Prindi

Tehnomaterjalid ja turundus

Tehnomaterjalide ja turunduse õppekava juht on Annika Koitmäe.

Õppetöö: õppekava koosneb kahest valdkonnast. Esmalt õpetatakse süvitsi tehnika- ja muudes valdkondades kasutatavaid materjale, nende ja toodete valmistamise tehnoloogiaid. Turunduse ainete raames saab ülevaate majanduse seostest ettevõtlusega, toodete turustamisest ja rahanduslik-õiguslikust juhtimisest. Majandusained annavad teadmised ettevõtte rajamiseks ja jooksvaks ning strateegiliseks juhtimiseks, samuti ekspert- ja turundustegevuse korraldamiseks.

Tehnomaterjalid moodustavad õppekavas veidi suurema osakaalu kui turundus. Eriala on universaalne ja võimaldab turundusinseneril töötada ettevõtetes, mis toodavad, kasutavad või vahendavad kõrgtehnoloogilisi tehnomaterjale või seadmeid.

Edukatel õppijatel on võimalus viibida vahetusüliõpilasena praktikal või õppida mõnes Euroopa Liidu riigi kõrgkoolis, omandades rahvusvaheliselt tunnustatud diplomi. Lõpetanul on õigus Eestis kehtiva kutsestandardiga nõutud tingimuste olemasolul taotleda inseneri kvalifikatsiooni.

Peale õpinguid TTKs saab jätkata magistriõppes Eesti ja teiste Euroopa Liidu riikide kõrgkoolides.

Tulevased töökohad: turundusinseneri  töö on suuresti meeskonnatöö, mis eeldab avatust, initsiatiivi, julget mõtlemist, organiseerimisvõimet, suhtlemisoskust ja võõrkeeli. Sõltuvalt töökohast tuleb turundusinseneril tegeleda

  • projektide juhtimise ja haldamisega;
  • rahaliste ressursside planeerimise ja hindamisega;
  • toodete kvaliteedi kontrollimisega;
  • tehnilise dokumentatsiooni ettevalmistamisega;
  • läbirääkimisega jne.

Lõpetanud töötavad müügijuhtide, -inseneride ja -konsultatntidena ning tehnoloogide ja projektijuhtidena sellistes ettevõtetes nagu AS Saint Gobain Ehitustooted, AS ABB, AS Alas-Kuul, AS Saku Metall, AS Mecro, AS Saajos Balti jpt.


Õppekava

Marianne Jürgenson

Marianne Jürgenson: Eriala valikul kuula südamehäält
Marianne Jürgenson lõpetas Tallinna Tehnikakõrgkooli tehnomaterjalide ja turunduse õppekava aastal 2013. Marianne: „Kooli valisin sõbranna järgi, sest ta ütles, et selles koolis on palju praktikat, mitte ainult teooria. Eriala valisin algselt turunduse nime järgi.“

Tehnomaterjalid ja turundus on lai eriala ning võimalusi edasiseks on palju, igaüks peab oma tee ise leidma. Üks võimalus on Marianne arvates edasi turundust õppima minna ning sellel alal ka töötama, teine võimalus on rohkem keskenduda tootmisele ning selle arendamisele. Eriala valikul tuleks gümnaasiumilõpetajal kuulata kõigepealt oma südamehäält. Uurida ning küsida kõikide erialade kohta, mis silma jäävad, sest küsija suu pihta ei lööda. Kui tekib mingi valdkonna vastu rohkem huvi, siis tasubki selle kohta rohkem uurida, et ära tunda, kas just see on sinu jaoks kõige köitvam.

TTK on Marianne meelest andnud vajalikud teadmised nii tööks, õpingute jätkamiseks kui ka eluks. Ta hindab väga saadud teadmisi, sest lisaks õppimisele sai ta paralleelselt ka töökogemuse, sest oli kaks aastat üliõpilasesinduse sekretär, tutvudes ka kõrgkooli nõukogu tööga, mis avardas oluliselt maailmapilti. Üliõpilasesinduse ajal oli Marianne ka Eesti Üliõpilaskonna volikogus ja kõik need kogemused andsid hea pagasi tuleviku jaoks.

Praegu töötab Marianne Saint-Gobain Ehitustooted AS Isover äriüksuses müügiassistendina. Ta hindab, et saab klientidega suhelda ning näeb igapäevaselt, kuidas müügiesindajad annavad tootepõhist infot klientidele ja kuidas käib logistika. Mõlema osapoole mured ja rõõmud on tema töö jaoks olulised. Areneda on palju ning selleks tuleb Marianne arvates ise soovi üles näidata. „Ettevõte, kus töötan, on minu jaoks sobiv ja töö meeldib. Tänapäeval on juba see suur asi. Usun, et uute asjade õppimine ja end kollektiivis vajaliku ja arvestatava liikmena tundes on praegu esimene suur samm ja võit,“ ütleb Marianne.

Kõrgkooli ajast meenutab Marianne Erasmus programmi abil vahetusüliõpilasena õppimist Türgis 2012. aastal, mis oli väga hea kogemus. Teises riigis elamine pani kodumaad rohkem hindama, juurde sai häid sõpru teistest Euroopa riikidest, keda külastada tulevikus, maailmavaade avardus ning see kogemus andis elule teise mõtte. TTK-s on Marianne laulnud kammerkooris alates sisseastumisest ning praegu täidab ta koorivanema rolli. See hobi on tema jaoks väga tähtis, sest nii saab ta ka peale lõpetamist koolile midagi anda.

Hetkel omandab Marianne Tallinna Tehnikaülikoolis magistriõpet mehhanotehnika erialal. Ta on kindel, et TTK teadmised edasiõppimiseks olid piisavad ning lisaks saab midagi uut ka teada. Kellel soov edasi õppida, siis julgustab Marianne seda tegema. Praegune eesmärk on neiul kahe aastaga läbida magister ning seejärel arendada end praeguses töös. „Mida rohkem õpid ja teadmisi omandad, seda enam saab selgeks, et väga oluline on ehitada teadmiste vundament ning selle peale saab ehitada täiendavate oskustega „seinad,“ on Marianne kindel.

 

Lisainformatsioon:

Tiiu Rivis, vastuvõtuspetsialist
Telefon: 6664521; e-mail: vastuvott@tktk.ee

 

 

 


  • Jaga: