Sõitjate- ja veoseveo veokorraldaja kursused eesti keeles

Avatud koolitused

Veoseveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus

06.11-21.11.2017 26.02-13.03.2018 88 tundi

Sõitjateveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus

26.02-13.03.2018 78 tundi