Prindi

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe (8h)

Sihtrühm töökeskkonnavolinikud ja - nõukogu liikmed, töökeskkonnaspetsialistid ja tööandjad ning tööandjad, kes täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid
Toimumisaeg 18.10.2017
20.12.2017
Kursuse maht 8 akadeemilist tundi (1 päev)
Õppekeel Eesti keel
Koolituse hind 75€
Korraldav struktuuriüksus TTK humanitaar- ja majandusainete keskus ja TTK elukestva õppe keskus

Sissejuhatus

Hind sisaldab: koolituse materjale ja lõunasööki

Kursuse sisu

 • Euroopa Liidu tööohutuse ja töötervishoiu põhiprintsiibid
 • Töökeskkonnapoliitika arengusuunad Euroopa Liidus, võimalikud arengusuunad Eestis
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS)
 • Mida peaks tööandja teadma ennetustegevusest terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks
 • Tööandja kohustused ja õigused (TTOS)
 • Töötaja kohustused ja õigused (TTOS)
 • Töökeskkonna alase töö korraldamine ettevõttes
 • Töökeskkonna ohutegurid, riskianalüüs, riskide haldamine, tegevuskava, sisekontroll
 • Praktilised juhised riskianalüüsi tegemiseks (esitletakse näidisriskianalüüsi)
 • Tööõnnetuste, kutsehaigestumiste ning tööst põhjustatud haigestumiste statistika; tööõnnetuste uurimine
 • Euroopalik “hea tava” töökeskkonna parendamisel
 • Tööandja vastutus töötaja tervisele tekitatud kahju eest. Näiteid kohtupraktikast

Lõpudokumendid

TTK täiendkoolituse tunnistus

Lektorid

Priit Siitan, TTK transporditeaduskond, töötervishoiu tööohutuse lektor (tegelenud töötervishoiu ja tööohutuse küsimustega üle 25 aasta)

Krista Silbaum BA

Tunniplaan

kolmapäev 18.10.2017 Ruum 112
         ●    9.00-12.15
Töötajate töökeskkonnaalane väljaõpe ja juhendamine. Töökeskkonna riskianalüüs Tegevuskava. Sisekontroll.
■   4 tundi, lektor Krista Silbaum

         ●     12.45-14.15

Töökeskkond 2012: millised on põhirikkumised ettevõtetes Tööinspektsiooni andmetel.

Tööõnnetuste ja kutsehaiguste statistika Euroopas ja Eestis. Tööõnnetuste uurimise     ja registreerimise kord.

   2 tundi , lektor Priit Siitan

              ●     14.30-16.00
Tööandja vastutus töötaja tervisele tekitatud kahju eest. Kohtupraktika. “Hea tava” mõiste Euroopas. Mis paneb tööandja huvituma töökeskkonna parendamisest? Hetkeolukord sotsiaalkindlustuse valdkonnas ning võimalikud lahendused.
            ■   2 tundi, lektor Priit Siitan
             Teadmiste kontroll, tunnistuste kätteandmine – Priit Siitan

Registreerimine

Koolitusel osaleja andmed

Ettevõtte / maksja andmed

Koolituse info

Lisainfo

Alus: “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” § 2

Loengu illustreerimiseks kasutatakse pildimaterjali reaalsest töökeskkonnast ja mitmetelt töökeskkonnaalastelt näitustelt Euroopas.

Koolituse lõpeb pädevustunnistuse kätteandmisega.

Märkused hinna kohta: koolitusteenusele ei lisandu täiendavalt käibemaksu

Koolituse korralduse eest vastutab TTK elukestva õppe keskus


 • Jaga: