Prindi

Elektritehnika

Elektritehnika õppetooli hoidja on René Nukki.

Õppetöö: 4 aasta jooksul on õppekava lõpetamiseks vajalik läbida aineid 240 EAP ulatuses, sealhulgas sooritada praktikad.

Avalduste vastuvõtt: 21.06 - 06.07.2017

Vastuvõtutingimused:  http://www.tktk.ee/sisseastujale/vastuvotukord

Õppekohtade arv: 30 (päevaõpe - kaks konkurssi, 25 kesk- ja 5 kutsekeskharidus)

Elektritehnika õppekava pakub teoreetilist ettevalmistust üldainete, eriala alusainete ja elektri valdkonda sügavamalt käsitlevate erialaainete (elektrimasinad, elektrivarustus, elektriaparaadid, jõuelektroonika, kõrgepingetehnika jne) näol. Lisaks loengute raames läbiviidavaid praktikume ja praktikat ettevõtetes.

Õppekava on üles ehitatud toetudes kehtivale elektriinseneri kutsestandardile:

  • elektrotehnika, elektroonika, automaatika, soojustehnika
  • elektriaparaadid ja -masinad
  • tarbijate elektrivarustus
  • kõrgepingetehnika
  • tööstuslikud elektriseadmed ja paigaldised
  • automaatjuhtimine, protsesside automatiseerimine

Elektriinseneri peamine vastutusala on seadustest ja standarditest tulenevate nõuete järgimine ning täitmise kontrollimine eesmärgiga tagada elektrialane ohutus ja paigaldiste nõuetekohasus. Kuna valdkond areneb kiiresti, on vastavad insenerid nõutud nii kodu- kui välismaa tööturul, ja seda nii spetsialisti kui ka juhi tasandil.

Detsembris avati uus kaasaegne automaatikalabor, mis annab erinevaid  võimalusi ja programme elektriinseneride koolituses.

Edukatel õppijatel on võimalus viibida vahetusüliõpilasena praktikal või õppida mõnes Euroopa Liidu riigi kõrgkoolis, omandades rahvusvaheliselt tunnustatud diplomi.

Kvalifikatsioon, tulevased töökohad: õppekava lõpetanu omandab rakendusliku kõrghariduse ja elektriinseneri kvalifikatsiooni, mis vastab Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku 6. tasemele. Lõpetanul on õigus Eestis kehtiva kutsestandardiga nõutud tingimuste olemasolul taotleda inseneri kvalifikatsiooni.

Esimesed 10 rakenduskõrgharidusega elektriinseneri lõpetasid Tallinna Tehnikakõrgkooli 2016.aastal.

Näiteid võimalikest töökohtadest Eestis:

Võrguettevõtted:  AS Eesti Energia, AS Empower, OÜ Elektrum, OÜ Elektrilevi.
Tootmisettevõtted: AS ABB, AS Harju Elekter.
Tootjate esindajad: AS ABB, AG Siemens, AS Schneider Electric.
Elektripaigaldusfirmad: AS Elwo, AS YIT, AS KH Energia-Konsult.

Peale õpinguid saab jätkata magistriõppes Eesti ja teiste Euroopa Liidu riikide kõrgkoolides.


Õppekava

Lisainformatsioon:

Tiiu Rivis, vastuvõtuspetsialist
Telefon: 6664569; vastuvott@tktk.ee

 

 

 


  • Jaga: