Prindi

CAD projekteerimine

Sihtrühm tehnik-joonestajad
Toimumisaeg 13.11-18.12.2017
Teenusgrupi nimetus ehitus ja tsiviilrajatised
Kursuse maht 64 akadeemilist tundi
Õppekeel eesti keel
Õppevorm Auditoorne õpe
Koolituse hind 960 eurot
Korraldav struktuuriüksus TTK reaalainete keskus ja TTK elukestva õppe keskus

Sissejuhatus

CAD projekteerimise kursus tehnik-joonestajatele ja projekteerijatele. AutoCad programmi kasutamine jooniste ja ruumiliste mudelite valmistamiseks, andmete töötlemiseks.

Kursuse sisu

Õppekava moodulid:

I 2D-keskkonna kasutamine 28 akadeemilist tundi. Joonestamine, redigeerimine, andmete kasutamine ja jooniste publitseerimine.

II Excel programmi kasutamine andmete töötlemiseks.

III Ruumiliste mudelite valmistamine.

IV Ruumi plaani koostamine.

V Kalkulatsiooni koostamine.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinud õppija on omandanud arvutiprogrammi AutoCAD kasutamise:

  • oskab jooniseid lugeda;
  • oskab jooniseid valmistada ja vormistada AutoCAD 2D keskkonnas, jooniseid edastada ning välja printida;
  • oskab valmistada ruumilisi mudeleid AutoCAD 3D keskkonnas;
  • oskab 3D mudeleid kasutada joonise vormistamiseks ja videoesitluse valmistamiseks;
  • oskab kasutada teatmematerjali (standardeid, parameetrite tabeleid);
  • oskab kanda joonise kujutistele mõõtmeid, vajalikke tehnilisi märkusi ja tähistusi;skab hinnapakkumisi koostada ja oma tööd reklaamida.

Lõpudokumendid

Õppekava lõpetamise tingimused: Teadmiste test 4 akadeemilise tunni ulatuses. AutoCad programmi kasutamine joonise valmistamiseks ja muutmiseks.

Testi sooritanud õppija saab TTK koolitustunnistuse. Koolitus annab 60 täiendusõppe punkti (TP).

Lektorid

Agu Eensaar (PhD)

Olga Ovtšarenko (MSc)

Vitali Retšnoi (PhD)

Tunniplaan

AutoCAD 13.11-18.12.2017

Koolitus toimub esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kell 15.30-18.30

Registreerimine

Koolitusel osaleja andmed

Ettevõtte / maksja andmed

Koolituse info

Lisainfo

Õppekava eesmärk on anda teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning oskuseid ehitusjooniste vormistamiseks ja valmistamiseks.

TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni. Koolitus toimub vähemalt 6 osavõtja registreerumisel.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK elukestva õppe keskus


  • Jaga: