Prindi

Matemaatika ettevalmistuskursus

Sihtrühm Kõrgkoolidesse sisseastujad
Toimumisaeg 20.01-21.04.2018
Teenusgrupi nimetus Tehnika, tootmine ja tehnoloogia
Kursuse maht 64 akadeemilist tundi
Õppekeel eesti keel
Õppevorm Auditoorne õpe
Koolituse hind 210€
Korraldav struktuuriüksus TTK reaalainete keskus ja elukestva õppe keskus

Sissejuhatus

Kursuse eesmärgiks on ettevalmistada nii gümnaasiumi kui kutseõppeasutuse lõpetajaid õpingute jätkamiseks TTK inseneriõppes. Matemaatika kursuse maht on 64 akadeemilist tundi. Kursus lõpeb eksamiga. TTK vastuvõtukomisjon annab 1 lisapunkti matemaatika ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud üliõpilaskandidaatidele. Kursus sobib Matemaatika riigieksamiks ettevalmistumiseks.

Kursuse sisu

  1. Reaalarvud ja avaldised. Protsentülesanded.
  2. Algebralised võrrandid ja võrrandisüsteemid.Lineaar-, ruut- ja murdvõrrandid.
  3.  Lineaar-, ruut- ja murdvõrratused.
  4. Elementaarfunktsioonid ja nende graafikud.
  5. Eksponentfunktsioon. Eksponentvõrrandid. Trigonomeetrilised funktsioonid.
  6. Logaritmi mõiste. Logaritmfunktsioon. Logaritmvõrrand.
  7. Vektor tasandil ja ruumis. Stereomeetria.
  8. Aritmeetiline ja geomeetriline jada. Arvjada ja selle piirväärtus. Funktsiooni piirväärtus.
  9. Funktsiooni tuletis ja selle rakendamine.

Koolituse õpiväljundid

Kursuse läbinud õppija omab süvendatud teadmisi matemaatikas ja on valmis sooritama riigieksami. Ta tunneb ja põhjendab individuaalseid õppimisvajadusi ja arenguvõimalusi. Õppija on võimeline alustama tasemeõppe õpinguid kõrgkoolis.

Lõpudokumendid

TTK koolitustunnistus.

Lektorid

Riina Timmermann(MSc), Kristel Tamm(MSc) ja Rein Ruus(MSc)

Tunniplaan

Kuupäev Temaatika Tunde Õppejõud
20.01.2018  10.00…15.00 Reaalarvud ja avaldised. Protsentülesanded. 6 R. Ruus
27.01.2018  10.00…15.00 Algebralised võrrandid ja võrrandisüsteemid. Lineaar-, ruut- ja murdvõrrandid. Tekstülesannete lahendamine võrrandite ja võrrandisüsteemide abil. 6 R. Ruus
3.02.20178 10.00…15.00 Lineaar-, ruut- ja murdvõrratused. 6 R. Ruus
10.02.2018  10.00…15.01 Elementaarfunktsioonid ja nende graafikud. 6 R. Timmermann
17.02.2018 10.00…15.00 Eksponentfunktsioon. Eksponentvõrrandid. Trigonomeetrilised funktsioonid. 6 R. Timmermann
24.02.2018  10.00…15.00 Logaritmi mõiste. Logaritmfunktsioon. Logaritmvõrrandid. 6 R. Timmermann
3.03.2018  10.00…15.00 Vektor tasandil. Joone võrrand. Vektor ruumis. 6 K. Tamm
10.03.2018  10.00…15.00 Geomeetria tasandil ja ruumis. Stereomeetria 6 K. Tamm
17.03.2018 10.00…15.00 Aritmeetiline ja geomeetriline jada. Arvjada ja selle piirväärtus. Funktsiooni piirväärtus 6 K. Tamm
24.03.2018  10.00…15.00 Funktsiooni tuletis ja selle rakendamine 6 R.Ruus
21.04.2018  10.00…14.00 Eksam 4 R.Ruus,        K.Tamm,       R.Timmermann

 

Registreerimine

Koolitusel osaleja andmed

Ettevõtte / maksja andmed

Koolituseaeg

.

Lisainfo

Koolituse korralduse eest vastutab TTK elukestva õppe keskus


  • Jaga: