Prindi

CAD projekteerimine

Sihtrühm tehnik-joonestajad
Toimumisaeg Koolitus toimub 2018 aasta jaanuaris.
Teenusgrupi nimetus ehitus ja tsiviilrajatised
Kursuse maht 64 akadeemilist tundi
Õppekeel Eesti keel
Õppevorm Auditoorne õpe
Koolituse hind 960 eurot
Korraldav struktuuriüksus TTK reaalainete keskus ja elukestva õppe keskus

Sissejuhatus

CAD projekteerimise kursus tehnik-joonestajatele. AutoCad programmi kasutamine jooniste ja ruumiliste mudelite valmistamiseks, andmete töötlemiseks.

Kursuse sisu

Õppekava moodulid:

I 2D-keskkonna kasutamine 28 akadeemilist tundi. Joonestamine, redigeerimine, andmete kasutamine ja jooniste publitseerimine.

II Excel programmi kasutamine andmete töötlemiseks 3 akadeemilist tundi.

III Ruumiliste mudelite valmistamine 18 akadeemilist tundi.

IV Ruumi plaani koostamine 6 akadeemilist tundi.

  • V Kalkulatsiooni koostamine 5 akadeemilist tundi.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinud õppija on omandanud arvutiprogrammi AutoCAD kasutamise:

  • oskab jooniseid lugeda;
  • oskab jooniseid valmistada ja vormistada AutoCAD 2D keskkonnas, jooniseid edastada ning välja printida;
  • oskab valmistada ruumilisi mudeleid AutoCAD 3D keskkonnas;
  • oskab 3D mudeleid kasutada joonise vormistamiseks ja videoesitluse valmistamiseks;
  • oskab kasutada teatmematerjali (standardeid, parameetrite tabeleid);
  • oskab kanda joonise kujutistele mõõtmeid, vajalikke tehnilisi märkusi ja tähistusi;skab hinnapakkumisi koostada ja oma tööd reklaamida.

Lõpudokumendid

Õppekava lõpetamise tingimused: Teadmiste test 4 akadeemilise tunni ulatuses. AutoCad programmi kasutamine joonise valmistamiseks ja muutmiseks.

Testi sooritanud õppija saab Tallinna Tehnikakõrgkooli koolitustunnistuse. Koolitus annab 60 täiendusõppe punkti(TP).

Lektorid

Agu Eensaar PhD

Olga Ovtšarenko MSc

Vitali Retšnoi PhD

Registreerimine

Koolitusel osaleja andmed

Ettevõtte / maksja andmed

Koolituse info

Lisainfo

Õppekava eesmärk on anda teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning oskuseid ehitusjooniste vormistamiseks ja valmistamiseks.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK elukestva õppe keskus


  • Jaga: