Prindi

Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (12h)

Toimumisaeg registreerumine ootenimekirja
Õppekavarühm transporditeenused
Kursuse maht 12 akad h
Õppekeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õppetöö
Koolituse hind 195 EUR
Korraldav struktuuriüksus TTK logistikainstituut ja elukestva õppe keskus

Kursuse sisu

  • Õigusaktide ja kaubaveokokkulepete muudatused
  • Ohtlike ainete klassifitseerimine ja veonõuded COTIF konventsiooni lisa RID ja SMGS lisa 2 alusel
  • Saadetiste ja veeremi ohumärgistus
  • Veokirjas sisalduv informatsioon, veodokumendid
  • Raudteekaubavedusid saatev informatsioon ja veodokumendid. Muudatused SMGS saatelehe vormis
  • Õnnetusjuhtumid raudteel ohtliku kaubaga
  • Ennetustegevus. Riskianalüüs. Ohutusjuhendid ja töötajate väljaõpe
  • Ohutusnõunike töötulemuste analüüs

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu tunneb ettevõtja tegevusega seoses oma ülesandeid; tunneb rahvusvahelisi regulatsioone; teab ohtliku kaubaveoga seotud õnnetuste tekke põhjuseid ja eeldatavaid tagajärgi; tunneb ennetavaid ja tagajärgi likvideerivaid tegevusi ja aruandlust.

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus

Lektorid

Marius Kupper (BSc), Tõnu Mägi (MSc), Jelena Agamalova (BSc), Viive Kirsipuu (MSc)

Registreerimine

Koolitusel osaleja andmed

Ettevõtte / maksja andmed

Koolituse info

NB! Peale kursusele registreerumist saadetakse automaatne teade teie e-posti aadressile, et olete kursusele registreeritud.

Lisainfo

Kursus lõpeb eksamiga.

Koolitus toimub vähemalt 6 osavõtja registreerumisel põhikursusele. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK elukestva õppe keskus


  • Jaga: