Prindi

Tutvustus

Tallinna Tehnikakõrgkool (lühend TTK, ingl TTK University of Applied Sciences) on Eesti suurim riiklik tehnikavaldkonna rakenduskõrgkool, mille lõpetaja saab rakenduskõrghariduse diplomi. Kõrgkoolis õpib umbes 2500 üliõpilast. Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor on 2010. aastast ja 2015. aastal teiseks ametiajaks ametisse nimetatud professor Enno Lend.

Õppida saab viies teaduskonnas tehnika, tootmise ja tehnoloogia ning arhitektuuri ja ehituse valdkondades 13 õppekava alusel: rakendusarhitektuur; tehnoökoloogia; hoonete ehitus; teedeehitus; rakendusgeodeesia; masinaehitus; tehnomaterjalid ja turundus; elektritehnika; rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia; rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus; autotehnika; transport ja logistika; raudteetehnika. Tallinna Tehnikakõrgkoolil on nendes õppekavagruppides tähtajatu õppe läbiviimise õigus ja õppe kvaliteet tagatud.

TTKs saab õppida päeva- ja kaugõppes, õpe kestab neli aastat ja on eesti keeles. Õppe maht on 240 EAP. Tasemeõppe kõrval korraldab avatud kõrgkool täienduskoolitusi. Kõrgkooli liikmeskonna õppe- ja teadusarendustöö fookus on Eesti tööturg ja ettevõtted, samas on koolil koostöö ka ligi poolesaja väliskõrgkooliga.

Tallinna Tehnikakõrgkooli akadeemilised struktuuriüksused on arhitektuuri ja keskkonnatehnika, ehitus-, mehaanika-, rõiva- ja tekstiili- ning transporditeaduskond, reaalainete ja humanitaarainete keskus; lisaks on tugistruktuuriüksused. Kooli hoonetekompleksi kuuluvad õppe- ja administratiivruumid ning laborid ja praktiliste tööde ruumid. Siidisaba 7 asuvad kõrgkooli spordisaal ning rõiva- ja tekstiiliteaduskonna õppelaborid, Siidisaba 8 autotehnika õppelabor ja rajatiste õppetooli labor.

TTK tunnuslause – Usus est magister optimus – Praktika on parim õpetaja.

Missioon: Tallinna Tehnikakõrgkool on Eesti ühiskonna ja inseneeria arengu eestvedaja rakenduskõrghariduse ja teadmussiirde valdkondades.

Visioon: Tallinna Tehnikakõrgkool on tunnustatud, huvigruppide poolt hinnatud ja innovaatiline rakenduskõrgkool.

Põhiväärtused:
innovatiivsus – loovus, avatus, paindlikkus;
ettevõtlikkus – algatuslikkus, sihiteadlikkus, rakenduslikkus;
efektiivsus – säästlikkus, tulemuslikkus, vastutustundlikkus.

Sümboolika

Ajalugu

Kontaktandmed
aadress: Pärnu mnt 62, 10135 Tallinn
registrikood: 70003773
e-post: tktk[ät]tktk.ee
telefon: (+372) 666 4500


  • Jaga: