Prindi

Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (30 akad h)

Sihtrühm raudteevedude spetsialistid
Toimumisaeg registreerumine ootenimekirja
Õppekavarühm transporditeenused
Kursuse maht 30 akad h
Õppekeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õppetöö
Koolituse hind 320 EUR
Korraldav struktuuriüksus TTK logistikainstituut ja elukestva õppe keskus

Kursuse sisu

 • Ohutusnõuniku kutseoskuse nõuded, ohutusnõuniku kohustuste täitmine
 • Kemikaal, selle olemus ja mõju keskkonnale. Kemikaalid raudteeveol, raudteevedude iseärasused
 • Üldised pakendamist puudutavad sätted, k.a. paagid, paakkonteinerid
 • Ohtlike kaupade raudteevedude regulatsioonid ja õigusaktid; viimase aja muudatused
 • Rahvusvahelised kaubaveo kokkulepped ja regulatsioonid SMGS ja Cotiff kaubaruumis; viimase aja muudatused. Rahvusvahelised kaubaveo kokkulepete lisad ohtlike kaupade veoks raudteel
 • Ohtlike veoste vedu. Üldised ohutusmeetmed raudteel. Liiklusohutus (rikked, inimlik eksitus, vääramatu jõud)
 • Ohtliku kauba veovahendid, laadimine, puhastamine
 • Ohtliku kauba klassifitseerimine ja veovahendi märgistamine
 • Raudteeveeremi tehniline konstruktsioon ja ohtlike kaupade laadimisskeemid ning vagunite täitmise normid, saadetiste märgistamine ja ohumärgid
 • Ohtliku kauba info kandjad (saatedokumentatsioon, ohukaardid). Veokirjas sisalduv informatsioon, veodokumendid
 • Õnnetus raudteel ohtliku kaubaga. Õnnetusjuhtumid avarii- ja avarii eelseisundi olukorras
 • Raudtee-ettevõtete päästevõimekus, väljaõpe ja koostöö Päästeametiga
 • Hädaolukord, selle põhjused, ennetamine ja tagajärgede likvideerimine. Hädaolukorra lahendamise plaani koostamise alused
 • Riskianalüüs. Ohutusjuhendid. Töötajate ohutusalane väljaõpe
 • Ohutusnõunike töötulemuste analüüs

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • tunneb ettevõtja tegevusega seoses oma ülesandeid;
 • tunneb rahvusvahelisi regulatsioone;
 • teab ohtliku kaubaveoga seotud õnnetuste tekke põhjuseid ja eeldatavaid tagajärgi;
 • tunneb ennetavaid ja tagajärgi likvideerivaid tegevusi ja aruandlust.

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus

Lektorid

M. Kupper (BSc), T. Mägi (MA), P. Siitan (MA), V. Kirsipuu (MSc), T. Viisalu, E.Olup

Registreerimine

Koolitusel osaleja andmed

Ettevõtte / maksja andmed

Koolituse info

NB! Peale kursusele registreerumist saadetakse automaatne teade teie e-posti aadressile, et olete kursusele registreeritud.

Lisainfo

Kursus lõpeb eksamiga.

Koolitus toimub vähemalt 6 osavõtja registreerumisel põhikursusele. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK elukestva õppe keskus


 • Jaga: