Transpordivaldkonna kursused

Avatud koolitused

Mootorsõidukijuhi õpetaja baaskoolitus

14.01.2017 70 EAP ( 2422 akadeemilist tundi, sh 210 auditoorset tundi), mis koosneb: Auditoorne õppetöö + individuaalne kodutöö + sõiduõpe kokku 50 EAP (1731 akadeemilist tundi) Praktika autokoolis + individuaalne kodutöö kokku 15 EAP (519 akadeemilist tundi) Libedasõidu koolitus + individuaalne kodutöö kokku 5 EAP (172 akadeemilist tundi)

Mootorsõidukijuhi õpetaja täiendkoolitus

07.04.-14.06.2017 Täiendkoolituse ühe koolitusmooduli maht on üldjuhul 1 EAP, mis koosneb: 8 tunnist auditoorsest õppetööst ja 27 tunnist individuaalsest kodutööst

Veoseveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus

22.05-06.06.2017 11.09-26.09.2017 06.11-21.11.2017 88 tundi

Sõitjateveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus

22.05-06.06.2017 11.09-26.09.2017 06.11-21.11.2017 78 tundi

Veoseveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus (vene keeles)

21.08-04.09.2017 88 tundi

Sõitjateveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus (vene keeles)

21.08-04.09.2017 78 tundi

Maanteeveol töötava ohutusnõuniku kursus

22-25.11.2017 baaskoolitus 25.11.2017 täiendusõpe 30 tundi baaskoolitus / 8 tundi täiendusõpe

Tellimisel koolitused

Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (30h)

Tellimisel 30 tundi

Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (12h)

Tellimisel 12 tundi

Fiata koolituse õppemoodulid

Tellimisel

Maanteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (vene keeles)

30 tundi baaskoolitus