Prindi

Maanteeveol töötava ohutusnõustaja kursus

Sihtrühm maanteeveol töötavad spetsialistid
Toimumisaeg 27.-30.08.2018;
30.08.2018
Õppekavarühm transporditeenused
Kursuse maht 30 akad h baaskoolitus / 8 akad h täienduskoolitus
Õppekeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õppetöö ning iseseisev töö
Koolituse hind 320 EUR baaskoolitus / 130 EUR täienduskoolitus
Korraldav struktuuriüksus TTK logistikainstituut ja elukestva õppe keskus

Kursuse sisu

 • Ohutusnõustaja õiguslikud alused  Ohtlike veoste klassifitseerimine.
 • Saadetiste märgistamine ohumärgistega. Veovahendi tähistamine ohumärgistega ja ohtliku veose tunnusmärgiga.
 • Üldised pakendamise nõuded (pakendite tüübid, koodid, markeerimine, katsetamine).
 • Ohtlike kaupade saatmine parvlaeval. Ohud pakitud kemikaalide veol.
 • Veokis olevad dokumendid (veokiri, ohutusjuhend jt). Ainete nimekirja struktuur, identifitseerimine. Piiratud koguste ja väikeste koguste vedu, veetavate koguste piirangud ja koguste erandid.
 • Liikluseeskirjad ja piirangud, parkimine, valvamine.
 • Kaubasaatja ja vedaja kohustused ohtliku kauba veol. Veoga kaasnevad lisatoimingud.
 • Nõuded transpordivahenditele ja paakidele. Meeskonna kutseõpe. Ohutusjuhendite kasutamine, meeskonna individuaalsed kaitsevahendid.

Nendele, kes on läbinud maanteeohutusnõustaja baaskoolituse, toimub 1-päevane täiendusõppe kursus ja eksam.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • tunneb ettevõtja tegevusega seoses oma ülesandeid;
 • tunneb rahvusvahelisi regulatsioone;
 • teab ohtliku kaubaveoga seotud õnnetuste tekke põhjuseid ja eeldatavaid tagajärgi;
 • tunneb ennetavaid ja tagajärgi likvideerivaid tegevusi ja aruandlust.

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus.

Lektorid

Tõnu Mägi (MSc), Jaak Arro (MSc)

Tunniplaan

E 27.08.2018 ruumius 228 kell 9.00-16.00 lektor Tõnu Mägi

T 28.08.2018 ruumis 228 kell 9.00-14.30 lektor Jaak Arro

K 29.08.2018 ruumis 228 kell 9.00-16.00 lektor Tõnu Mägi

N 30.08.2018 ruumis 228 kell 9.00-14.00 lektor Tõnu Mägi

N 30.08.2018 ruumis 228 kell 14.00-16.00 EKSAM

Registreerimine

Koolitusel osaleja andmed

Ettevõtte / maksja andmed

NB! Peale kursusele registreerumist saadetakse automaatne teade teie e-posti aadressile, et olete kursusele registreeritud.

Lisainfo

Kursus lõpeb eksamiga.

Alates 09.07.2017 on koolituskursuse läbinud isikul võimalik ohtlike veoste veo ohutusnõuniku koolitustunnistust taotleda kõikides Maanteeameti teenindusbüroodes. Tunnistuse väljastamise aluseks on Tallinna Tehnikakõrgkooli poolt esitatud eksami protokoll (esitatakse TTK poolt Maanteeametile elektrooniliselt) ja tasutud riigilõivud (riigilõivu saab tasuda ka Maanteeameti teenindusbüroodes kohapeal).

Koolitustunnistuste kehtimise reeglid:

 • Isiku viis aastat hakkab jooksma eksami sooritamise kuupäevast (kui isik sooritas eksami 09.07.2017, siis tunnistus kehtib kuni 09.07.2022).
 • Kui isikul on kehtiv tunnistus ja läbitud uus koolitus (kas esma-või täiendkoolitus) ning tunnistus kehtib vähem, kui aasta, siis uus tunnistus hakkab kehtima eelneva tunnistuse lõpust + 5 aastat).
 • Kui isikul on kehtiv tunnistus ja läbitud uus koolitus (kas esma-või täiendkoolitus) ning see kehtiv rohkem kui aasta, siis uus tunnistus hakkab kehtima eksami sooritamise kuupäevast + 5 aastat.
 • Isik võib alati täienduskoolituse asemel valida esmakoolituse ning see pikendab samuti ohutusnõuniku tunnistust.
 • Kui isiku ohutusnõuniku tunnistus on kehtetu, siis täienduskoolitusega pikendada ei saa (peab jõudma kehtiva tunnistuse ajal uut taotlema).

Koolitus toimub vähemalt 6 osavõtja registreerumisel põhikursusele. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK elukestva õppe keskus


 • Jaga: