Kursused

Insenerihariduse alusõpingute kursus I moodul Füüsika

04.11-02.12.2017 26 akadeemilist tundi kontaktõpet, 26 tundi iseseisvat tööd.

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus

18.04-20.04.2017 13.06-15.06.2017 24 tundi

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe (8h)

20.04.2017 15.06.2017 8 akadeemilist tundi (1 päev)

Vene keele kursus ehitusvaldkonna töötajatele

21.03-4.05.2017 24 tundi

Veoseveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus

20.03-04.04.2017 Registreerimine lõppenud. Kohad on täis. Järgmise koolituse toimumise aeg maikuus - kuupäevad täpsustamisel. 88 tundi

Sõitjateveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus

20.03-04.04.2017 Registreerimine lõppenud. Kohad on täis. Järgmise koolituse aeg maikuus - kuupäevad on täpsustamisel. 78 tundi

Veoseveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus (vene keeles)

06.03-21.03.2017 88 tundi

Sõitjateveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus (vene keeles)

06.03-21.03.2017 78 tundi

Mootorsõidukijuhi õpetaja baaskoolitus

14.01.2017 70 EAP ( 2422 akadeemilist tundi, sh 210 auditoorset tundi), mis koosneb: Auditoorne õppetöö + individuaalne kodutöö + sõiduõpe kokku 50 EAP (1731 akadeemilist tundi) Praktika autokoolis + individuaalne kodutöö kokku 15 EAP (519 akadeemilist tundi) Libedasõidu koolitus + individuaalne kodutöö kokku 5 EAP (172 akadeemilist tundi)

Insenerihariduse alusõpingute kursus II moodul Matemaatika

21.01-22.04.2017 64 akadeemilist tundi

Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursus

10.03.2017- 21.04.2017 20 akadeemilist tundi

Arvjuhtimisega freesimispinkide programmeerimise alused

Tellimisel 24 tundi, sh 12 t loenguid ja 12 t praktikat

Metalliõpetus ja tehnomaterjalid

Tellimisel auditoorne õppetöö 32 tundi, metallograafika praktikumi 8 tundi (1 AP) / auditoorne õppetöö 24 tundi, metallograafika praktikumi 8 tundi

Lõiketöötluse algkursus

Tellimisel 64 tundi, sh rühmatöö 32 tundi ja individuaaltöö 32 tundi.

Arvjuhtimisega treimiskeskuse juhtprogrammi koolitus tarkvarapaketi CNCplus TURNING abil

Tellimisel 16 tundi

Metallide keevitustehnoloogia ja seadmed (48 t)

09.-31.03.2017 24 akadeemilist tundi teooriat ja 24 akadeemilist tundi praktikumi

Tööaja mõõtmise süsteem MTM ja tootmisliini balansseerimine (16 t)

Tellimisel 16 tundi

Maanteeveol töötava ohutusnõuniku kursus

10.04-13.04.2017 30 tundi

Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (30h)

20.03-24.03.2017 30 tundi

Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (12h)

23.03-24.03.2016 12 tundi

Mootorsõidukijuhi õpetaja täiendkoolitus

Täiendkoolituse ühe koolitusmooduli maht on üldjuhul 1 EAP, mis koosneb: 8 tunnist auditoorsest õppetööst ja 27 tunnist individuaalsest kodutööst

Fiata koolituse õppemoodulid

Erinevad