Koolituskalender

Avatud koolitused

GNSS mõõdistamise baaskursus

02.05.2017 8 akadeemilist tundi

CAD projekteerimine

08.-31.05.2017 64 akadeemilist tundi

Insenerihariduse alusõpingute kursus I moodul Füüsika

11.11-09.12.2017 26 akadeemilist tundi kontaktõpet, 26 tundi iseseisvat tööd.

Maanteeveol töötava ohutusnõuniku kursus

22-25.11.2017 baaskoolitus 25.11.2017 täiendusõpe 30 tundi baaskoolitus / 8 tundi täiendusõpe

Tellimisel koolitused

Vene keele kursus ehitusvaldkonna töötajatele

Tellimisel 24 tundi

Arvjuhtimisega freesimispinkide programmeerimise alused

Tellimisel 24 tundi, sh 12 t loenguid ja 12 t praktikat

Metalliõpetus ja tehnomaterjalid

Tellimisel auditoorne õppetöö 32 tundi, metallograafika praktikumi 8 tundi (1 AP) / auditoorne õppetöö 24 tundi, metallograafika praktikumi 8 tundi

Arvjuhtimisega treimiskeskuse juhtprogrammi koolitus tarkvarapaketi CNCplus TURNING abil

Tellimisel 16 tundi

Metallide keevitustehnoloogia ja seadmed (48 t)

Tellimisel 24 akadeemilist tundi teooriat ja 24 akadeemilist tundi praktikumi

Tööaja normeerimine MTM süsteemis ja õmblusliini balansseerimine (8 t)

Tellimisel 8 akadeemilist tundi

Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (30h)

Tellimisel 30 tundi

Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (12h)

Tellimisel 12 tundi

Fiata koolituse õppemoodulid

Tellimisel