Sõitjate- ja veoseveo veokorraldaja kursused eesti keeles

Avatud koolitused

Veoseveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus

22.05-06.06.2017 11.09-26.09.2017 06.11-21.11.2017 88 tundi

Sõitjateveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus

22.05-06.06.2017 11.09-26.09.2017 06.11-21.11.2017 78 tundi