Muud kursused

Avatud koolitused

Mootorsõidukijuhi õpetaja B kategooria baaskoolitus

14.01.2017 Maht: Baaskoolituse kogumaht on 2422 akadeemilist tundi, mis koosneb loengtest, seminaridest, praktilistest õppustest, praktikatest autokoolis ning iseseisevast tööst. Õppekeskkond: TTK ja autokoolide loenguruumid, õppelaboratoorium, sõidukid, õppeväljakud. Õppevahendid: TTK tehnilised seadmed ja vahendid, digitaalsel kujul õppematerjalid TTK Moodle keskkonnas http://ekool.tktk.ee/ ja paberkandjal jaotusmaterjalid.

Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (30h)

9-13.10.2017 30 tundi

Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (12h)

12-13.10.2017 12 tundi

Maanteeveol töötava ohutusnõustaja kursus

22-25.11.2017 baaskoolitus 25.11.2017 täiendusõpe 30 tundi baaskoolitus / 8 tundi täiendusõpe

Tellimisel koolitused

Fiata koolituse õppemoodulid

Tellimisel

Maanteeveol töötava ohutusnõustaja kursus (vene keeles)

30 tundi baaskoolitus