Prindi

Metallide keevitustehnoloogia

Sihtrühm keevitaja kutsekvalifikatsiooni taotlejad
Toimumisaeg tellimisel, registreerumine ootenimekirja
Õppekavarühm mehaanika ja metallitöö
Kursuse maht 60 akad h
Õppekeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õppetöö ning praktikum
Koolituse hind 730 EUR
Korraldav struktuuriüksus TTK tehnikainstituut ja elukestva õppe keskus

Sissejuhatus

Kursuse lõpetajad omandavad keevitajana töötamise teadmised ja praktilised oskused. Kursusel osalemiseks on vajalik eelnev metallitöö kogemus.

Kursuse sisu

Teoreetiline kursus 12 akadeemilist tundi

 • Tööohutusnõuded keevitustöödel
 • Nõuded töökoha ettevalmistusele ja keevitustöödele
 • Keevitamisel kasutatavad seadmed
 • Keevitusmaterjalide tähistus ja valik
 • Keevisõmbluste asendid, liigid ja tähistamine
 • Keevitustehnoloogia alused
 • Keevisõmblustes tekkivad vead ja nende tekkimise põhjused
Praktiline kursus 48 akadeemilist tundi

 • Keevitustööd MMA, MIG/MAG seadmetega
 • Seadmete häälestamine ja hooldamine
 • Detailide ja konstruktsioonide ettevalmistus
 • Keevitusgaaside omadused, markeerimine, valik ja käsitlemine
 • Keevise järeltöötlus
 • Keevitustöödel tekkivate deformatsioonide vähendamise põhimõtted

Koolituse õpiväljundid

Kursuse läbinu

 • tunneb ja täidab keevituse alast ohutustehnikat
 • kasutab isikukaitsevahendeid ja eririietust
 • valdab teraste keevitatavuse üldpõhimõtteid
 • oskab korraldada töökohta, valida tootmis- ja abivahendeid
 • oskab seadistada keevitusseadmeid ja valida õiged režiimid
 • oskab teha käsikaarkeevitustöid ja detaile järeltöödelda
 • valdab poolautomaatkeevitustehnoloogiat ja detailide järeltöötlemist

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus keevitaja, tase 3.

Lektorid

 Ruubo Roots (MSc), Vello Vainola (MSc)

Registreerimine

Koolitusel osaleja andmed

Palume teil täita kõik registreerimisvormi väljad. Kohustuslikud väljad oleme tähistanud tärniga. Lisainformatsiooni saamiseks kirjutage koolitus@tktk.ee

Ettevõtte / maksja andmed

NB! Peale kursusele registreerumist saadetakse automaatne teade teie e-posti aadressile, et olete kursusele registreeritud.

Lisainfo

Koolitus toimub vähemalt 6 osavõtja registreerumisel.  TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni. 

Koolituse korralduse eest vastutab TTK elukestva õppe keskus


 • Jaga: