Kursused

Insenerihariduse alusõpingute kursus I moodul Füüsika

04.11-02.12.2017 26 akadeemilist tundi kontaktõpet, 26 tundi iseseisvat tööd.

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus

18.04-20.04.2017 13.06-15.06.2017 24 tundi

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe (8h)

20.04.2017 15.06.2017 8 akadeemilist tundi (1 päev)

Insenerihariduse alusõpingute kursus II moodul Matemaatika

21.01-22.04.2017 64 akadeemilist tundi

Ehitusalane inglise keel

13.03-19.04.2017 24 akadeemilist tundi

Tehnilise info digitaliseerimine

2 EAP ( auditoorne töö- 26 tundi ja iseseisev töö- 26 tundi )

Töökeskkonna teabepäev

6 akadeemilist tundi