Prindi

Ehitusjuht ( tase 6 ) baaskoolitus

Sihtrühm ehitusjuhid ( tase 6 )
Toimumisaeg 08.09-23.09.2017
Tunnid toimuvad reedeti ja laupäeviti.

03-18.11.2017
Tunnid toimuvad reedeti ja laupäeviti.
Teenusgrupi nimetus Ehitus ja tsiviilrajatised
Kursuse maht 44 akadeemilist tundi
Õppekeel Eesti keel
Õppevorm Auditoorne õppetöö TTK ruumides
Koolituse hind 360 EUR
Korraldav struktuuriüksus TTK ehitusinstituut ja elukestva õppe keskus

Sissejuhatus

Õpingute alustamise tingimused: Ehitusjuht tase 6 KA kord 10.06.2015

Kursuse sisu

1. Ehitusseadus ja ehitusalased õigusalused, lepingud ( ETÜ )

2. Tehnosüsteemid ( seadmed ) hoonetes

3. Ehitustööde eelarvestamise alused

4. Tuleohutuse tagamine ehitusel

5. Ehitusfüüsika

6. Ehitustoodete tõendamine

7. Juhtimine ja ehituskorralduse alused

8. Projektijuhtimise alused

9. Ehitustööde dokumenteerimine ( täitedokumentatsioon )

10. Ehitusprojekt ( EVS 811 ) ja selle osad

11. Töö- ja terviseohutuse tagamine ehitusel

12. Normatiivdokumendid ehituses

Koolituse õpiväljundid

Koolituse õpiväljundid:
• tunneb ehitusala laiapõhjaliselt;
• valdab tööks vajalikke suhtlus- ja juhtimisoskusi;
• tunneb ja järgib ehitustegevust reguleerivat seadusandlust, tehnilisi norme, standardeid ja juhendmaterjale;
• tunneb ehituskonstruktsioone ja tehnosüsteeme ning nende ehitamise tehnoloogiat;
• tunneb ehitusmaterjale ja ehitustooteid;
• oskab ehitustöid dokumenteerida;
• tunneb ehitamiseks vajalikku projektdokumentatsiooni ja oskab seda analüüsida;
• oskab määrata ehitusmaksumust;
• tunneb hoonete haldamise ja hooldamise põhimõtteid;
• on võimeline tagama ehitustööde ohutust (sh töö- ja terviseohutus ning tuleohutus);
• oskab eetilisest aspektist hinnata erialase tegevuse rolli ja tagajärgi ühiskonnale;
• on suuteline omandatud teadmisi ja oskusi töös rakendama;
• on suuteline ennast pidevalt iseseisvalt erialaselt ja tööalaselt täiendama.

Lõpudokumendid

Kursus lõpeb eksamiga. Koolitus annab osalejale 38 inseneri täiendõppe punkti.

TTK täiendkoolitustunnistus 38TP.

Lektorid

H. Johansoo MA, A. Hamburg MSc, P. Hamburg MSc, V. Hartšuk MSc, P. Vahter MSc, A. Ramjalg MA, E. Tammaru MSc, E.Siim MSc, M.Kiisa PhD, P. Siitan MSc

Tunniplaan

REEDE, 08.09.2017 ruumis 218

9.00-12.10 Ehitusseadustik jt. 4 akad h H. Johansoo
13.00-14.40 ehitusalased õigusaktid, ehituslepingud ( ETÜ ) 2 akad h H. Johansoo

15.00-16.30 Ehitustoodete tõendamine 2 akad h P. Vahter

LAUPÄEV, 09.09.2017 ruumis 218

9.00-12.00 Projektijuhtimise alused 4 akad h E. Tammaru

13.00-14.30 Tuleohutuse tagamine ehitusel 2 akad h V. Hartšuk

REEDE, 15.09.2017 ruumis 218


9.00-12.10 Ehitusfüüsika 4 akad h A. Hamburg
13.00-14.30 Ehitusprojekt (EVS 811 ) ja selle osad 2t M. Kiisa

14.40-16.10 Tehnosüsteemid ( seadmed ) hoonetes 2 akad h A. Hamburg

LAUPÄEV, 16.09.2017 ruumis 218

9.00-12.10 Ehitustööde dokumenteerimine ( täitedokumentatsioon ) 4 akad h E. Siim
13.00-16.00 Normatiivdokumendid ehituses 4 akad h M. Kiisa

REEDE, 22.09.2017 ruumis 218

9.00-12.00 Ehitustööde eelarvestamise alused 4 akad h P. Hamburg

13.00-16.00 Juhtimine ja ehituskorralduse alused 4 akad h A. Ramjalg

LAUPÄEV, 23.09.2017 ruumis 218

9.00-12.00 Töö- ja terviseohutuse tagamine ehitusel  4 akad h P. Siitan

13.00-14.30 Töö- ja terviseohutuse tagamine ehitusel  2 akad h P. Siitan

14.45-16.00 EKSAM

 

Registreerimine

Registreerimine toimub  Eesti Ehitusettevõtjate Liidu kaudu www.eeel.ee

Lisainfo

Koostööleping TTK- EEEL 24.08.2015

Õpikeskkonda Moodl sisenemiseks saab iga osaleja esimesel päeval vajaminevad paroolid.

Lektorite materjalid saab kätte aadressil : http://ekool.tktk.ee/course/view.php?id=965

Kursus lõpeb eksamiga. Eksami sooritamine annab osalejale 38TP (inseneri täiendusõppe punkti).

Koolituse korralduse eest vastutab TTK elukestva õppe keskus

 


  • Jaga: