Transpordivaldkonna kursused

Avatud koolitused

Mootorsõidukijuhi õpetaja B kategooria baaskoolitus

14.01.2017 Maht: Baaskoolituse kogumaht on 2422 akadeemilist tundi, mis koosneb loengtest, seminaridest, praktilistest õppustest, praktikatest autokoolis ning iseseisevast tööst. Õppekeskkond: TTK ja autokoolide loenguruumid, õppelaboratoorium, sõidukid, õppeväljakud. Õppevahendid: TTK tehnilised seadmed ja vahendid, digitaalsel kujul õppematerjalid TTK Moodle keskkonnas http://ekool.tktk.ee/ ja paberkandjal jaotusmaterjalid.

Sõitjateveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus

11.09-26.09.2017 06.11-21.11.2017 78 tundi

Veoseveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus

11.09-26.09.2017 06.11-21.11.2017 88 tundi

Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (30h)

9-13.10.2017 30 tundi

Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (12h)

12-13.10.2017 12 tundi

Maanteeveol töötava ohutusnõustaja kursus

22-25.11.2017 baaskoolitus 25.11.2017 täiendkoolitus 30 tundi baaskoolitus/8 tundi täiendkoolitus

Sõitjateveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus (vene keeles)

22.01-05.02.2018 78 tundi

Veoseveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus (vene keeles)

22.01-05.02.2018 88 tundi

Tellimisel koolitused

Fiata koolituse õppemoodulid

Tellimisel

Maanteeveol töötava ohutusnõustaja kursus (vene keeles)

30 tundi baaskoolitus/8 tundi täiendkoolitus