastasid Trondheimi Tehnikaülikooli

Formula Student – TTK ja TTÜ tudengite ühisprojekt, millega osaletakse peamiselt tehnikateaduste (autotehnika, mehaanika) tudengitele suunatud tootearendusvõistluses Formula Student. Formula Studenti raames projekteeritakse ja ehitatakse väike üheistmeline vormelauto. Autot tutvustatakse rahvusvahelisel võistlusel, sellega läbitakse erinevaid katseid ning sõidetakse võidu ringrajal. Projektis osalemine annab tudengile reaalse kogemuse auto projekteerimises ja valmistamises ning tutvustab noorele insenerile autotööstuse majanduslikku poolt. 2013. a. võitis TTK ja TTÜ tudengite ühisvõistkond 2. koha nii USAs kui Kanadas, 2014. a. sai tudengite elektrivormel üldvõidu Itaalia etapil. Projekti rahastavad TTK, TTÜ ja sponsorid-ettevõtjad. (2006- )

Rahvusvahelised videoloengud: Ehitusteaduskonna õppejõud Aivars Alt annab ingliskeelseid videoloenguid Jyväskylä partnerkõrgkooli üliõpilastele. Töökohalt loengut läbi viiimisega kaasneb vähene aja- ja rahakulu loengu korraldamiseks. Lindistuse põhjal on võimalik analüüsida nii keelekasutust kui ka loengu läbiviimise tehnikat. (2012- )

Intensiivkursused ja mobiilsus

Erasmus+ õpiränne
EL ja Eesti kaasrahastus üliõpilaste õpinguteks ja töötajate visiitideks partnerkõrgkoolidesse Euroopas. (1998- )

Ehitusalane intensiivkursus Metropolia Ametikõrgkooliga
Kõrgkoolide rahastamisel toimub intensiivkursus kevadeti Tallinnas ja sügiseti Helsingis. (2004- …)

Vaatluspraktika arhitektuuritudengitele – nädalane vaatluspraktika projekt 2. kursuse arhitektuuritudengitele toimub igal kevadsemestril eri Euroopa linnas

ANTEE – Nordplusi kaasrahastatud võrgustik korraldab igal aastal Islandil, Soomes või Eestis intensiivkursuse, millel osalevad tehnoökoloogia eriala üliõpilased. (2008- )

EkoTekNord võrgustik – Nordplusi rahastatud võrgustik (valdkonnad: Business, Information Technology, Engineering, Logistics and Media) korraldab igal aastal intensiivkursusi ja suvekoole (Intercultural Communication,Entrepreneurship jne) ja annab nii õppejõududele kui üliõpilastele individuaalmobiilsuse stipendiume.(2009- )

NordLand – Norplusi rahastuse toel toimuv geodeesiaüliõpilaste praktikavahetus kõrgkooli Vilnius University of Applied Engineering Sciences koordineerimisel tugineb aastast 2007 toimival õppejõudude vahetusel. (2013- )

24-tunni intensiivprojekt Kymenlaakso Rakenduskõrgkooliga
TTK ja Kymenlaakso Rakenduskõrgkooli üliõpilastest ja õppejõududest koosnevad töörühmad üritavad lahendada reaalseid ettevõtetes operatiivsel ja taktikalisel tasandil üleskerkinud pakilisi probleeme, Projekt pakub logistikaüliõpilastele hea võimaluse tutvuda probleemidega, millega logistika- ja tootmisettevõtted igapäevaselt kokku puutuvad. (2013- )

CNC pratikaprojekt – intensiivne praktiline õppenädal TTK ja Lahti Rakenduskõrgkooli masinaehituse eriala tudengitele

Ülevaade lõppenud projektidest on kättesaadav siin.

Lisainfo:

 

 

 

 


  • Jaga: