Prindi

Ehitusjuht 6 – spetsialiseerumisalane baaskoolitus (tegevusalal – üldehituslik ehitamine)

Toimumisaeg 19.10-27.10.2018
Õppekavarühm ehitus ja tsiviilrajatised
Kursuse maht 30 akad h, 23 TP
Õppekeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õppetöö
Koolituse hind 230 EUR
Korraldav struktuuriüksus TTK ehitusinstituut ja elukestva õppe keskus

Sissejuhatus

Täpsustavad küsimused vastava koolituse läbimise vajaduse kohta palume esitada Eesti Ehitusettevõtjate Liidule e-posti aadressil eeel@eeel.ee või telefonil 687 0435.

Kursuse sisu

 1. Koormused
 2. Monteeritav raudbetoonkarkass
 3. Monoliitne raudbetoonkarkass
 4. Monteeritavad paneelmajad
 5. Teraskonstruktsioonid
 6. Kivikonstruktsioonid
 7. Puitkonstruktsioonid
 8. Hoonete rekonstrueerimine
 9. Ehitusstaatika
 10. Ehitustehnoloogilised nõuded ja üldeh.tööde korraldus objektil

Koolituse õpiväljundid

Koolituskava täies mahus läbinul on järgmised pädevused:

 • on saanud ülevaate hoonele mõjuvatest koormustest, konstruktsioonis tekkivatest sisejõududest ning kandevõime ja jäikuse tagamise põhimõtetest
 • omab ülevaadet betoon-, kivi-, puit- ja teraskonstruktsioonide tööpõhimõtetest ning tunneb vastavate konstruktsioonimaterjalide tähtsamaid omadusi
 • on saanud ülevaate enamkasutatavatest konstruktiivsetest sõlmlahendustest
 • omab ülevaadet betoon-, kivi-, puit- ja teraskonstruktsioonidega seotud juhendmaterjalidest
 • tunneb remont- ja rekonstrueerimistöödega seotud mõisteid ning nende tööde eripära
 • on saanud ülevaate põhilistest betoon-, kivi-, puit- ja teraskonstruktsioonidel esinevatest kahjustustest ning kaitsmise meetoditest
 • tunneb ehitustöödega seonduvaid põhimõisteid ning enamkasutatavaid tehnoloogilisi lahendusi
 • oskab rakendada nii ehituse ettevalmistusel kui platsioludes ehitustööde loogilist järjekorda ning tunneb tööjõuvajaduse, ajanormide, ehitusmehhanismide, materjalide rakendamise ja valikuga seotud põhimõtteid

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus

Lektorid

Martti Kiisa (PhD), Dea Kuldorg(rakenduskõrg), Andres Kuningas (MSc), Anti Hamburg (MSc),  Aivars Alt (MSc)

Tunniplaan

Koolitus toimub reedeti ja laupäeviti Tallinna Tehnikakõrgkoolis.

 

Registreerimine

Koolitusel osaleja andmed

Ettevõtte / maksja andmed

NB! Peale kursusele registreerumist saadetakse automaatne teade teie e-posti aadressile, et olete kursusele registreeritud.

Lisainfo

Koostööleping TTK- EEEL 24.08.2015

Täpsustavad küsimused vastava koolituse läbimise vajaduse kohta palume esitada Eesti Ehitusettevõtjate Liidule e-posti aadressil eeel@eeel.ee või telefonil 687 0435.

Õpikeskkonda Moodle sisenemiseks saab iga osaleja esimesel päeval vajaminevad paroolid. Lektorite materjalid leiate siit . 

Koolitus toimub vähemalt 15 osavõtja registreerumisel kursusele. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni. 

Koolituse korralduse eest vastutab TTK elukestva õppe keskus

 


 • Jaga: