Prindi

Elektrontahhümeetrite kursus algajatele

Sihtrühm Geodeesia, ehituse või teedeehituse erialal tegutsevad spetsialistid. Koolitust on võimalik tellida ka meeskonna koolitusena.
Teenusgrupi nimetus Ehitus ja tsiviilrajatised
Kursuse maht 18 akadeemilist tundi
Õppekeel Eesti keel
Õppevorm Kontaktõpe
Koolituse hind 210 eurot
Korraldav struktuuriüksus TTK ehitusinstituut ja elukestva õppe keskus

Kursuse sisu

Elektrontahhümeetrite klassifikatsioon ja areng. Standardprogrammide rakendused: instrumendi seadistamine, andmefailide haldamine, orienteerumine tuntud- ja vabal seisupunktil, prismapunkti koordineerimine, projektpunktide märkimine, käigu mõõdistamine ja tasandamine.

Koolituse lõpus toimub teadmiste test.

Koolituse õpiväljundid

Kursuse läbinu:

  1. Tunneb põhilisi elektrontahhümeetrite töövõtteid;
  2. Oskab läbi viia tahhümeetrilist mõõdistust;
  3. Oskab teostada projektpunktide mahamärkimist;
  4. Oskab mõõdistada ja tasandada mõõdistuskäiku.

Lõpudokumendid

TTK täiendkoolituse tunnistus. Kursuse läbinu saab 16,2TP(täiendusõppe punkti).

Lektorid

Tarvo Mill (MSc)

Registreerimine

Koolitusel osaleja andmed

Ettevõtte / maksja andmed

Koolituse info

Lisainfo

Kursusel osalemise eelduseks on geodeesiaalaste baasteadmiste omamine.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK elukestva õppe keskus


  • Jaga: