Prindi

Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursus

Sihtrühm rakendusarhitektuuri erialale sisseastujad
Toimumisaeg kevad 2019
Õppekavarühm arhitektuur ja linnaplaneerimine
Kursuse maht 20 akad h
Õppekeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õppetöö ning iseseisev töö
Koolituse hind 120 EUR
Korraldav struktuuriüksus TTK arhitektuuriinstituut ja elukestva õppe keskus

Sissejuhatus

Kursusel õpitakse joonistamist ja arhitektuurset kompositsiooni eesmärgiga populariseerida rakendusarhitektuuri eriala ja valmistada sisseastujaid ette sisseastumiskatsete sooritamiseks ja arhitektuuriinstituudis õppimiseks.

Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursuse täies ulatuses sooritanud õppijad saavad TTK rakendusarhitektuuri erialale kandideerimisel 0,5 lisapunkti. Ettevalmistuskursuse katsetel joonistamises või arhitektuurses kompositsioonis suurepärase tulemuse (hinne “5”) saanud üliõpilaskandidaatidelt ei nõuta vastavate katsete sooritamist vastuvõtuperioodil.

Kursuse sisu

Joonistamise koolituskava maht 10 akadeemilist tundi:

 • Vajalike töövahendite tutvustus. Alusjoonise ülesehitamine. Lihtsa natüürmordi alusjoonis
 • Varjutamise põhimõtete tutvustus. Natüürmordi varjutamine
 • Perspektiivireeglite tutvustus. Seadeldise (taburett) konstrueerimine vastavalt perspektiivi reeglitele
 • Seadeldise (tool) konstrueerimine vastavalt perspektiivi reeglitele, varjutamine

Arhitektuurne kompositsioon koolituskava maht 10 akadeemilist tundi:

 • Graafilised harjutused – joon, pind
 • Graafiline skitseerimine– arhitektuurne kontekst, funktsioon, mastaap, mõõtkava, perspektiiv
 • Graafiline komponeerimine
 • Mahuline komponeerimine – makett

 

Koolituse õpiväljundid

Joonistamises:

 • tunneb grafiiditehnikat ja oskab seda algtasemel kasutada
 • tunneb peamisi perspektiivireegleid ja oskab neid rakendada ruumiliste objektide kujutamisel
 • tunneb joonistuse kompositsiooni põhialuseid
 • saab aru käelise tegevuse vajalikkusest erialal

Arhitektuurses kompositsioonis:

 • mõistab püstitatud ülesannet
 • omandab arhitektuurse graafika alused – kasutab joont ja pinda nii vabakäeliselt kui ka joonestusvahendi abil
 • omandab arhitektuurse kompositsiooni alused – analüüsib tasapinnalist ja mahulist ruumipilti ja oskab komponeerida tervikut
 • oskab visualiseerida arhitektuurset ideed joonistamise abil
 • oskab visualiseerida arhitektuurset ideed maketeerimise abil
 • tunnetab ja tajub maastaapi ja mõõtkava
 • vormistab töö korrektselt ja esteetiliselt

Ettevalmistuskursuse lõpetanud õppija on valmis arhitektuuri õpinguteks kõrgkoolis. Õppija mõistab õppeprotsessi ja on saavutanud erialakindluse.

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus

Lektorid

Mall Nukke (MSc), Ralf Tamm (MSc)

Registreerimine

Koolitusel osaleja andmed

Ettevõtte / maksja andmed

Koolituse info

NB! Peale kursusele registreerumist saadetakse automaatne teade teie e-posti aadressile, et olete kursusele registreeritud.

Lisainfo

Koolitus toimub vähemalt 12 osavõtja registreerumisel.  TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni. 

Koolituse korralduse eest vastutab TTK elukestva õppe keskus


 • Jaga: