Tehnikavaldkonna kursused

12.01.-02.11.2018

B-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja baaskoolitus

maht: baaskoolituse kogumaht on 2422 akad h, millest 322 on kontakttunnid.
07.-22.05.2018

Tellimisel koolitused

Tellimisel

Tehnilise info digitaliseerimine

2 EAP ( auditoorne töö- 24 tundi ja iseseisev töö- 28 tundi )
tellimisel, registreerumine ootenimekirja

Keevitustehnoloogia

120 akad h