Prindi

Ehitusjuht 6 – spetsialiseerumisalane baaskoolitus (tegevusalal – üldehituslik ehitamine)

Toimumisaeg 01.-09.12.2017
Koolitus toimub reedeti ja laupäeviti Tallinna Tehnikakõrgkoolis.
Teenusgrupi nimetus ehitus ja tsiviilrajatised
Kursuse maht 30 akadeemilist tundi
Õppekeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õppetöö TTK ruumides
Koolituse hind 230 EUR
Korraldav struktuuriüksus TTK ehitusinstituut ja elukestva õppe keskus

Kursuse sisu

1. Koormused

2. Monteeritav raudbetoonkarkass

3. Monoliitne raudbetoonkarkass

4.Monteeritavad paneelmajad

5. Teraskonstruktsioonid

6. Kivikonstruktsioonid

7. Puitkonstruktsioonid

8. Hoonete rekonstrueerimine

9. Ehitusstaatika

10. Ehitustehnoloogilised nõuded ja üldeh. tööde korraldus objektil

Koolituse õpiväljundid

Koolituskava täies mahus läbinul on järgmised pädevused:

  • on saanud ülevaate hoonele mõjuvatest koormustest, konstruktsioonis tekkivatest sisejõududest ning kandevõime ja jäikuse tagamise põhimõtetest
  • omab ülevaadet betoon-, kivi-, puit- ja teraskonstruktsioonide tööpõhimõtetest ning tunneb vastavate konstruktsioonimaterjalide tähtsamaid omadusi
  • on saanud ülevaate enamkasutatavatest konstruktiivsetest sõlmlahendustest
  • omab ülevaadet betoon-, kivi-, puit- ja teraskonstruktsioonidega seotud juhendmaterjalidest
  • tunneb remont- ja rekonstrueerimistöödega seotud mõisteid ning nende tööde eripära
  • on saanud ülevaate põhilistest betoon-, kivi-, puit- ja teraskonstruktsioonidel esinevatest kahjustustest ning kaitsmise meetoditest
  • tunneb ehitustöödega seonduvaid põhimõisteid ning enamkasutatavaid tehnoloogilisi lahendusi
  • oskab rakendada nii ehituse ettevalmistusel kui platsioludes ehitustööde loogilist järjekorda ning tunneb tööjõuvajaduse, ajanormide, ehitusmehhanismide, materjalide rakendamise ja valikuga seotud põhimõtteid

Lõpudokumendid

Kursus lõpeb testiga

TTK täiendkoolitustunnistus

Lektorid

Martti Kiisa (PhD), Dea Kuldorg(rakenduskõrg), Andres Kuningas (MSc), Anti Hamburg (MSc),

Aivars Alt (MSc)

Tunniplaan

Reede 01.12.2017 ruum 112

9.00-11.15 Monteeritav raudbetoonkarkass 3 akad h Dea Kuldorg

12.00-14.15 Monoliitne raudbetoonkarkass 3 akad h Dea Kuldorg

14.20-16.40 Koormused 3 akad h Martti Kiisa Kiisa

Laupäev 02.12.2017 ruum 112

9.00-11.15 Monteeritavad paneelmajad 3 akad h Dea Kuldorg

11.20-13.40 Teraskonstruktsioonid 3 akad h Martti Kiisa

13.50-16.05 Puitkonstruktsioonid 3 akad h Martti Kiisa

Reede 08.12.2017 ruum 112

9.00-11.15 Hoonete rekonstrueerimine 3 akad h Anti Hamburg

12.00-14.15 Ehitustehnoloogilised nõuded ja üldeh. tööde korraldus objektil 3 akad h Aivars Alt

Laupäev 09.12.2017 ruum 112

9.00-11.15 Kivikonstruktsioonid 3t Andres Kuningas

11.20-13.40 Ehitusstaatika 3t Andres Kuningas

13.50-15.20 Test 2 akad h Helje Johansoo


Registreerimine

Registreerimine toimub  Eesti Ehitusettevõtjate Liidu kaudu www.eeel.ee

Lisainfo

Koostööleping TTK-EEEL 24.08.2015

Õpikeskkonda sisenemiseks saab iga osaleja esimesel päeval vajaminevad paroolid.

Lektorite materjalid saab kätte aadressil: https://ekool.tktk.ee/login/index.php

Kursus lõpeb testiga

Koolituse korralduse eest vastutab TTK elukestva õppe keskus

 


  • Jaga: