Kursused

Veoseveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus

20.03-04.04.2017 Registreerimine lõppenud. Kohad on täis. Järgmise koolituse toimumise aeg maikuus - kuupäevad täpsustamisel. 88 tundi

Sõitjateveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus

20.03-04.04.2017 Registreerimine lõppenud. Kohad on täis. Järgmise koolituse aeg maikuus - kuupäevad on täpsustamisel. 78 tundi

Veoseveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus (vene keeles)

06.03-21.03.2017 88 tundi

Sõitjateveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus (vene keeles)

06.03-21.03.2017 78 tundi

Mootorsõidukijuhi õpetaja baaskoolitus

14.01.2017 70 EAP ( 2422 akadeemilist tundi, sh 210 auditoorset tundi), mis koosneb: Auditoorne õppetöö + individuaalne kodutöö + sõiduõpe kokku 50 EAP (1731 akadeemilist tundi) Praktika autokoolis + individuaalne kodutöö kokku 15 EAP (519 akadeemilist tundi) Libedasõidu koolitus + individuaalne kodutöö kokku 5 EAP (172 akadeemilist tundi)

Maanteeveol töötava ohutusnõuniku kursus

10.04-13.04.2017 30 tundi

Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (30h)

20.03-24.03.2017 30 tundi

Raudteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (12h)

23.03-24.03.2016 12 tundi

Mootorsõidukijuhi õpetaja täiendkoolitus

Täiendkoolituse ühe koolitusmooduli maht on üldjuhul 1 EAP, mis koosneb: 8 tunnist auditoorsest õppetööst ja 27 tunnist individuaalsest kodutööst

Fiata koolituse õppemoodulid

Erinevad

Maanteeveol töötava ohutusnõuniku kursus (vene keeles)

24.04-27.04.2017