Koolituskalender

Avatud koolitused

Sõitjateveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus (vene keeles)

21.08-04.09.2017 78 tundi

Veoseveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus (vene keeles)

21.08-04.09.2017 88 tundi

CAD projekteerimine

21.08-18.09.2017 64 akadeemilist tundi

Sõitjateveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus

11.09-26.09.2017 06.11-21.11.2017 78 tundi

Veoseveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus

11.09-26.09.2017 06.11-21.11.2017 88 tundi

Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (30h)

9-13.10.2017 30 tundi

Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (12h)

12-13.10.2017 12 tundi

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus

16.10-18.10.2017 18.12-20.12.2017 24 tundi

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe (8h)

18.10.2017 20.12.2017 8 akadeemilist tundi (1 päev)

Insenerihariduse alusõpingute kursus I moodul Füüsika

11.11-09.12.2017 26 akadeemilist tundi kontaktõpet, 26 tundi iseseisvat tööd.

Maanteeveol töötava ohutusnõustaja kursus

22-25.11.2017 baaskoolitus 25.11.2017 täiendusõpe 30 tundi baaskoolitus / 8 tundi täiendusõpe

Insenerihariduse alusõpingute kursus II moodul Matemaatika

20.01-21.04.2018 64 akadeemilist tundi

Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursus

9.03-20.04.2018 20 akadeemilist tundi

Tellimisel koolitused

Vene keele kursus ehitusvaldkonna töötajatele

Tellimisel 24 tundi

Arvjuhtimisega freesimispinkide programmeerimise alused

Tellimisel 24 tundi, sh 12 t loenguid ja 12 t praktikat

Metalliõpetus ja tehnomaterjalid

Tellimisel auditoorne õppetöö 32 tundi, metallograafika praktikumi 8 tundi (1 AP) / auditoorne õppetöö 24 tundi, metallograafika praktikumi 8 tundi

Arvjuhtimisega treimiskeskuse juhtprogrammi koolitus tarkvarapaketi CNCplus TURNING abil

Tellimisel 16 tundi

Metallide keevitustehnoloogia ja seadmed (48 t)

Tellimisel 24 akadeemilist tundi teooriat ja 24 akadeemilist tundi praktikumi

Tööaja normeerimine MTM süsteemis ja õmblusliini balansseerimine (8 t)

Tellimisel 8 akadeemilist tundi

Fiata koolituse õppemoodulid

Tellimisel

Elektrontahhümeetrite kursus algajatele

18 akadeemilist tundi

GNSS mõõdistamise baaskursus

8 akadeemilist tundi