Prindi

Fiata koolituse õppemoodulid

Sihtrühm Logistika spetsialistid
Toimumisaeg Tellimisel

Õppekavarühm Õppekavarühm transporditeenused
Õppekeel eesti keel
Õppevorm Auditoorne õppetöö e-õppe toega
Korraldav struktuuriüksus TTK Transporditeaduskond ja elukestva õppe keskus

Sissejuhatus

Rahvusvaheliselt tunnustatud

FIATA DIPLOMA KOOLITUS

ekspedeerijatele ja logistikutele

Kogu kursuse läbinu omandab ekspedeerimisalase pädevuse ja talle väljastatakse rahvusvaheliselt tunnustatud FIATA diplom.

Korraldaja: Tallinna Tehnikakõrgkool koostöös Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooniga

Tabelis on toodud koolituse õppemoodulid.

Koolitusele registreerimiseks saada e-kiri aadressile: koolitus@tktk.ee  Registreerimisel märkida, kas soovite läbida kogu kursuse või täpsustage, milliseid õppemooduleid.

Erinevaid õppemooduleid on võimalik läbida kas täienduskursuse raames (kursuse mahu ja maksumuse leiate tabelist) või ainepunktipõhiselt tasemeõppe juures. 1 ainepunkti (EAP) maksumus on 25 €. Ainepunktipõhisele õppele registreerimisel sügissemestril toimuvatele moodulitele tuleb täita avaldus, mille leiate siit: AVALDUS

Sügissemestril toimuvate moodulite toimumise ajad selguvad 22.augustil 2016 ja avalduse esitamise aeg on 22.08-02.09.2016.

NB! FIATA diplomi taotlemiseks peavad olema läbitud kõik 13 moodulit 4 aasta jooksul.

Fiata koolituse õppekava (inglise keeles)

Fiata koolitusluba

FIATA sertifikaat

FIATA koolitusprogramm

Täiendkoolituse ainepunktide ülekandmine tasemeõppesse

Kursuse sisu

Teema

Lektor

Akad.
tunnid

Hind €

Toimumise aeg
Ekspedeerimise alused
Käsitletakse veose saatjate ja saajate kommertslepingutest tulenevaid ootusi ekspedeerimisele ja ekspedeerimise
erinevaid aspekte sellest tulenevalt
Jüri Suuroo(MSc),
Tõnu Mägi(MSc)
 Sügissemester 2016
Logistika
Logistika olemus ja rahvusvahelise logistika põhimõtted Tõnis Hintsov(MSc)  5 EAP  Sügissemester 2016
Maanteetransport
Maanteetranspordi korraldamisest, eriveo viiside ja tehnoloogiate rakendamine ja seadusandliku tausta tutvustamine Jüri Suursoo(MSc),
Tõnu Mägi(MSc)
 40  350 17.10-01.11
Lennutransport
Lennutranspordi aluspõhimõtted, lennuagentide tegevus, FIATA regulatsioonid Valter Veedler(MSc)

40

 Kuupäev täpsustamisel
Raudteetransport
Raudteetranspordi korraldamisest SMGS ja COTIFI konventsiooni piirkondades, veoste eripärast tulenevad regulatsioonid Marius Kupper  28  Kuupäev täpsustamisel
Meretransport
Meretranspordi korraldamine, riskid ja erinevatest veostest tulenevad eripärad Anatoli Alop(PhD)  33  Kuupäev täpsustamisel
Laovarude juhtimine
Laovarude optimeerimine, ajaline planeerimine  3 EAP  Sügissemester 2016
Inter- ja multimodaalne transport
Käsitletakse intermodaalseid tehnoloogiaid põhiliselt Euroopa majandusruumis ja multimodaalset transporti globaalselt Tõnu Mägi(MSc)  Sügissemester 2016
Tollindus
Tolli roll. Euroopa Liidu tolliseadustikust ja meetmetest Tõnu Mägi(MSc)  Sügissemester 2016
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia  8 2 EAP  Sügissemester 2016
Ohtlike ainete vedu
Käsitletakse ohtlike ainete vedu erinevate veoliikidega Tõnu Mägi(MSc) 30  320  13.12-16.12.2016
Kindlustus
Riskide maandamise võimalustest rahvusvahelises kaubanduses ja logistilistes ahelates  Tõnu Mägi(MSc)  Sügissemester 2016
Ohutus ja turvalisus Jüri Suursoo(MSc)  6  Kuupäev täpsustamisel
Lõputöö kaitsmine Komisjon

Koolituse õpiväljundid

Koolituse lõpetanu tunneb rahvusvahelise ekspedeerimise reegleid.

Lõpudokumendid

Ühe mooduli lõpetamisel koolitustunnistus.

Kõik moodulid + lõputöö = FIATA DIPLOM

Lektorid

Jüri Suursoo(MSc), Tõnu Mägi(MSc), Tõnis Hintsov(MSc), Valter Veedler(MSc), Marius Kupper(rakenduskõrgharidus; Raudteeinsener 7 tase)

Lisainfo

NB! Nõudluse olemasolul on võimalus korraldada üksikuid mooduleid kliendi tellimusel.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK elukestva õppe keskus


  • Jaga: