Prindi

Füüsika ettevalmistuskursus

Sihtrühm Sisseastujad
Toimumisaeg 11.11-09.12.2017
Teenusgrupi nimetus Üldised kursused
Kursuse maht 26 akadeemilist tundi kontaktõpet, 26 tundi iseseisvat tööd.
Õppekeel eesti keel
Koolituse hind 90€
Korraldav struktuuriüksus Reaalainete keskus ja TTK elukestva õppe keskus

Sissejuhatus

Kursuse eesmärgiks on ettevalmistada nii gümnaasiumi kui kutseõppeasutuse lõpetajaid, kelle järjepidevus õpingutes on katkenud, õpingute jätkamiseks TTK inseneriõppes.

Insenerihariduse alusõpingute kursus koosneb kahest moodulist: I Füüsika 26 h ja II Matemaatika 64 h. Kursused lõppevad eksamitega. Insenerihariduse kursuse lõpetanud saavad TTKsse kandideerimisel Füüsika mooduli läbimise eest 0,5 lisapunkti. Matemaatika mooduli läbimisel ja eksami positiivsele hindele sooritamise tulemusel saab 1 lisapunkti. Kursuse tulemusi arvestatakse ka Tallinna Tehnikakõrgkooli tasemeõppes  reaalainete läbimisel.

Kursuse sisu

Insenerihariduse alusõpingute kursus I moodul Füüsika PROGRAMM
1.  ÜLDIST. SKAALARID JA VEKTORID
1.1.Tehted vektoritega
2.  KINEMAATIKA ALUSED.
2.1.Kulgliikumise kinemaatika
2.2.Ringliikumise kinemaatika
3.  DÜNAAMIKA ALUSED
3.1.Kulgliikumise dünaamika
3.2.Pöördliikumise dünaamika
4.  TÖÖ.VÕIMSUS.ENERGIA.
5.  VÕNKUMINE.
4.1.Harmooniline v?nkumine (põhivõrrad,parameetrid)
4.2.Matemaatiline ja füüsikaline pendel
6.  LAINED.
5.1.Lained elastses keskkonnas,laine põhivõrrand,parameetrid)
5.2.Helilained,akustika elemendid
5.3.Valguslained, omadused
7.  MOLEKULAARFÜÜSIKA.
6.1.Kehade siseenergia
6.2.Termodünaamika 1.printsiip
6.3.Isotermiline protsess
6.4.Isobaariline protsess
6.5.Isokooriline protsess
6.6.Ideaalse gaasi olekuv?rrand (Claperoni võrrand)
8.  ELEKTROSTAATILINE VÄLI.
7.1. Sissejuhatus
7.2. Laengute vastastikune toime.(Coulombi seadus)
7.3. Elektrimahtuvus.
7.4. Kondensaator.
9.  ALALISVOOL.
8.1. Elektrivool. Elektromotoornejõud.
8.2. Ohmi seadus(-ed).
10.  MAGNETVÄLI.
9.1.  Magnetväli vaakumis.(Ampri seadus)
9.2.  Biot’-Savart’i-Laplace’i  seadus.
11.  ELEKTROLÜÜS.
10.1. Elektrolüüs.. Faraday seadused.
10.2. Elektrolüüsi kasutamine tehnikas.
12.  EL.MAGN. INDUKTSIOON

Koolituse õpiväljundid

Kursuse läbinud õppija omab süvendatud teadmisi füüsikas. Ta tunneb ja põhjendab individuaalseid õppimisvajadusi ja arenguvõimalusi. Õppija on võimeline alustama tasemeõppe õpinguid rakenduskõrgkoolis.

Lõpudokumendid

Tallinna Tehnikakõrgkooli täienduskoolitustunnistus.

Lektorid

Füüsika lektor MSc  Peeter Otsnik

Tunniplaan

11.11.2017 kell 10.00-15.00 ruumis 315

18.11.2017 kell 10.00-15.00

25.11.2017 kell 10.00-15.00

02.12.2017 kell 10.00-15.00

09.12.2017 kell 10.00-15.00

Registreerimine

Registreerimine kursusele on lõppenud.

Lisainfo

Ettevalmistuskursusel korratakse gümnaasiumi füüsika kursust. Teise moodulina läbitakse Matemaatika kursus, mille maht on 64 akadeemilist tundi. Kursused lõppevad eksamitega. Edukate eksamitulemuste põhjal arvatakse eksaminant TTK üliõpilaseks või sisseastumiskatsetega erialal arvestatakse lisapunkte kandideerimaks üldnimekirjas.

Kursuse tulemusi arvestatakse õppima asumisel õppekava reaalainete läbimisel.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK elukestva õppe keskus


  • Jaga: