Muud kursused

Avatud koolitused

B-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja baaskoolitus

12.01.-02.11.2018 maht: baaskoolituse kogumaht on 2422 akad h, millest 322 on kontakttunnid.

Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (30 akad h)

12-16.03.2018 30 akad h

Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (12h)

15-16.03.2018 12 akad h

Maanteeveol töötava ohutusnõustaja kursus (vene keeles)

24.-27.04.2018 27.04.2018 30 tundi baaskoolitus/8 tundi täiendkoolitus

Maanteeveol töötava ohutusnõustaja kursus

27.-30.08.2018 / 30.08.2018 30 akad h baaskoolitus / 8 akad h täienduskoolitus