Prindi

Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (12h)

Toimumisaeg 15.-16.03.2018
Teenusgrupi nimetus transporditeenused
Kursuse maht 12 akad h
Õppekeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õppetöö
Koolituse hind 195 EUR
Korraldav struktuuriüksus TTK logistikainstituut ja elukestva õppe keskus

Kursuse sisu

  • Õigusaktide ja kaubaveokokkulepete muudatused
  • Ohtlike ainete klassifitseerimine ja veonõuded COTIF konventsiooni lisa RID ja SMGS lisa 2 alusel
  • Saadetiste ja veeremi ohumärgistus
  • Veokirjas sisalduv informatsioon, veodokumendid
  • Raudteekaubavedusid saatev informatsioon ja veodokumendid. Muudatused SMGS saatelehe vormis
  • Õnnetusjuhtumid raudteel ohtliku kaubaga
  • Ennetustegevus. Riskianalüüs. Ohutusjuhendid ja töötajate väljaõpe
  • Ohutusnõunike töötulemuste analüüs

Koolituse õpiväljundid

Koolituse läbinu tunneb ettevõtja tegevusega seoses oma ülesandeid; tunneb rahvusvahelisi regulatsioone; teab ohtliku kaubaveoga seotud õnnetuste tekke põhjuseid ja eeldatavaid tagajärgi; tunneb ennetavaid ja tagajärgi likvideerivaid tegevusi ja aruandlust.

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolituse tunnistus

Lektorid

Marius Kupper (BSc), Tõnu Mägi (MSc), Jelena Agamalova (BSc), Viive Kirsipuu (MSc)

Tunniplaan

Tunniplaan valmib 05.03.2018

Registreerimine

Koolitusel osaleja andmed

Ettevõtte / maksja andmed

Koolituse info

NB! Peale kursusele registreerumist saadetakse automaatne teade teie e-posti aadressile, et olete kursusele registreeritud.

Lisainfo

Kursus lõpeb eksamiga.

Koolitus toimub vähemalt 6 osavõtja registreerumisel põhikursusele. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK elukestva õppe keskus


  • Jaga: