Prindi

Kandideerimine kutsekeskharidusega

Kutseõppeasutuse lõpetanud, kes soovivad kandideerida TTKs õpingute jätkamiseks kõrgharidustasemel sarnasele õppekavale, mille üliõpilaskandidaat on läbinud kutseõppeasutuses, kandideerivad kutsekeskharidust tõendava dokumendi lõputunnistuse keskmise hinde alusel õppekohtadele, mis moodustavad kuni 20% TTK vastuvõtuks kehtestatud õppekohtade üldarvust. Kui kandideerija kutsekeskharidus  erineb TTKs õpinguteks valitud erialast, tuleb esitada avaldus kandideerimiseks nö. üldkonkursil. Ehitusvaldkonna kutsekeskharidusega kandidaadid saavad esitada kuni kaks avaldust kas hoonete ehituse, kinnisvara korrashoiu, rakendusgeodeesia  või teedeehituse õppekavale, märkides ära oma esimese eelistuse.

2017.-2018.õa avatakse kutsekonkursid järgmistel õppekavadel:

 1. hoonete ehitus (päevaõppes 10, kaugõppes 6 õppekohta)
 2. kinnisvara korrashoid (päevaõppes 5 õ/k)
 3. rakendusgeodeesia (päevaõppes 5 õ/k)
 4. teedeehitus (päevaõppes 5 ja kaugõppes 5 õ/k)
 5. elektritehnika (päevaõppes 5 õ/k)
 6. masinaehitus (päevaõppes 5 ja kaugõppes 5 õ/k)
 7. rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia (päevaõppes 2 õ/k)
 8. rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus (päevaõppes 2 õ/k)
 9. autotehnika (päevaõppes 5 ja kaugõppes 5 õ/k)
 10. transport ja logistika (päevaõppes 6 ja kaugõppes 6 õ/k)

Tootmise ja tootmiskorralduse õppekava õppekohtadest 40% ( 10 õppekohta) moodustavad töötleva tööstuse valdkonna kutseõppe lõpetanud või töötleva tööstuse ettevõttes vähemalt kaheaastase töökogemusega ja sama ettevõtte soovituskirjaga kandideerijad. Õppekohti on nii päeva- kui kaugõppes 10. Ettevõtete nimekiri C TÖÖTLEV TÖÖSTUS:  EMTAK_2008 

 • Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel lähtuvalt kutsekeskharidust tõendava dokumendi lõputunnistuse  keskmisest hindest. Kandideerimiseks nõutav minimaalne keskmine hinne on 3,4. Kiitusega lõpetajad saavad kolm lisapunkti.
 • Autotehnika ning transpordi ja logistika õppekohale kandideerimisel tuleb lisaks sooritada erialasobivustest.
 • Võrdsete konkursipunktide korral arvestatakse esmajärjekorras lõputunnistuse matemaatika, teisena füüsika hinnet.
 • Üliõpilaskandidaadilt, kes ei ole omandanud haridust eesti keeles või sooritanud emakeele eksami vene keeles, on nõutud eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus vähemalt 70 palli või eesti keele tasemeeksami tulemus  B2 tasemel.
 • Dokumentide vastuvõtt algab 21. juunil 2017, avaldusi saab esitada kuni 6. juulini 2017.
 • Kutsekeskharidusega  kandidaadid täidavad sisseastumisavalduse SAIS-is, kuid esitada saab avalduse juhul, kui riiklikes registrites on kandideerimiseks vajalikud andmed olemas. Kandideerimiseks vajalikud dokumendid, mida SAIS ei näita, tuleb kandidaadil esitada vastuvõtuperioodil  TTK vastuvõttu (täpsem info sinu SAISi sisestatud avaldusel).

 • Jaga: