Prindi

Ehitusjuht 6- spetsialiseerumisalane baaskoolitus (tegevusalal – üldehituslik ehitamine)

Toimumisaeg 29.09-07.10.2017
Tunnid toimuvad reedeti ja laupäeviti.
Teenusgrupi nimetus Ehitus ja tsiviilrajatised
Kursuse maht 30 akadeemilist tundi
Õppekeel Eesti keel
Õppevorm Auditoorne õppetöö TTK ruumides
Koolituse hind 230.-
Korraldav struktuuriüksus TTK Ehitusteaduskond ja Elukestva õppe keskus. Kontaktisik Agnes Udumäe e-post: agnes@tktk.ee; tel 6664553

Kursuse sisu

1. Koormused

2. Monteeritav raudbetoonkarkass

3. Monoliitne raudbetoonkarkass

4.Monteeritavad paneelmajad

5. Teraskonstruktsioonid

6. Kivikonstruktsioonid

7. Puitkonstruktsioonid

8. Hoonete rekonstrueerimine

9. Ehitusstaatika

10. Ehitustehnoloogilised nõuded ja üldeh. tööde korraldus objektil

Koolituse õpiväljundid

Koolituskava täies mahus läbinul on järgmised kompetentsused:

  • on saanud ülevaate hoonele mõjuvatest koormustest, konstruktsioonis tekkivatest sisejõududest ning kandevõime ja jäikuse tagamise põhimõtetest
  • omab ülevaadet betoon-, kivi-, puit- ja teraskonstruktsioonide tööpõhimõtetest ning tunneb vastavate konstruktsioonimaterjalide tähtsamaid omadusi
  • on saanud ülevaate enamkasutatavatest konstruktiivsetest sõlmlahendustest
  • omab ülevaadet betoon-, kivi-, puit- ja teraskonstruktsioonidega seotud juhendmaterjalidest
  • tunneb remont- ja rekonstrueerimistöödega seotud mõisteid ning nende tööde eripära
  • on saanud ülevaate põhilistest betoon-, kivi-, puit- ja teraskonstruktsioonidel esinevatest kahjustustest ning kaitsmise meetoditest
  • tunneb ehitustöödega seonduvaid põhimõisteid ning enamkasutatavaid tehnoloogilisi lahendusi
  • oskab rakendada nii ehituse ettevalmistusel kui platsioludes ehitustööde loogilist järjekorda ning tunneb tööjõuvajaduse, ajanormide, ehitusmehhanismide, materjalide rakendamise ja valikuga seotud põhimõtteid

Lõpudokumendid

Kursus lõpeb testiga

TTK täiendkoolitustunnistus

Lektorid

M. Kiisa PhD, D. J. Jaanus MSc, A. Kuningas MSc, A. Hamburg MSc, A. Alt MSc

Tunniplaan

Reede 29.09.2017 Ruum

9.00-11.15 Monteeritav raudbetoonkarkass 3t J. Jaanus

12.00-14.15 Hoonete rekonstrueerimine 3t A. Hamburg

14.20-16.40 Koormused 3t M. Kiisa

Laupäev 30.09.2017 Ruum

9.00-11.15 Ehitustehnoloogilised nõuded ja üldeh. tööde korraldus objektil 3t A. Alt

11.20-13.40 Teraskonstruktsioonid 3t M. Kiisa

13.50-16.05 Puitkonstruktsioonid 3t M. Kiisa

Reede 06.10.2017 Ruum

9.00-11.15 Monoliitne raudbetoonkarkass 3t J. Jaanus

12.00-14.15 Monteeritavad paneelmajad 3t J. Jaanus

Laupäev 07.10.2017 Ruum

9.00-11.15 Kivikonstruktsioonid 3t A. Kuningas

11.20-13.40 Ehitusstaatika 3t A. Kuningas

13.50 Test

 

Tunniplaan ei ole lõplik, see võib muutuda!

Registreerimine

Registreerimine toimub  Eesti Ehitusettevõtjate Liidu kaudu www.eeel.ee

Lisainfo

Koostööleping TTK-EEEL 24.08.2015

Õpikeskkonda sisenemiseks saab iga osaleja esimesel päeval vajaminevad paroolid.

Lektorite materjalid saab kätte aadressil: https://ekool.tktk.ee/login/index.php

Kursus lõpeb testiga

 


  • Jaga: