Prindi

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täienduskoolitus (8h)

Sihtrühm töökeskkonnavolinikud ja -nõukogu liikmed, töökeskkonnaspetsialistid ja tööandjad ning tööandjad, kes täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid
Toimumisaeg 14.09.2018
Kursuse maht 8 akad h
Õppekeel eesti keel
Õppevorm auditoorne õppetöö
Koolituse hind 80 EUR
Korraldav struktuuriüksus TTK humanitaar- ja majandusainete keskus ja elukestva õppe keskus

Sissejuhatus

Koolituse alus: “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” § 2

Loengu illustreerimiseks kasutatakse pildimaterjali reaalsest töökeskkonnast ja mitmetelt töökeskkonnaalastelt näitustelt Euroopas.

Kursuse sisu

  • Töökeskkonna riskianalüüs, praktilised juhised. Tegevuskava. Sisekontroll.
  • Töökeskkond 2016: millised on põhirikkumised ettevõtetes. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste statistika Euroopas ja Eestis. Tööõnnetuste     uurimise ja registreerimise kord. Tööandja vastutus töötaja tervisele tekitatud kahju eest. Kohtupraktika.
  • „Hea tava“ mõiste Euroopas. Mis paneb tööandja huvituma töökeskkonna parendamisest?
  • Hetkeolukord sotsiaalkindlustuse valdkonnas ning võimalikud lahendused.
  • Teadmiste kontroll.

Koolituse õpiväljundid

  • oskab hinnata töökeskkonna riske
  • oskab tagada töökeskkonnas tööde ohutust.

Lõpudokumendid

TTK täienduskoolitustunnistus

Lektorid

Priit Siitan, MSc

 

Tunniplaan

Tunniplaan Töötervish 8 h 14. september

Registreerimine

Koolitusel osaleja andmed

Ettevõtte / maksja andmed

Koolituse info

NB! Peale kursusele registreerumist saadetakse automaatne teade teie e-posti aadressile, et olete kursusele registreeritud.

Lisainfo

Hind sisaldab: koolituse materjale ja lõunasööki. 

Koolituse hinnale ei lisandu käibemaks (KMS § 16 lg 1 p 6, maksuvaba käive).

Koolitus toimub vähemalt 12 osavõtja registreerumisel põhikursusele. TTK-l on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata õppegrupi täitumiseni.

Koolituse korralduse eest vastutab TTK elukestva õppe keskus


  • Jaga: