Koolituskalender

Avatud koolitused

B-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja baaskoolitus

12.01.-02.11.2018 maht: baaskoolituse kogumaht on 2422 akad h, millest 322 on kontakttunnid.

BIM ehitusinformatsiooni modelleerimine

26.01.2018 23.02.2018 06.04.2018 8 akadeemilist tundi; 7,6 TP(täiendusõppe punkti)

Ehitusjuht (tase 6) baaskoolitus

26.01-10.02.2018 (registreerumine lõppenud) 27.04-12.05.2018 44 akad h

Veoseveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus (vene keeles)

Registreerumine 22.01.2018 algavale koolitusele on lõppenud. Uus koolitus toimub 21.08-04.09.2018, registreerumine koolitusele on avatud. 88 akad h

Keevitustehnoloogia (120 akad h)

07.02-06.04.2018 120 akad h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus

26.02, 27.02, 05.03.2018 24 akad h

Sõitjateveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus

26.02-13.03.2018 78 akad h

Veoseveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus

26.02-13.03.2018 88 tundi

Ehitusjuht 6 – spetsialiseerumisalane baaskoolitus (tegevusalal – üldehituslik ehitamine)

02.03-10.03.2018 Koolitus toimub reedeti ja laupäeviti Tallinna Tehnikakõrgkoolis. 30 akad h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täienduskoolitus (8h)

05.03.2018 8 akad h

Metallide keevitustehnoloogia (60 akad h)

08.03-06.04.2018 12 akad h teooria, 48 akad h praktikum

Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursus

9.03-20.04.2018 20 akad h

Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (30 akad h)

12-16.03.2018 30 akad h

Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (12h)

15-16.03.2018 12 akad h

CAD projekteerimine

23.04-28.05.2018 64 akad h

Maanteeveol töötava ohutusnõustaja kursus

27.-30.08.2018 / 30.08.2018 30 akad h baaskoolitus / 8 akad h täienduskoolitus

Tellimisel koolitused

Vene keele kursus ehitusvaldkonna töötajatele

tellimisel, registreerumine ootenimekirja 24 akad.h

Arvjuhtimisega treimiskeskuse juhtprogrammi koolitus tarkvarapaketi CNCplus TURNING abil

tellimisel, registreerumine ootenimekirja 16 tundi

Tööaja normeerimine MTM süsteemis ja õmblusliini balansseerimine (8 t)

tellimisel, registreerumine ootenimekirja 8 akadeemilist tundi

Ehitusalane inglise keel

tellimisel, registreerumine ootenimekirja 24 akad.h

Elektrontahhümeetrite kursus algajatele

tellimisel, registreerumine ootenimekirja 18 akadeemilist tundi

GNSS mõõdistamise baaskursus

tellimisel, registreerumine ootenimekirja 8 akadeemilist tundi

Veekäitlustehnoloogiate alused

Tellimisel 8 akad h