Prindi

Rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia (spetsialiseerumisega)

Rõivaste tehnilise disaini ja tehnoloogia õppekava juht on Teele Peets.

Õppetöö: nominaalne õppeaeg on 4 aastat, 240 EAP.

Rõivaste tehnilise disaini ja tehnoloogia õppekava alusel õpitakse lisaks üldainetele kõike, mis puudutab õmblustoodete valmistamist protsessis ideest valmistoodangu müügini: toote kujundamist, tehnoloogiat, tootmise organiseerimist. Õppekava on spetsialiseerumisega tehnilisele disainile või tehnoloogiale.

Spetsialiseerumine rõivaste tehnilisele disainile ( 2. kursuse lõpus).

Rõivaste tehnilisele disainile spetsialiseerumisel on suurem osakaal tootele orienteeritud ainetel nagu joonistamine ja maalimine, värvusõpetus, kostüümikompositsioon, lõikeõpetus. Põhjalikud teadmised saadakse materjaliõpetusest ja tehnoloogiast, samuti mudelite loomiseks ja tehniliste lahenduste väljatöötamiseks vajalikest arvutiprogrammidest. Loominguline ja tehniline külg käivad sõbralikult käsikäes, täiendades teineteist ideest kuni teostuseni. Õppekava läbinu valdab erinevaid konstrueerimissüsteeme ja oskab valmistada rõivaste lõikeid, arvestades materjalide omadusi, töötlemistehnoloogiat ja tootmisseadmete võimalusi.

Tulevased töökohad: õppekava lõpetanud võivad töötada õmblusettevõtte tootearenduses konstruktoritena, disaineri assistentidena, tootejuhtidena jm.s ametikohtadel.

Spetsialiseerumine tehnoloogiale ( 2. kursuse lõpus).

Tehnoloogiale spetsialiseerumisel on suurem rõhk tootmise analüüsil, planeerimisel ja korraldusel, tööuuringutel, normeerimisel, tootearendusel ja kvaliteedikorraldusel.

Põhjalikud teadmised saadakse materjaliõpetusest ja tehnoloogiast, samuti tootmises kasutatavatest vajalikest arvutiprogrammidest.

Õppekava läbinu valdab tootmise efektiivset korraldamist, sh tootmise planeerimist, tootmisprotsesside projekteerimist, tootmise efektiivsuse analüüsi ja tööuurimist.

Tulevased töökohad: tekstiili-, rõiva-, nahktoodete tootmisega tegelevates ettevõttetes tootmis-tehnoloogina, tööuurijana, tootmise planeerijana, töökorraldajana või tootmisjuhina jms ametikohal.

Õppekava

TD tudeng 2a

Liina Vreimann on TTK vilistlane aastast 2016.  Infot Tallinna Tehnikakõrgkooli kohta sai ta peamiselt internetist, kodulehelt. Ning millegi pärast soovitas ka tema ema seda kooli. Alguses oli Liinal mitmeid kahtlusi kooli suhtes, aga pärast mõningast uurimist avastas ta väga palju plusse. Esiteks on õppetöös  palju praktilist poolt – pärast kuiva teooria õppimist saab oma teadmisi kinnistada praktilistes tundides, projektides ning reaalses praktikas erinevates ettevõtetes. Kuigi tegemist on tehnikavaldkonna kõrgkooliga ja paljud ained on seotud inseneriõppega, on õppekava siiski väga kirju. Matemaatika ja keemia kõrval õpitakse seda, mis reaalselt tootmises toimub. Rõiva ja tekstiili instituudi kõige erialasemad tunnid sisaldavad konstrueerimist, tehnoloogia tundma õppimist, aga ka töökorraldust. Väga arvestaval määral on ka kunstiaineid, seega saab maigu suhu ka moedisainist ja stilistikast.

Eriala valikul sai Liinal otsustavaks just sisetunne. Lõpuks pole tema sõnul absoluutselt oluline, kus sa õpid, vaid see, et valitav eriala sulle meeldiks ning loengud ja praktikumid huvi pakuvad. Liina on äärmiselt rahul oma erialavalikuga ning kui peaks ajas tagasi minema, siis ta teeks täpselt sama valiku.

Koolil on päris paljude väliskõrgkoolidega partnerlepingud, seega on üpriski lihtne minna semestriks või kaheks välismaale õppima. Liina oli  Erasmus vahetusüliõpilasena Saksamaal. Lisaks õppimisvõimalustele välismaal on võimalik minna Erasmusega ka praktikale.

Liina sõnul on kõrgkoolis palju erinevaid vahvaid üritusi. Näiteks võttis ta osa TTKs toimunud rahvusvahelise ettevõtlikkuse suvekoolist – huvitavad loengud ja proovilepanekud kooliseinte vahel ja muidugi ka hulgaliselt uusi tutvusi!

Kuna Liina on ise väga vaimustunud oma erialast ning pole senimaani ka keeruliste ülesannete lahendamisel alla andnud, soovitab ta seda soojalt. Samas paneb ta südamele, et enne lõplikku otsust tuleks ikka kõik valikud hoolikalt läbi kaaluda. Ega see kõrgkoolis õppimine nüüd lust ja lillepidu ka pole – eesmärkide saavutamiseks tuleb ikka vaeva näha!

TTK rõiva ja tekstiili instituudi üliõpilane Laura Viia võidutses MOEP.A.R.K 2017 etendusel

Lisainformatsioon:

Tiiu Rivis, vastuvõtuspetsialist
Telefon: 6664521;vastuvott[ät]tktk.ee


  • Jaga: