Muud kursused

Avatud koolitused

Maanteeveol töötava ohutusnõustaja kursus

22-25.11.2017 baaskoolitus 25.11.2017 täiendkoolitus 30 tundi baaskoolitus/8 tundi täiendkoolitus

Mootorsõidukijuhi õpetaja B kategooria baaskoolitus

12.01.-02.11.2018 maht: baaskoolituse kogumaht on 2422 akadeemilist tundi, mis koosneb loengtest, seminaridest, praktilistest õppustest, praktikatest autokoolis ning iseseisevast tööst. Õppekeskkond: TTK ja autokoolide loenguruumid, õppelaboratoorium, sõidukid, õppeväljakud. Õppevahendid: TTK tehnilised seadmed ja vahendid, digitaalsel kujul õppematerjalid TTK Moodle keskkonnas http://ekool.tktk.ee/ ja paberkandjal jaotusmaterjalid.

Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (30h)

12-16.03.2018 30 tundi

Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (12h)

15-16.03.2018 12 tundi

Tellimisel koolitused

Maanteeveol töötava ohutusnõustaja kursus (vene keeles)

30 tundi baaskoolitus/8 tundi täiendkoolitus