Prindi

Metallide keevitustehnoloogia ja seadmed (48 t)

Sihtrühm keevitaja I või II kutsekvalifikatsiooni taotlejad
Toimumisaeg tellimisel, registreerumine ootenimekirja
Teenusgrupi nimetus mehaanika ja metallitöö
Kursuse maht 24 akadeemilist tundi teooriat ja 24 akadeemilist tundi praktikumi
Õppekeel eesti keel
Koolituse hind 674 EUR
Korraldav struktuuriüksus TTK tehnikainstituut ja elukestva õppe keskus

Sissejuhatus

Kursuse lõpetajad omandavad keevitaja algteadmised ja kogemused.

Kursuse sisu

Teoreetiline kursus

Materjalide tundmine, metallurgilised ja keemilised protsessid keevitamisel

Tehniliste jooniste lugemine ja analüüsimine. Keevisliidete tähistamine joonistel.

Füüsikalised ja keemilised protsessid surve- ja kaarkeevitusel

Keevitusseadmed ja vooluallikad

Keevitusmaterjalid, keevitusgaasid ja nende tähistamine

Keevitusdefektid ja kontrollimeetodid, defektide vältimine

Metallide keevitatavus, erinevate materjalide keevitatavus

Keevitusrežiimide valimine

Keevitusservade ettevalmistus ja tüübid, töötlemine

Detailide ja tarindite ettevalmistus keevitamiseks, kasutatavad rakised ja abiseadmed

Keevitusmeetodi ja lisaainete valimine, erinevate materjalide keevitamisel

Keevitusprotseduuri spetsifikaadi (WPS) koostamine ja atesteerimine

Keevisliidete ja keevitajate atesteerimine

Keevitusalased normatiivaktid ja standardid

 Praktiline kursus
Ohutustehnika keevitamisel

Keevitusseadmete praktiline tundmaõppimine

Kaare süütamine elektroodkeevitusega

Õmbluse tekitamine elektroodkeevitusega

Õmbluse tekitamine MIG-MAG keevitusega

Keevitusservade ettevalmistus

Plaatide põkk- ja nurkliidete keevitamine asendites PA, PB elektroodkeevitusega ja MIG-MAG keevitusega vastavalt keevisõmbluse kvaliteeditasemele „C“ (visuaalne kontroll) standardi EN 5817 järgi

Alumiiniumi ja   terase keevitamine TIG keevitusega

Koolituse õpiväljundid

 Kursuse läbinu tunneb ja täidab keevituse alast ohutustehnikat, kasutab isikukaitsevahendeid ja eririietust. Valdab teraste keevitatavuse üldpõhimõtteid.

Tunneb elektroodkeevituse (MMA) seadmete tööpõhimõtet. Tunneb elektroodide valikupõhimõtteid vastavalt keevitatavale materjalile (madala süsinikusisaldusega terased). Valdab praktiliselt elektroodkeevituse võtteid.

Tunneb Kaitsegaaside (MIG/MAG) keskkonnas keevitamise seadmete tööpõhimõtet, materjalide valiku põhimõtteid. Oskab kasutada kaitsegaase ja määrata nende koguseid.

Valdab TIG keevituse põhimõtteid alalis- ja vahelduvvooluga keevitamisel. Suudab teostada praktiliselt keevisõmbluseid vähemalt EN 5817 „D“ kvaliteediklassile vastavalt.

Lõpudokumendid

koolitustunnistus

Lektorid

Toomas Pihl (Phd),  Ruubo Roots (MSc)

Registreerimine

Koolitusel osaleja andmed

Palume teil täita kõik registreerimisvormi väljad. Kohustuslikud väljad oleme tähistanud tärniga. Lisainformatsiooni saamiseks kirjutage koolitus@tktk.ee

Ettevõtte / maksja andmed

Lisainfo

Kursus toimub, kui registreerub vähemalt 6 õppijat.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK elukestva õppe keskus


  • Jaga: