Sõitjate- ja veoseveo veokorraldaja kursused eesti keeles

Avatud koolitused

Sõitjateveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus

26.02-13.03.2018 78 tundi

Veoseveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus

26.02-13.03.2018 88 tundi