Prindi

Tööaja normeerimine MTM süsteemis ja õmblusliini balansseerimine (8 t)

Sihtrühm õmblusliinide juhid, meistrid, tööõpetajad, normeerijad.
Toimumisaeg tellimisel, registreerumine ootenimekirja
Õppekavarühm tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine.
Kursuse maht 8 akad h
Õppekeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õppetöö
Koolituse hind 105 EUR, koolitus toimub, kui osalejaid on vähemalt 8 inimest.
Korraldav struktuuriüksus TTK rõiva- ja tekstiiliinstituut ja elukestva õppe keskus

Sissejuhatus

Koolitus koosneb kahest moodulist.

Õmblusliini balansseerimise koolitusmooduli eesmärgiks on anda ülevaade  tootmisliini balansseerimisest kui tootmise organiseerimise ühest osast.

Tööaja normeerimine MTM süsteemis koolitusmooduli eesmärgiks on anda teadmisi erinevate töömeetodite kasutamise otstarbekusest, töötegevuste ajaliste kulutuste määratlemisest läbi MTM ajamõõtmise süsteemi.

 

Kursuse sisu

I mooduli koolituskava:

Balansseerimise eesmärk, põhimõtted ja reeglid.

Oskuste loend – töötajate oodatavad tulemused erinevat liiki töödel, põhimõtted oskuste arendamisel.

Teoreetiline balansseerimine ja eelbalanssseerimine.

Probleemid balansseerimisel.

Balansseerimise kontrollimine.

Balansseerimiskaart, praktiline õpe.

II mooduli koolituskava:

MTM süsteemi olemus.

Tööliigutuste määratlemine ja normajad.

Töö analüüsi etapid.

Käsitsi teostatava töö aja normeerimine.

Normaja arvestus.

MTM ajamõõtmiskaart, praktiline õpe.

Koolituse õpiväljundid

I mooduli õpiväljund: Peale kursuse läbimist  oskab kursusel osalenu argumenteerida oma otsuseid tootmise korraldamisel: tootmisliini ajalisel tasakaalustamisel vajalikku pooltoodangu arvestust ja vajadust kasutada operaatorite oskuste tabelit.

II mooduli õpiväljund: Peale kursuse läbimist peab kursusel osalenu oskama määratleda optimaalset töömeetodit ja  aega tööetappide täitmiseks,  normeerida aegu erinevate tööde täitmiseks.

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolituse tunnistus.

Lektorid

Mare-Ann Perkmann (MSc) ja Anu Tšistova (MSc)

Registreerimine

Koolitusel osaleja andmed

Ettevõtte / maksja andmed

Lisainfo

Koolituse sihtrühm: õmblusliinide juhid, meistrid, tööõpetajad ja normeerijad.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK elukestva õppe keskus


  • Jaga: