Prindi

Matemaatika ettevalmistuskursus

Sihtrühm kõrgkoolidesse sisseastujad
Toimumisaeg 20.01-21.04.2018 (grupp on komplekteeritud)
Teenusgrupi nimetus tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Kursuse maht 64 akad h
Õppekeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õpe
Koolituse hind 210 EUR
Korraldav struktuuriüksus TTK reaalainete keskus ja elukestva õppe keskus

Sissejuhatus

Kursuse eesmärgiks on ettevalmistada nii gümnaasiumi kui kutseõppeasutuse lõpetajaid õpingute jätkamiseks TTK inseneriõppes. Matemaatika kursuse maht on 64 akadeemilist tundi. Kursus lõpeb eksamiga. TTK vastuvõtukomisjon annab 1 lisapunkti matemaatika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud üliõpilaskandidaatidele. Kursus sobib matemaatika riigieksamiks ettevalmistumiseks.

Kursuse sisu

 1. Reaalarvud ja avaldised. Protsentülesanded.
 2. Algebralised võrrandid ja võrrandisüsteemid.Lineaar-, ruut- ja murdvõrrandid.
 3. Lineaar-, ruut- ja murdvõrratused.
 4. Elementaarfunktsioonid ja nende graafikud.
 5. Eksponentfunktsioon. Eksponentvõrrandid. Trigonomeetrilised funktsioonid.
 6. Logaritmi mõiste. Logaritmfunktsioon. Logaritmvõrrand.
 7. Vektor tasandil ja ruumis. Stereomeetria.
 8. Aritmeetiline ja geomeetriline jada. Arvjada ja selle piirväärtus. Funktsiooni piirväärtus.
 9. Funktsiooni tuletis ja selle rakendamine.

Koolituse õpiväljundid

Kursuse läbinud õppija:

 • omab süvendatud teadmisi matemaatikas ja on valmis sooritama riigieksami
 • tunneb ja põhjendab individuaalseid õppimisvajadusi ja arenguvõimalusi
 • on võimeline alustama tasemeõppe õpinguid kõrgkoolis

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus.

Lektorid

Riina Timmermann (MSc); Kristel Tamm (MSc); Rein Ruus (MSc)

Tunniplaan

Tunniplaan – matemaatika ettevalmistuskursus 2018

Registreerimine

Registreerumine koolitusele on lõppenud. 

.

Lisainfo

Koolitus toimub vähemalt 20 osavõtja registreerumisel. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta. 

Koolituse korralduse eest vastutab TTK elukestva õppe keskus


 • Jaga: