Prindi

Hoonete ehitus

Hoonete ehituse õppetooli juht on lektor Karin Lellep.

Õppeaeg on 4 aastat, õppetöö maht 240  EAP.

Avalduste vastuvõtt: 21.06 - 06.07.2017

Vastuvõtutingimused: http://www.tktk.ee/sisseastujale/vastuvotukord

Õppekohtade arv:

40 (päevaõpe - kaks konkurssi, 30 kesk- ja 10 ehitusvaldkonna kutsekeskharidus)

30 (kaugõpe - kaks konkurssi, 24 kesk- ja 6 ehitusvaldkonna kutsekeskharidus).

Hoonete ehituse eriala õppetöö hõlmab nii teoreetiliste teadmiste kui ka praktiliste oskuste omandamist. Suurt tähelepanu pöörame infotehnoloogia rakendamisele ehituses, ehitustehnoloogiale, ehitusfüüsikale, majandus- ja juhtimisalastele ainetele ning keeleõppele.

Praktilised oskused omandatakse praktikumides, osalemisel rahvusvahelistes töötubades ja õppepraktikatel. Õppepraktikate jaoks on üliõpilaste käsutuses ehitusteaduskonnal kaasaegsed laborid. Õppetöö tihe seotus praktikaga aitab lõpetanutel kiiresti leida erialase töö.

Teadustöö heast tasemest ehitusteaduskonnas annavad tunnistust rakendusuuringud, publikatsioonid, patendid ja kasuliku mudeli tunnistused. Edukalt õppivatel tudengitel on võimalus õppida vahetusüliõpilasena mõnes Euroopa Liidu riigi kõrgkoolis, viibida praktikal või osaleda rahvusvahelistes projektides. Teaduskonna lõpetanud omandavad rakenduskõrghariduse ning neil on võimalus jätkata õpinguid magistriõppes nii Eesti kui teiste Euroopa Liidu riikide ülikoolides.

Õppekava täies mahus läbinu valdab tööks vajalikke suhtlus- ja juhtimisoskusi, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid; tunneb ehitustehnoloogiat; järgib ehitustegevust reguleerivaid seadusi, standardeid ja tehnilisi norme; oskab projekteerida hoone osi; juhtida ehitust; tunneb ehitusmaterjale ja nende omadusi, hoonete haldamise ja hooldamise põhimõtteid, ettevõtluse aluseid jne.

Kelleks saan, kus võin töötada: alates 2013. aastast omistatakse hoonete ehituse õppekava läbinutele ehitusinseneri esmakutse (EKR 6. tase). Õppekava lõpetanud töötavad töödejuhataja, objektijuhi, objektiinseneri, peaspetsialisti, projektijuhi, eelarvestaja, projekteerija või tehniku ametikohal sellistes ettevõtetes nagu Astlanda Ehitus OÜ, Amecon OÜ, AS Maru Ehitus, OÜ Metek, AS Merko Ehitus Eesti, YIT Ehitus jmt.

2016.a. hoonete ehituse eriala lõpetajate tööhõive on 95% (erialane tööhõive 87%).

Digitaalehituse avastamata maailm.

 

Õppekava

Lisainformatsioon:

Tiiu Rivis, vastuvõtuspetsialist
Telefon: 6664569; vastuvott@tktk.ee

 

 


  • Jaga: