Prindi

Kaugõpe

Vastuvõtt 2017:

 • hoonete ehitus - 30 õppekohta, sh. 6 kutsekeskharidusega (KKH) kandidaatidele
 • teedeehitus - 30 õ/k, sh. 5 KKH kandidaatidele
 • masinaehitus - 30 õ/k, sh. 5 KKH kandidaatidele
 • rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus - 25 õ/k, sh.  5 KKH kandidaatidele
 • autotehnika - 25 õ/k, sh. 5  KKH kandidaatidele
 • tootmine ja tootmiskorraldus - 25 õ/k, sh. 10 õ/k KKH kandidaatidele ja töötleva tööstuse ettevõttes kaks aastat töötanud kandidaatidele ettevõtte soovituskirja alusel
 • raudteetehnika - 15 õ/k
 • transpordi ja logistika - 40 õ/k, sh. 5 õ/k KKH kandidaatidele.

Vastuvõtutingimused:

 • kesk- või kutsekeskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne. Kandideerimiseks nõutav minimaalne keskmine hinne on 3.4.
 • kahel erialal - autotehnika ning transport ja logistika - tuleb lisaks sooritada erialasobivustest.
 • sisseastuja, kes on sooritanud emakeele riigieksami vene keeles, saab kandideerida, kui tema eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus on vähemalt 70 punkti. Eesti keele kui teise keele riigieksami tulemuse võib asendada eesti keele vähemalt B2 taseme eksami tulemusega.

Dokumentide vastuvõtt algab 21. juunil 2017 ja lõpeb 6. juulil.

Vastuvõtt toimub sisseastumise infosüsteemi SAIS ( https://www.sais.ee/ ) kaudu. Kõik kandidaadid täidavad sisseastumisavalduse SAISis. Kandidaadid, kelle kandideerimiseks vajalikke andmeid riiklikes registrites ei ole, esitavad vajalikud dokumendid TTK vastuvõttu vastuvõtu perioodil.

Oluline teada:

Kaugõppes on õppimine valdavalt iseseisev. Kontaktõpe on korraldatud õppekogunemistena, mille vältel toimuvad loengud, seminarid ja praktikumid. Õppekogunemiste kaudu juhendatakse ja toetatakse üliõpilaste iseseisvat tööd. Enamikes ainetes on õppijatele toeks e-õpe ja õppejõudude konsultatsioonid. Semestris on hoonete ehituse, teedeehituse, tootmise ja tootmiskorralduse ning masinaehituse õppekavadel  kolm ühenädalast õppekogunemist, nendele järgneb eksamisessioon. Autotehnika, rõiva- ja tekstiiliala ressursikorralduse,  transpordi ja logistika ning raudteetehnika  õppekavadel on ettenähtud viis kolmepäevast (neljapäev, reede, laupäev) õppekogunemist semestris. Õppekogunemiste ajad on määratud õppetöö graafikuga.

Vaata 2016.-2017.õa õppetöögraafikut siin: http://www.tktk.ee/uliopilasele/oppetoo/oppetoo-graafikud.

Kõrghariduskogemusega õppijatel on võimalik taotleda VÕTA raames varem õpitu arvestamist  sobivuse korral Tallinna Tehnikakõrgkooli õppekavadega  läbitava õppekava osalise täitmisena. Vaata: http://www.tktk.ee/uliopilasele/vota.

Samuti on võimalik õppekava osalise täitmisena taotleda tööalase kogemuse arvestamist. Õppekava läbimist hõlbustab töötamine vastavalt valitud erialale.

Õppetöö TTKs toimub eesti keeles, täiskoormusega ja õppimine on tasuta.

Samal kõrgharidusastmel õppimine ei ole piiratud ja seda võib teha korduvalt. Jätkuvalt kehtib aga piirang mitmendat korda samal kõrgharidusastmel õppeteenustasuta õppimisele. Piirang kohaldub neile, kes on rakenduskõrgharidusõppes õppinud vähemalt poole nominaalkestuse ulatuses ja ilma õppekulusid hüvitamata. See hõlmab nii neid üliõpilasi, kes on lõpetanud õppekava täies mahus kui ka neid üliõpilasi, kes on õpingud katkestanud pärast õppekava poole nominaalkestuse läbimist, st määravaks on õppimine vähemalt poole nominaalkestuse ulatuses. TTK-l on õigus nõuda õppekulude osalist hüvitamist üliõpilaselt, kes on kahe aasta jooksul eksmatrikuleeritud ja uuesti samale õppekavale immatrikuleeritud.

Alates teisest õppeaastast sõltub see, kas üliõpilane peab õppekulusid osaliselt hüvitama või mitte, üliõpilase poolt läbitud õppekava mahust. Akadeemilise edasijõudmise arvestus toimub esimese õppeaasta lõpus. Õppekulud tuleb osliselt hüvitada kui õppevõlgnevusi on rohkem kui 6 EAP ulatuses.

TTK Õppekorralduse spetsialistid annavad nõu tunniplaani, õppetingimuste jm korraldusliku info kohta. http://www.tktk.ee/uliopilasele/noustamine.

Kaidi Laks (hoonete ehitus, teedeehitus) - 666 4544, kaidi@tktk.ee.

Sirje Herkel (masinaehitus) - 666 4546, sirjeh@tktk.ee.

Ene Golubeva ( rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus) - 666 4532, ene@tktk.ee.

Riina Reinmäe-Veelmaa (autotehnika, raudteetehnika, tootmine ja tootmiskorraldus, transport ja logistika) - 666 4535, rreinmae@tktk.ee.

Tiiu Rivis (vastuvõtt) - 666 4569, vastuvott@tktk.ee.

Kaugõppe õppekavad

Hoonete ehitus
Teedeehitus
Masinaehitus
Rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus
Autotehnika
Raudteetehnika
Transport ja logistika
Tootmine ja tootmiskorraldus

 


 • Jaga: