Koolituskalender

Avatud koolitused

Maanteeveol töötava ohutusnõustaja kursus

22.-25.11.2017 25.11.2017 30 tundi baaskoolitus/8 tundi täiendkoolitus

Ehitusjuht 6 – spetsialiseerumisalane baaskoolitus (tegevusalal – üldehituslik ehitamine)

01.-09.12.2017 Koolitus toimub reedeti ja laupäeviti Tallinna Tehnikakõrgkoolis. 30 akadeemilist tundi

Füüsika ettevalmistuskursus

11.11-09.12.2017 26 akadeemilist tundi kontaktõpet, 26 tundi iseseisvat tööd.

Veekäitlustehnoloogiate alused

13.12.2017 8 akadeemilist tundi

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus

18.12-20.12.2017 24 tundi

CAD projekteerimine

13.11-18.12.2017 64 akadeemilist tundi

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe (8h)

20.12.2017 8 akadeemilist tundi (1 päev)

Mootorsõidukijuhi õpetaja B kategooria baaskoolitus

12.01.-02.11.2018 maht: baaskoolituse kogumaht on 2422 akadeemilist tundi, mis koosneb loengtest, seminaridest, praktilistest õppustest, praktikatest autokoolis ning iseseisevast tööst. Õppekeskkond: TTK ja autokoolide loenguruumid, õppelaboratoorium, sõidukid, õppeväljakud. Õppevahendid: TTK tehnilised seadmed ja vahendid, digitaalsel kujul õppematerjalid TTK Moodle keskkonnas http://ekool.tktk.ee/ ja paberkandjal jaotusmaterjalid.

Matemaatika ettevalmistuskursus

20.01-21.04.2018 64 akadeemilist tundi

Sõitjateveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus (vene keeles)

22.01-05.02.2018 78 tundi

Veoseveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus (vene keeles)

22.01-05.02.2018 88 tundi

BIM ehitusinformatsiooni modelleerimine

26.01.2018 23.02.2018 06.04.2018 8 akadeemilist tundi

Sõitjateveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus

26.02-13.03.2018 78 tundi

Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursus

9.03-20.04.2018 20 akadeemilist tundi

Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (30h)

12-16.03.2018 30 tundi

Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (12h)

15-16.03.2018 12 tundi

Tellimisel koolitused

Vene keele kursus ehitusvaldkonna töötajatele

tellimisel, registreerumine ootenimekirja 24 akad.h

Arvjuhtimisega treimiskeskuse juhtprogrammi koolitus tarkvarapaketi CNCplus TURNING abil

tellimisel, registreerumine ootenimekirja 16 tundi

Metallide keevitustehnoloogia ja seadmed (48 t)

tellimisel, registreerumine ootenimekirja 24 akadeemilist tundi teooriat ja 24 akadeemilist tundi praktikumi

Tööaja normeerimine MTM süsteemis ja õmblusliini balansseerimine (8 t)

tellimisel, registreerumine ootenimekirja 8 akadeemilist tundi

Elektrontahhümeetrite kursus algajatele

tellimisel, registreerumine ootenimekirja 18 akadeemilist tundi

GNSS mõõdistamise baaskursus

tellimisel, registreerumine ootenimekirja 8 akadeemilist tundi