Prindi

Elukestva õppe keskus

Elukestva õppe keskus pakub ja vahendab täienduskoolitust kõikidel Tallinna Tehnikakõrgkoolis õpetatavatel erialadel ning nendega seotud valdkondades.

Täienduskursusi viivad läbi TTK struktuuriüksused: teaduskonnad, keskused, Elukestva õppe keskus. Pakutavaid kursusi leiab siit: Täienduskoolitused

Koolitusprogrammide koostamisel ja läbiviimisel kaasatakse kõrgkooli õppejõudude kõrval ka vastava valdkonna spetsialiste. TTK täienduskursused toimuvad kinnitatud teemade ulatuses.

Avatud õppes on võimalik õppida kõikide tasemeõppe õppekavade aineid eesmärgiga täiendada erialaseid teadmisi. Õppida saavad kõik vähemalt keskharidusega inimesed. Õppima asumiseks tuleb esitada avaldus. Õppetöö on tasuline. Vastavalt TTK nõukogu otsusele 27.04.2016 nr 1-15/84 on ühe ainepunkti hinnaks 25 eurot. Õpisooviga palume pöörduda elukestva õppe keskusesse.

Keskuse kontaktid leiate siit


  • Jaga: