Prindi

Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (30h)

Sihtrühm Raudteevedude spetsialistid
Toimumisaeg 12-16.03.2018
Teenusgrupi nimetus Transporditeenused
Kursuse maht 30 tundi
Õppekeel Eesti keel
Õppevorm auditoorne õppetöö
Koolituse hind 320€
Korraldav struktuuriüksus Transporditeaduskond ja TTK elukestva õppe keskus

Kursuse sisu

 • Ohutusnõuniku kutseoskuse nõuded, ohutusnõuniku kohustuste täitmine
 • Kemikaal, selle olemus ja mõju keskkonnale. Kemikaalid raudteeveol, raudteevedude iseärasused
 • Üldised pakendamist puudutavad sätted, k.a. paagid, paakkonteinerid
 • Ohtlike kaupade raudteevedude regulatsioonid ja õigusaktid; viimase aja muudatused
 • Rahvusvahelised kaubaveo kokkulepped ja regulatsioonid SMGS ja Cotiff kaubaruumis; viimase aja muudatused. Rahvusvahelised kaubaveo kokkulepete lisad ohtlike kaupade veoks raudteel
 • Ohtlike veoste vedu. Üldised ohutusmeetmed raudteel. Liiklusohutus (rikked, inimlik eksitus, vääramatu jõud)
 • Ohtliku kauba veovahendid, laadimine, puhastamine
 • Ohtliku kauba klassifitseerimine ja veovahendi märgistamine
 • Raudteeveeremi tehniline konstruktsioon ja ohtlike kaupade laadimisskeemid ning vagunite täitmise normid, saadetiste märgistamine ja ohumärgid
 • Ohtliku kauba info kandjad (saatedokumentatsioon, ohukaardid). Veokirjas sisalduv informatsioon, veodokumendid
 • Õnnetus raudteel ohtliku kaubaga. Õnnetusjuhtumid avarii- ja avarii eelseisundi olukorras
 • Raudtee-ettevõtete päästevõimekus, väljaõpe ja koostöö Päästeametiga
 • Hädaolukord, selle põhjused, ennetamine ja tagajärgede likvideerimine. Hädaolukorra lahendamise plaani koostamise alused
 • Riskianalüüs. Ohutusjuhendid. Töötajate ohutusalane väljaõpe
 • Ohutusnõunike töötulemuste analüüs

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu tunneb ettevõtja tegevusega seoses oma ülesandeid; tunneb rahvusvahelisi regulatsioone; teab ohtliku kaubaveoga seotud õnnetuste tekke põhjuseid ja eeldatavaid tagajärgi; tunneb ennetavaid ja tagajärgi likvideerivaid tegevusi ja aruandlust.

Lõpudokumendid

TTK täiendkoolituse tunnistus

Lektorid

M. Kupper BSc, T. Mägi MA, P. Siitan MA, V. Kirsipuu MSc, T. Viisalu, E.Olup

Tunniplaan

Tunniplaan valmib 05.03.2018

 

Registreerimine

Koolitusel osaleja andmed

Ettevõtte / maksja andmed

Koolituse info

Lisainfo

Kursus lõpeb eksamiga.

Tasuda on võimalik vastavalt meie poolt esitatud arvele. Täiendkoolituse hindadele käibemaks ei lisandu.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK elukestva õppe keskus


 • Jaga: