Kursused

Arvjuhtimisega freesimispinkide programmeerimise alused

Tellimisel 24 tundi, sh 12 t loenguid ja 12 t praktikat

Metalliõpetus ja tehnomaterjalid

Tellimisel auditoorne õppetöö 32 tundi, metallograafika praktikumi 8 tundi (1 AP) / auditoorne õppetöö 24 tundi, metallograafika praktikumi 8 tundi

Lõiketöötluse algkursus

Tellimisel 64 tundi, sh rühmatöö 32 tundi ja individuaaltöö 32 tundi.

Arvjuhtimisega treimiskeskuse juhtprogrammi koolitus tarkvarapaketi CNCplus TURNING abil

Tellimisel 16 tundi

Metallide keevitustehnoloogia ja seadmed (48 t)

09.-31.03.2017 24 akadeemilist tundi teooriat ja 24 akadeemilist tundi praktikumi