Mehaanikavaldkonna kursused

Avatud koolitused

Tellimisel koolitused

Arvjuhtimisega treimiskeskuse juhtprogrammi koolitus tarkvarapaketi CNCplus TURNING abil

tellimisel, registreerumine ootenimekirja 16 tundi

Metallide keevitustehnoloogia ja seadmed (48 t)

tellimisel, registreerumine ootenimekirja 24 akadeemilist tundi teooriat ja 24 akadeemilist tundi praktikumi

Tehnilise info digitaliseerimine

Tellimisel 2 EAP ( auditoorne töö- 24 tundi ja iseseisev töö- 28 tundi )