Prindi

Maanteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (vene keeles)

Sihtrühm Maanteeohutusnõunikud
Toimumisaeg 29.05-01.06.2017
Teenusgrupi nimetus Transporditeenused
Kursuse maht 30 tundi baaskoolitus
Õppekeel Vene keel
Õppevorm Auditoorne õppetöö e-õppe toega
Koolituse hind 320€ baaskoolitus
Korraldav struktuuriüksus Transporditeaduskond, avatud kõrgkool Agnes Udumäe tel 6664553 e post agnes@tktk.ee

Kursuse sisu

  • Ohutusnõuniku õiguslikud alused  Ohtlike veoste klassifitseerimine.
  • Saadetiste märgistamine ohumärgistega. Veovahendi tähistamine ohumärgistega ja ohtliku veose tunnusmärgiga.
  • Üldised pakendamise nõuded (pakendite tüübid, koodid, markeerimine, katsetamine).
  • Ohtlike kaupade saatmine parvlaeval. Ohud pakitud kemikaalide veol.
  • Veokis olevad dokumendid (veokiri, ohutusjuhend jt). Ainete nimekirja struktuur, identifitseerimine. Piiratud koguste ja väikeste koguste vedu, veetavate koguste piirangud ja koguste erandid.
  • Liikluseeskirjad ja piirangud, parkimine, valvamine.
  • Kaubasaatja ja vedaja kohustused ohtliku kauba veol. Veoga kaasnevad lisatoimingud.
  • Nõuded transpordivahenditele ja paakidele. Meeskonna kutseõpe. Ohutusjuhendite kasutamine, meeskonna individuaalsed kaitsevahendid.

Nendele, kes on läbinud maanteeohutusnõuniku baaskoolituse, toimub 1-päevane täiendusõppe kursus  ja eksam.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu tunneb ohtlike kaupade vedamise nõudeid.

Lõpudokumendid

TTK täiendkoolituse tunnistus

Maanteeameti poolt väljastatav ohtlike veoste veo ohutusnõuniku väljaõppe tunnistus

Lektorid

Tõnu Mägi (MSc)

Tunniplaan

Koolitus viiakse läbi arvutiklassis, ruumis 228

E 29.05.2017 kell 9.00-16.10 lektor Tõnu Mägi

T 30.05.2017 kell 9.00-14.30 lektor Tõnu Mägi

K 31.05.2017 kell 9.00-16.10 lektor Tõnu Mägi

N 01.06.2017 kell 9.00-14.00 lektor Tõnu Mägi

N 01.06.2017 kell 14.00-16.00 EKSAM

Registreerimine

Koolitusel osaleja andmed

Ettevõtte / maksja andmed

Koolituse info

Lisainfo

Kursus lõpeb eksamiga.

Tasuda on võimalik vastavalt meie poolt esitatud arvele. Täiendkoolituse hindadele käibemaks ei lisandu.
NB! Vastavalt Riigilõivuseadusele maksustatakse liiklusregistri toimingud riigilõivuga. Ohutusnõuniku eksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu 33 EUR ja ohutusnõuniku tunnistuse eest 33 EUR.  Riigilõiv tasutakse Rahandusministeeriumi kontodele. Vaata Maanteeameti kodulehte
kontonumbrite saamiseks http://www.mnt.ee/index.php?id=10774


  • Jaga: