Prindi

Masinaehitus

Masinaehituse õppetooli hoidja on Tavo Kangru.

Avalduste vastuvõtt: 21.06 - 06.07.2017

Vastuvõtutingimused:  http://www.tktk.ee/sisseastujale/vastuvotukord  

Õppekohtade arv:

25 (päevaõpe - kaks konkurssi, 20 kesk- ja 5 sama kutsekeskharidusega kandidaatidele)

30 (kaugõpe - kaks konkurssi, 25 kesk- ja 5 sama kutsekeskharidusega kandidaatidele)

Õppetöö: 4 aasta jooksul on õppekava lõpetamiseks vajalik läbida aineid 240 EAP ulatuses, sealhulgas sooritada praktikad. Õppetöö tihe seotus praktikaga aitab pärast tööle asumist kiiresti leida töö ettevõttes. Õpetatakse masinaehituse tehnoloogiat, masinprojekteerimist, arvutiprogrammjuhtimist ning erinevaid projekteerimisprogramme (CAD, SOLIDEDGE, CAM), tehnilist mõõtmist, freesimist, treimist, metallilõikepinkide käsitlemist, metallkonstruktsioonide koostamist ja erinevaid kaasaegseid keevitusmeetodeid.

Masinaehituse inseneri töö on suures osas meeskonnatöö ja eeldab avatust, omapoolset initsiatiivi ning julget ja originaalset mõtlemist.Sõltuvalt töökohast tuleb masinaehituse inseneril oma igapäevases töös:

  • rakendada oskusi ja teadmisi ettevõtte tootmise üldises juhtimises;
  • tegeleda töö korraldamisega töökohtadel;
  • osaleda uute toodete projekteerimisel ja tootmisse juurutamisel;
  • leida teid tootmise efektiivsuse suurendamiseks;
  • osata kasutada arvutustehnikat nii projekteerimistöödel kui ka tootmise tehnilisel ettevalmistamisel.

Edukalt õppivatel üliõpilastel on võimalus viibida vahetusüliõpilasena praktikal või õppida mõnes Euroopa Liidu riigi kõrgkoolis, omandades rahvusvaheliselt tunnustatud diplomi. Lõpetanul on õigus Eestis kehtiva kutsestandardiga nõutud tingimuste olemasolul taotleda inseneri kvalifikatsiooni.

Õpingute järel jätkavad paljud magistriõppes Eesti ja teiste Euroopa Liidu riikide kõrgkoolides.

Õppekeskkond: Õppekava käib kaasas kaasaja tehnika arenguga. Õpingute ajal saavad tudengid erialaseid teadmisi  ja praktilisi kogemusi moodsa tehnoloogiaga laborites. Nii kujunevad neil ka iseseisva ja meeskonnatöö oskused.

Tulevased töökohad: masinaehituse eriala lõpetanud töötavad konstruktorite, inseneride ja tootmisjuhtidena AS Norma, AS ABB, AS Saku Metall, AS Bestnet, AQ Lasertool, AS Tarkon jpt.

2015.a. lõpetajatest 83% töötavad, 30-st lõpetajatest 24 töötavad erialal.

Mehaanikud hakkavad kutseala võrgustikuüritusi korraldama.


Õppekava

Lisainformatsioon:

Tiiu Rivis, vastuvõtuspetsialist
Telefon: 6664569; vastuvott@tktk.ee

 

 

 


  • Jaga: