Prindi

Rakendusgeodeesia

Rakendusgeodeesia õppetooli hoidja on dotsent Raivo Ranne.

Geodeesia ehk maamõõtmisega on inimkond kokku puutunud juba antiikajal, kui tekkis vajadus maatükkide mõõtmiseks ja piiritlemiseks aga ka plaanide-kaartide koostamiseks. Tänapäeval on geodeesia seotud lasermõõtmiste, satelliitnavigatsiooni, elektroonika ja muu infotehnoloogiaga.

Tallinna Tehnikakõrgkool on koolitanud rakendusgeodeesia valdkonna spetsialiste aastast 2002. Eriala lõpetanuid on üle saja.

Õppetöö: Rakendusgeodeesia õppekava esimestel kursustel on põhirõhk üldgeodeetilistel teemadel: geodeetilised instrumendid, mõõtmiste andmetöötlus, graafikaprogrammid, geodeetilised võrgud, kartograafia, fotogramm-meetria. Järgnevalt keskendutakse enam rakendusgeodeetilistele valdkondadele nagu ehitusgeodeesia, kaevandusgeodeesia, katastrimõõdistamine, satelliitnavigatsioon, ehitiste mõõdistamine jt.

Tudengid saavad õppetöös kasutada kaasaegseid geodeetilisi instrumente: elektrontahhümeetreid, GPS-vastuvõtjaid, optilisi- ja digitaalnivelliire jt. Uuematest tehnoloogiatest käsitletakse maapealset laserskaneerimist.

Oluline osa õppetööst on praktikumid, kaks neist toimuvad kooli juures ja kolmas, inseneripraktika, toimub geodeesiaettevõttes.

Õppekavas on ka erialalähedased õppeained nagu maastikuarhitektuur, maakorraldus, ehituskorraldus ja juhtimine, teerajatised, ehitustehnika ja rööbasteed jt, mis annavad lõpetanutele paindlikkuse töökohtade valikul.

Rakendusgeodeesia õppekava lõpetanud võivad töötada nii riiklikes kui ka erafirmades kõigis kõrgema geodeesia ja rakendusgeodeesia valdkondades grupijuhi, geodeetiliste tööde teostaja, kartograafi, geodeedi või maakorraldajana. Rakendusgeodeesia eriala lõpetanud töötavad järgmistes ettevõtetes: Sirkel&Mall OÜ, Hades Geodeesia OÜ, Raxoest OÜ, A Geo OÜ, OÜ Georam, Eltel Networks AS, Nordecon AS, Reib OÜ, Ida-Viru Geo OÜ, AR Geodeesia OÜ, Geodeesia24 OÜ, TOP Geodeesia OÜ, Hadwest OÜ, Reaalprojekt OÜ. 2016.a. lõpetajate tööhõive on 87%, sellest erialane 70%

Lõpetanud saavad jätkata õpinguid magistriõppes nii Tallinna Tehnikaülikoolis kui ka Eesti Maaülikoolis, seda võimalust on kasutanud ligi 10 eriala lõpetanut.

 

 


 

Õppekava

Kaur

Kauri Kiiman: pärast Tehnikakõrgkooli

Lõpetasin 2010. aastal rakendusgeodeesia õppekava. Valisin TTK sellepärast, et seal saab juba õppetöö käigus teoreetilisi teadmisi siduda praktikaga. Valisin rakendusgeodeesia, kuna õpetatavad ained tundusid huvitavad ja tulevane amet põnev ning vastutusrikas. Lisaks on võimalus eriala edasi studeerida magistrantuuris.

TTK annab võimaluse täiendada teadmisi teistes Euroopa ülikoolides, osaleda vahetusüliõpilasena õppetöös või teha praktika välismaal. Valisin neist esimese. Tänu partnerülikoolile ja Erasmuse stipendiumile läksin III kursusel õppima Austria kõrgkooli „Fachhochschule Kärnten“. Kuna siis puudus TTKl Austrias partnerülikool, kus on geodeesia osakond, sain võimaluse end proovile panna ehitusinseneri õppekaval. Tänu TTKs õpitud ehitusalastele alusainetele sain hästi hakkama ja omandasin väärtuslikke teadmisi. Lisaks korralik saksa ja inglise keele praktika ning juurde palju enesekindlust.

Geodeesia erialal on võimalik pärast TTK-d asuda magistrantuuri Tallinna Tehnikaülikooli või Eesti Maaülikooli. Mina valisin EMÜ. Alguses pelgasin, et ehk jääb TTKs saadud teadmistest vähekseks. Tegelikkuses olid aga teatud ained, mida magistriõppes õpetati, mul juba läbitud. Lõputöö teemaks sai terrestriline laserskaneerimine ja kuna TTK on lisaks TTÜle ainuke koht, kus seda õpetatakse ning TTK lektor Tarvo Mill tegi antud valdkonnas doktoritöö, sai mu magistritöö edukalt tehtud. Õppejõud on väga abivalmid ja mul on siiani nendega head suhted.

Pärast Eesti Maaülikooli lõpetamist asusin tööle AS Nordeconi mäetööde juhina. Peamiseks  tööks on karjääride haldamine ja mäetööde juhtimine. Märksõnadeks: alltöövõtjate valimine, tööde kontroll, aruandlus, pidev analüüs ja kaevandatava/toodetava materjali parima hinna ja kvaliteedi tagamine. Seni suurim väljakutse oli tagada suurtes kogustes materjali väljavedu Tallinna-Tartu mnt Kose-Aruvalla lõigu neljarealiseks ehitamisel. Seega TTK andis lisaks geodeesiaharidusele ka piisavalt teadmisi ja oskusi, et teistesse valdkondadesse tööle asuda ja hakkama saada. Esialgu on mul plaan tööl praktilisi oskusi omandada, tulevikus tahan veel midagi uut ja huvitavat õppida. Hea võimalus seda teha on TTKs töö kõrvalt kaugõppes.

Tänapäeval ei olegi eriala valik esmatähtis, tähtis on kasutada kooli pakutud võimalusi ja olla ise aktiivne. Soovitan kõigil õppida vahetusüliõpilasena ja läbida praktika mõnes teises riigis. See annab juurde palju kogemusi ja uusi  tutvusi.
Kauri Kiiman

Lisainformatsioon:

Tiiu Rivis, vastuvõtuspetsialist
Telefon: 6664569; e-mail: vastuvott@tktk.ee

 

 

 

 


  • Jaga: