Prindi

Arvjuhtimisega (CNC) pingioperaatori baaskursus

Teenusgrupi nimetus Õppekavagrupp tehnika, tootmine ja tehnoloogia
Kursuse maht 80 akadeemilist tundi
Õppekeel Eesti keel
Õppevorm Auditoorne ja praktiline väljaõpe CNC laboratooriumis
Koolituse hind 1400 €
Korraldav struktuuriüksus TTK Mehaanikateaduskond ja Avatud kõrgkool. Kontaktisik Agnes Udumäe e-post agnes@tktk.ee tel 6664553

Sissejuhatus

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest:

  • Lõiketöötluse alused 5 akad t
  • Materjalitehnika 5 akad t
  • Jooniste lugemine 5 akad t
  • Töökoht, organisatsioon 5 akad t

Pingipraktika 60 akad t

Kursuse sisu

Sisu Tundide maht [akad t] Õppejõud
I Lõiketöötlemise alused

Lõiketöötluse alused, marsruut- ja operatsioonitehnoloogia

Treimise lõikeriistad ja nende parameetrid. Valik.

 

5

 

Tavo Kangru
II Materjalitehnika

Masinaehituses kasutatavad materjalid, omadused, markeering, töödeldavus.

5 Ruubo Roots
III Jooniste lugemine

Masinaehitusjoonised, kujutised, vaated, lõiked, ristlõiked.

Tingmärgid joonistel. Pinnakaredus, piirhälbed, tolerantsid ja istud.

 

5

Peter Šverns
VI Töökoht, organisatsioon, majandus

Töökorraldus, tööaeg, tootmiskulud.

 

5

Ruubo Roots
VIII Pingipraktika

Tööohutus ja tervishoid. Lõiketöötluse seadmed. Töökoht. Detaili tööjoonis, töötlemise operatsioonitehnoloogia. Lõikeriistad, tooriku ja lõikeriistade ülesseadmine. Pingi käsitsemine. Valmistatud detaili mõõtmine ja kvaliteedi hindamine.  Mõõteriistad ja nende kasutamine.

12

12

12

12

12

 

Janis Piiritalo

Tavo Kangru

Mihkel Laurits

Madis Moor

Peter Šverns

 

 

 

Koolituse õpiväljundid

  • Kursuslane teab masinaehituses kasutatavaid laia otstarbelisi materjale, nende omadusi, markeerimist ja töödeldavust;
  • Kursuslane tunneb masinaehituses kasutatavaid laiaotstarbelisi seadmeid, nende tööpõhimõtteid, parameetreid ja  kasutamist;
  • Kursuslane oskab koostada tehnoloogilist protsessi lihtsamate tüüpdetailide valmistamiseks; oskab lugeda jooniselt detaili geomeetriat, nõudeid pinnakvaliteedile ja hinnata reaalseid mõõtmeid;
  • Kursuslane on läbinud ohutusalase instrueerimise töökohal.
  • Kursuslasel on algteadmised kaasaegsetest arvprogrammjuhtimisega seadmetest, nende kasutamise võimalustest, teenindamise eripärast ja detaili valmistamise juhtprogrammi koostamisest.

Kursuslane on omandanud praktilisi töökogemusi töökohal.

Lõpudokumendid

Tallinna Tehnikakõrgkooli koolitustunnistus.

Lektorid

Tavo Kangru MSc

Ruubo Roots MSc

Madis Moor MSc

Janis Piiritalo BAc

Peter Šverns BAc

Mihkel Laurits kutsekõrgharidus

Tunniplaan

Tellimisel

Registreerimine

Koolitusel osaleja andmed

Ettevõtte / maksja andmed

Koolituse info

Lisainfo

Õppekava eesmärk: anda teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning oskusi metallide töötlemiseks trei- ja freespinkidel.

Õppe alustamise tingimused: koolitataval on eelteadmised lõiketöötlusest, masinaehituses kasutatavatest materjalidest ja arvuti kasutamise oskused.

 Õppekava lõpetamise tingimused Teoreetiliste teadmiste test. Valmistatava detaili joonisega tutvumine, valmistamise juhtprogrammi ettevalmistamine, töörežiimide ja lõikeriistade valik, valmistamise simuleerimine. Lõikeriistade  ja tooriku ülesseadmine, detaili valmistamine. Valmistatud detaili mõõtude ja kvaliteedi hindamine.

  • Jaga: