Logistikavaldkonna kursused

26.02-13.03.2018 (grupp on komplekteeritud); 21.05-05.06.2018
26.02-13.03.2018 (grupp on komplekteeritud); 21.05-05.06.2018
12.01.-02.11.2018

B-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja baaskoolitus

maht: baaskoolituse kogumaht on 2422 akad h, millest 322 on kontakttunnid.
24.-27.04.2018 27.04.2018

Maanteeveol töötava ohutusnõustaja kursus (vene keeles)

30 tundi baaskoolitus/8 tundi täiendkoolitus
27.-30.08.2018; 30.08.2018

Maanteeveol töötava ohutusnõustaja kursus

30 akad h baaskoolitus; 8 akad h täienduskoolitus