Prindi

Teadus-, arendus- ja loometegevus

Tallinna Tehnikakõrgkoolis on teadus-, arendus- ja loometegevuse (TAL) nõukogu, mis koordineerib kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometegevust ning töötab välja selle arengusuunad. Nõukogu liikmeteks on selle esimees, professorite kogu vanem, ettevõtluskeskuse juhataja, üliõpilaste teaduslik-tehnilise ühingu (ÜTTÜ) Heureka esimees, teaduskondade dekaanid ning humanitaaraiainete keskuse ja reaalainete keskuse juhatajad.

TAL nõukogu põhimäärus

TTK teadus-, arendus- ja loometegevuse uurimissuunad 2016

Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskond
Üldteema 1.1 – Inimlik arhitektuur – inimlik linn
Üldteema 1.2 – Loodusvarade säästlik kasutamine ja kaitse

Ehitusteaduskond
Üldteema 2.1 – BIM-rakenduste arendamine
Üldteema 2.2 – Teede ja rakendusgeodeesia-alased uuringud
Üldteema 2.3 – Ehituskonstruktsioonide seisukorra hindamine

Mehaanikateaduskond
Üldteema 3.1 – Innovatiivsed lahendused masinaehituses
Üldteema 3.2 – Pinnete tehnoloogia ja talitluskarakteristikute uurimine ning rakendamine
Üldteema 3.3 – Nutikad elektritehnilised insenerilahendused

Transporditeaduskond
Üldteema 4.1 – Liiklusohutusalased uuringud
Üldteema 4.2 – Diagnostikaalane arendustöö
Üldteema 4.3 – Logistikaalased uuringud

Rõiva- ja tekstiiliteaduskond
Üldteema 5.1 – Tekstiilmaterjalide mehaaniliste omaduste uuringud
Üldteema 5.2 – Rõivaalaste tehniliste lahenduste väljatöötamine

 

 

 


  • Jaga: