Prindi

Füüsika ettevalmistuskursus

Sihtrühm Sisseastujad
Toimumisaeg sügis 2018
Õppekavarühm tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Kursuse maht 26 akad h
Õppekeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õppetöö ning iseseisev töö
Koolituse hind 90 EUR
Korraldav struktuuriüksus TTK reaalainete keskus ja elukestva õppe keskus

Sissejuhatus

Kursuse eesmärgiks on ettevalmistada nii gümnaasiumi kui kutseõppeasutuse lõpetajaid, kelle järjepidevus õpingutes on katkenud, õpingute jätkamiseks TTK inseneriõppes.

Insenerihariduse alusõpingute kursus koosneb kahest moodulist: I Füüsika 26 h ja II Matemaatika 64 h. Kursused lõppevad eksamitega. Insenerihariduse kursuse lõpetanud saavad Tallinna Tehnikakõrgkooli kandideerimisel Füüsika mooduli läbimise eest 0,5 lisapunkti. Matemaatika mooduli läbimisel ja eksami positiivsele hindele sooritamise tulemusel saab 1 lisapunkti. Kursuse tulemusi arvestatakse ka Tallinna Tehnikakõrgkooli tasemeõppes  reaalainete läbimisel.

Kursuse sisu

Insenerihariduse alusõpingute kursus I moodul Füüsika PROGRAMM
1.  ÜLDIST. SKAALARID JA VEKTORID
1.1.Tehted vektoritega
2.  KINEMAATIKA ALUSED.
2.1.Kulgliikumise kinemaatika
2.2.Ringliikumise kinemaatika
3.  DÜNAAMIKA ALUSED
3.1.Kulgliikumise dünaamika
3.2.Pöördliikumise dünaamika
4.  TÖÖ.VÕIMSUS.ENERGIA.
5.  VÕNKUMINE.
4.1.Harmooniline v?nkumine (põhivõrrad,parameetrid)
4.2.Matemaatiline ja füüsikaline pendel
6.  LAINED.
5.1.Lained elastses keskkonnas,laine põhivõrrand,parameetrid)
5.2.Helilained,akustika elemendid
5.3.Valguslained, omadused
7.  MOLEKULAARFÜÜSIKA.
6.1.Kehade siseenergia
6.2.Termodünaamika 1.printsiip
6.3.Isotermiline protsess
6.4.Isobaariline protsess
6.5.Isokooriline protsess
6.6.Ideaalse gaasi olekuv?rrand (Claperoni võrrand)
8.  ELEKTROSTAATILINE VÄLI.
7.1. Sissejuhatus
7.2. Laengute vastastikune toime.(Coulombi seadus)
7.3. Elektrimahtuvus.
7.4. Kondensaator.
9.  ALALISVOOL.
8.1. Elektrivool. Elektromotoornejõud.
8.2. Ohmi seadus(-ed).
10.  MAGNETVÄLI.
9.1.  Magnetväli vaakumis.(Ampri seadus)
9.2.  Biot’-Savart’i-Laplace’i  seadus.
11.  ELEKTROLÜÜS.
10.1. Elektrolüüs.. Faraday seadused.
10.2. Elektrolüüsi kasutamine tehnikas.
12.  EL.MAGN. INDUKTSIOON

Koolituse õpiväljundid

Kursuse läbinud õppija:

  • omab süvendatud teadmisi füüsikas
  • tunneb ja põhjendab individuaalseid õppimisvajadusi ja arenguvõimalusi
  • on võimeline alustama tasemeõppe õpinguid rakenduskõrgkoolis

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus.

Lektorid

Peeter Otsnik, MSc

Registreerimine

Koolitusel osaleja andmed

Ettevõtte / maksja andmed

NB! Peale kursusele registreerumist saadetakse automaatne teade teie e-posti aadressile, et olete kursusele registreeritud.

Lisainfo

Koolitus toimub vähemalt 20 osavõtja registreerumisel kursusele. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni. 

Koolituse korralduse eest vastutab TTK elukestva õppe keskus


  • Jaga: