Koolituskalender

Mootorsõidukijuhi õpetaja täiendkoolitus

07.04.-14.06.2017 Täiendkoolituse ühe koolitusmooduli maht on üldjuhul 1 EAP, mis koosneb: 8 tunnist auditoorsest õppetööst ja 27 tunnist individuaalsest kodutööst

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus

18.04-20.04.2017 13.06-15.06.2017 24 tundi

Tööaja normeerimine MTM süsteemis ja õmblusliini balansseerimine (8 t)

19.04.2017 8 akadeemilist tundi

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe (8h)

20.04.2017 15.06.2017 8 akadeemilist tundi (1 päev)

GNSS mõõdistamise baaskursus

02.05.2017 8 akadeemilist tundi

Insenerihariduse alusõpingute kursus I moodul Füüsika

04.11-02.12.2017 26 akadeemilist tundi kontaktõpet, 26 tundi iseseisvat tööd.

Metalliõpetus ja tehnomaterjalid

Tellimisel auditoorne õppetöö 32 tundi, metallograafika praktikumi 8 tundi (1 AP) / auditoorne õppetöö 24 tundi, metallograafika praktikumi 8 tundi

Vene keele kursus ehitusvaldkonna töötajatele

Tellimisel 24 tundi

Arvjuhtimisega freesimispinkide programmeerimise alused

Tellimisel 24 tundi, sh 12 t loenguid ja 12 t praktikat

Arvjuhtimisega treimiskeskuse juhtprogrammi koolitus tarkvarapaketi CNCplus TURNING abil

Tellimisel 16 tundi

Metallide keevitustehnoloogia ja seadmed (48 t)

Tellimisel 24 akadeemilist tundi teooriat ja 24 akadeemilist tundi praktikumi

Maanteeveol töötava ohutusnõuniku kursus

10.04-13.04.2017 baaskoolitus / 13.04.2017 täiendusõpe 30 tundi baaskoolitus / 8 tundi täiendusõpe

Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (30h)

Tellimisel 30 tundi

Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (12h)

Tellimisel 12 tundi

Fiata koolituse õppemoodulid

Tellimisel