Koolituskalender

Avatud koolitused

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus

16.10-18.10.2017 18.12-20.12.2017 24 tundi

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe (8h)

18.10.2017 20.12.2017 8 akadeemilist tundi (1 päev)

Insenerihariduse alusõpingute kursus I moodul Füüsika

11.11-09.12.2017 26 akadeemilist tundi kontaktõpet, 26 tundi iseseisvat tööd.

Maanteeveol töötava ohutusnõustaja kursus

22-25.11.2017 baaskoolitus 25.11.2017 täiendkoolitus 30 tundi baaskoolitus/8 tundi täiendkoolitus

Mootorsõidukijuhi õpetaja B kategooria baaskoolitus

12.01.-02.11.2018 Maht: Baaskoolituse kogumaht on 2422 akadeemilist tundi, mis koosneb loengtest, seminaridest, praktilistest õppustest, praktikatest autokoolis ning iseseisevast tööst. Õppekeskkond: TTK ja autokoolide loenguruumid, õppelaboratoorium, sõidukid, õppeväljakud. Õppevahendid: TTK tehnilised seadmed ja vahendid, digitaalsel kujul õppematerjalid TTK Moodle keskkonnas http://ekool.tktk.ee/ ja paberkandjal jaotusmaterjalid.

Insenerihariduse alusõpingute kursus II moodul Matemaatika

20.01-21.04.2018 64 akadeemilist tundi

Sõitjateveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus (vene keeles)

22.01-05.02.2018 78 tundi

Veoseveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus (vene keeles)

22.01-05.02.2018 88 tundi

Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursus

9.03-20.04.2018 20 akadeemilist tundi

Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (30h)

12-16.03.2018 30 tundi

Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (12h)

15-16.03.2018 12 tundi

Tellimisel koolitused

Vene keele kursus ehitusvaldkonna töötajatele

Tellimisel 24 tundi

Arvjuhtimisega treimiskeskuse juhtprogrammi koolitus tarkvarapaketi CNCplus TURNING abil

Tellimisel 16 tundi

Metallide keevitustehnoloogia ja seadmed (48 t)

Tellimisel 24 akadeemilist tundi teooriat ja 24 akadeemilist tundi praktikumi

Tööaja normeerimine MTM süsteemis ja õmblusliini balansseerimine (8 t)

Tellimisel 8 akadeemilist tundi

Fiata koolituse õppemoodulid

Tellimisel

Elektrontahhümeetrite kursus algajatele

18 akadeemilist tundi

GNSS mõõdistamise baaskursus

8 akadeemilist tundi

CAD projekteerimine

Koolitus toimub 2018 aasta jaanuaris. 64 akadeemilist tundi