Mehaanikavaldkonna kursused

Avatud koolitused

Tellimisel koolitused

Arvjuhtimisega freesimispinkide programmeerimise alused

Tellimisel 24 tundi, sh 12 t loenguid ja 12 t praktikat

Metalliõpetus ja tehnomaterjalid

Tellimisel auditoorne õppetöö 32 tundi, metallograafika praktikumi 8 tundi (1 AP) / auditoorne õppetöö 24 tundi, metallograafika praktikumi 8 tundi

Arvjuhtimisega treimiskeskuse juhtprogrammi koolitus tarkvarapaketi CNCplus TURNING abil

Tellimisel 16 tundi

Metallide keevitustehnoloogia ja seadmed (48 t)

Tellimisel 24 akadeemilist tundi teooriat ja 24 akadeemilist tundi praktikumi

Tehnilise info digitaliseerimine

Tellimisel 2 EAP ( auditoorne töö- 24 tundi ja iseseisev töö- 28 tundi )