Transpordivaldkonna kursused

Mootorsõidukijuhi õpetaja baaskoolitus

14.01.2017 70 EAP ( 2422 akadeemilist tundi, sh 210 auditoorset tundi), mis koosneb: Auditoorne õppetöö + individuaalne kodutöö + sõiduõpe kokku 50 EAP (1731 akadeemilist tundi) Praktika autokoolis + individuaalne kodutöö kokku 15 EAP (519 akadeemilist tundi) Libedasõidu koolitus + individuaalne kodutöö kokku 5 EAP (172 akadeemilist tundi)

Mootorsõidukijuhi õpetaja täiendkoolitus

07.04.-14.06.2017 Täiendkoolituse ühe koolitusmooduli maht on üldjuhul 1 EAP, mis koosneb: 8 tunnist auditoorsest õppetööst ja 27 tunnist individuaalsest kodutööst

Veoseveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus

22.05-06.06.2017 88 tundi

Sõitjateveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus

22.05-06.06.2017 78 tundi

Veoseveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus (vene keeles)

21.08-04.09.2017 88 tundi

Sõitjateveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus (vene keeles)

21.08-04.09.2017 78 tundi

Maanteeveol töötava ohutusnõuniku kursus

10.04-13.04.2017 baaskoolitus / 13.04.2017 täiendusõpe 30 tundi baaskoolitus / 8 tundi täiendusõpe

Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (30h)

Tellimisel 30 tundi

Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (12h)

Tellimisel 12 tundi

Fiata koolituse õppemoodulid

Tellimisel

Maanteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (vene keeles)

24.04-27.04.2017 baaskoolitus / 27.04.2017 täiendusõpe 30 tundi baaskoolitus / 8 tundi täiendusõpe