SOOVIN REGISTREERUDA KOOLITUSELE

Palun täitke kõik väljad!

Eesnimi *


Perekonnanimi*


Vanus
 15 - 24 25 - 54 55 - 64 65 - ...

Olen pikaajaline töötu:
 jah ei

Olen avalduse tegemise hetkel:
 Töötuna registreeritud töötukassas Töötuna mitteregistreeritud

Mis ajast olen töötu ja kas olen selle aja jooksul töötanud
Telefon*


Email*


Elukoht projektis osalemise ajal (linn/ vald/ maakond):


Kõrgeim omandatud haridustase:
 Alg- või põhiharidus Kutseharidus põhihariduse baasil Keskharidus Kutsekeskharidus Kutseharidus keskhariduse baasil Kõrgharidus

Lõpetatud õppeasutuse nimi, lõpetamise aasta ja lõpetatud eriala:


Arvutikasutamise oskus:
 Vähene Keskmine tase Väga hea


Soovin osaleda järgmises koolitusprogrammis:
 CAD-projekteerija koolitusprogramm Arvjuhtimispinkide (CNC) operaatori koolitusprogramm Keevitaja koolitusprogramm Veoseveo veokorraldaja koolitusprogramm eesti keeles Veoseveo veokorraldaja koolitusprogramm vene keeles

Varasem kogemus (töökogemus, haridus, praktika vmt) sarnases valdkonnas:

Põhjus(ed) miks soovin projektis osaleda (sh ootused koolitusprogrammile):

Missugust tööd soovin tulevikus teha: