Prindi

CAD projekteerimine

Sihtrühm joonestajad, tehnilise haridusega spetsialistid
Toimumisaeg 25.04-30.05.2018
(grupp on komplekteeritud)
Õppekavarühm tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Kursuse maht 64 akad h
Õppekeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õppetöö
Koolituse hind 960 EUR
Korraldav struktuuriüksus TTK reaalainete keskus ja elukestva õppe keskus

Sissejuhatus

CAD projekteerimise kursus tehnik-joonestajatele ja projekteerijatele. 

Koolituse eesmärk: anda AutoCad programmi kasutades teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning oskusi ehitusjooniste vormistamiseks ja valmistamiseks, andmete töötlemiseks, ruumiliste mudelite valmistamiseks, muutmiseks ja tehtud objekti esitluse tegemiseks.

Eeltingimused koolituseks: arvuti kasutamise oskus, eelteadmised joonestamisest, valmisolek iseseisvaks tööks.

Koolitus annab 60 täiendusõppe punkti (TP).

Kursuse sisu

 • 2D-keskkonna kasutamine: joonestamine, jooniste muutmine ja täiendamine, joonisele mõõtmete kandmine; jooniste publitseerimine
 • Excel programmi kasutamine andmete töötlemiseks
 • Ruumiliste mudelite valmistamine
 • Olemasoleva ruumi plaanistamine, ruumi mudeli valmistamine
 • Hinnakalkulatsiooni koostamine
 • Reklaami valmistamine

Kursus lõpus tuleb sooritada graafiline ülesanne arvutiprogrammiga.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinud õppija on omandanud arvutiprogrammi AutoCAD kasutamise:

 • oskab jooniseid lugeda;
 • oskab jooniseid valmistada ja vormistada AutoCAD 2D keskkonnas, jooniseid edastada ning välja printida;
 • oskab valmistada ruumilisi mudeleid AutoCAD 3D keskkonnas;
 • oskab 3D mudeleid kasutada joonise vormistamiseks ja videoesitluse valmistamiseks;
 • oskab kasutada teatmematerjali (standardeid, parameetrite tabeleid);
 • oskab kanda joonise kujutistele mõõtmeid, tehnilisi märkusi ja tähistusi;
 • oskab hinnapakkumisi koostada.

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus

Lektorid

Agu Eensaar (PhD), Olga Ovtšarenko (MSc), Vitali Retšnoi (PhD)

Tunniplaan

Tunniplaan CAD 25_04_2018

Lisainfo

Koolitus toimub vähemalt 6 osavõtja registreerumisel. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni. 

Koolituse korralduse eest vastutab TTK elukestva õppe keskus


 • Jaga: