Prindi

Keskkonnatehnoloogia ja -juhtimine

Keskkonnatehnoloogia ja -juhtimise õppekava juht on Oliver Kalda.

Keskkonnatehnoloogia ja -juhtimise õppekaval (kuni 2015. a. nimetus Tehnoökoloogia) on õppeaeg neli aastat ja õpingute maht 240 EAP.

Miks õppida keskkonnatehnoloogiat ja -juhtimist?

Vajadus tehnilise taustaga keskkonnaspetsialistide järele on tänapäeval suur, sest majanduskasv ja sotsiaalne areng on parandanud meie elukvaliteeti, kuid suurendanud ka inimeste mõju keskkonnale. Selleks, et järeltulevad põlvkonnad saaksid elada kvaliteetses elukeskkonnas on vajalik ökoloogilise mõtteviisi ning keskkonnahoidlike tehnoloogiate rakendamine.

Keskkonnatehnoloogia ja –juhtimise eriala lõpetanu tunneb tootmise ja keskkonna vahelisi seoseid ning oskab neid juhtida vastavalt säästva arengu põhimõtetele.

Euroopa Liidu keskkonnapoliitika praegusteks prioriteetideks on keskkond, tervis ja elukvaliteet; loodusvarad ja jäätmed; loodus ja bioloogiline mitmekesisus ning kliimamuutus. Kõiki neid valdkondasid käsitletakse ka keskkonnatehnoloogia ja -juhtimise õppekavas ning seotakse terviklikuks arusaamaks keskkonda säästvast lähenemisviisist majanduse arendamisel.

Õpingutest:
Keskkonnatehnoloogia ja -juhtimise õppekavas on tähtis roll praktikal. Õppepraktikate hulka kuuluvad vaatluspraktika, pikk ettevõttepraktika ja diplomieelne praktika, mis kõik toimuvad erialaga seotud ametikohtadel mõnes ettevõttes, riigiasutuses või kohalikes omavalitsustes. Lisaks toimuvad paljude ainete raames praktilised tööd meie laboratooriumis ning erinevad projektid, mis aitavad teoreetilisi teadmisi kinnistada. Osa õppetööst on üliõpilastel võimalik sooritada välismaal.

Õpinguid täiendab oluliselt uus labor, kus uuritakse jätkusuutlike ja ökoloogiliste tehnoloogiate kursuse raames kompostimisprotsessi, kus töö tegijaks on kuulsust kogunud vihmaussid. Reovee töötlemise kursuse raames saavad tudengid analüüsida töötava reoveepuhasti erinevaid protsesse ja hinnata reoveepuhasti töö tõhusust. Üks põnevamaid väljakutseid ootab ees ökoloogia kursuse tudengeid, kes konstrueerivad kinnisesse pudelisse tehisökosüsteemi, mis annab neile erakordse võimaluse kogeda, kuidas looduslik ökosüsteem toimib ja kui tundlik see välismõjutustele tegelikult on. Tulevikuks on planeeritud veel mitmeid praktikume, et tudengid saaksid oma teadmisi juba kõrgkoolis reaalselt rakendada. 

Mis saab peale lõpetamist?
Õppekava läbinud üliõpilase erialased teadmised ja oskused annavad võimaluse töötada keskkonnatehnoloogia ja keskkonnajuhtimise valdkonnas. Omandatud rakenduskõrgharidus on võrdsustatud bakalaureuse kraadiga, mis tagab võimaluse jätkata õpinguid magistriõppes nii Eesti kui Euroopa Liidu kõrgkoolides. Võimalus on suunduda ka kohe tööturule, sest rakenduskõrgharidus on tööandjate seas väga hinnatud. Lõpetanul on teoreetilised teadmised ja praktiline kogemus, mis võimaldavad pärast õpinguid alustada tööd keskkonnaspetsialisti või -juhina. Meie vilistlasi leiab nii riiklikust sektorist – omavalitsustest, keskkonnaametist, keskkonnaministeeriumist – kui ka erinevatest ettevõtetest vee, jäätmekäitluse, energeetika ja muudest valdkondadest.

Näiteid ettevõtetest ja asutustest, kus tehnoökoloogia õppekava lõpetanud töötavad: Epler & Lorenz OÜ, AS Tallinna Vesi, AS RagnSells, AS Eesti Keskkonnateenused, Ericsson Eesti AS, OÜ E-Konsult, OÜ Entec Eesti, AS Eesti Energia, Harku Vallavalitsus, Tallinna Keskkonnaamet, EV Keskkonnaministeerium.


e-lember

Erki Lember: Keskkonnatehnika on meie tulevik
Erki Lember lõpetas 2010. aastal Tallinna Tehnikakõrgkooli tehnoökoloogia õppekava. Valik antud õppekava kasuks oli Erki jaoks suhteliselt lihtne, sügav huvi loodusteaduste ja tehnoloogia vastu. Miks just TTK? Erki Lember selgitab: „Keskkoolis tundsin, et ülikool on pisut liiga teoreetiline ning otsisin võimalusi, kus praktika ja teooria käiks käsikäes ja antud võimalust pakkus vaid TTK. Omandatud eriala andis piisavad teadmised, et uksed ei sulguks järgmise õppeastme ees.“ Kooliaastatega oli mõttemaailm niivõrd muutunud, et ta otsustas Tartu ülikooli edasi õppima minna, kus lõpetas keskkonnatehnoloogia magistrantuuri.

Peale Tartu ülikooli lõpetamist sai Erki mitmeid tööpakkumisi, üks oli isegi Saksamaal, kuid otsustas Tallinna Vee kasuks, kuna töö tundus väga huvitav. Erki igapäevane töö on Tallinna reoveepuhasti opereerimine ja 21 töölise juhtimine. Töö oli väga laia spektriga, opereerimine on sellest vaid väike osa.

Praegu töötab Erki TTKs ka lektorina. Saades pakkumise TTKst oli ta alguses pisut skeptiline, kuna kogemusi vähe jne, kuid ajapikku harjus mõttega ja nüüd on oma otsusega rahul.

Erki on seisukohal, et ükski kõrgkool ei anna piisavalt teadmisi tööturul kohe toimetulekuks. Kõrgkool laob vundamendi, millelt on võimalik edasi minna, kuid raske on leida tööd, mis sinu erialaga 100% kokku läheks. Teadmised tulevad kogemusega! Ta hindab TTK haridust väga kõrgelt, kuna sai Tartu ülikoolis hästi hakkama.

TTKs õppides ei jätnud Erki kasutamata võimalust õppida Erasmus stipendiumiga välismaal. 2009  sügisel alustas ta õpinguid Jena Rakenduskõrgkoolis Saksamaal. Selleks ajaks oli tal juba enda jaoks suund paigas „vee valdkond“ , ning vastavalt sellele koostas oma õppekava antud semestriks. Erki on kindel, et sai nendes ainetes väga tugeva põhja. Erasmuse kogemus on väga oluline tööturul toimetulekuks, kuna õpid kiirelt eriala võõrkeelt (mis annab hea võimaluse enese täiendamiseks) ja saad kogemuse, kuidas ennast võõras keskkonnas maksma panna (eneseväljendus, loengutes argumenteerimine jne).

Erki paneb gümnaasiumi lõpetavatele noortele südamele: “Ei maksaks karta valesid otsuseid, kui ikka esimene aasta tunned, et see ei ole minu valdkond, siis tasuks julgelt eriala vahetada. Ja pehmete erialade õppimine lihtsalt lootuses suurele palgale (nagu ärindus, personalijuhtimine, õigusteadused) ei ole kunagi põhjendatud, töö ja eriala peavad meeldima, muidu on elus raske läbi lüüa. Keskkonnatehnika on meie tulevik ja muutub üha aktuaalsemaks.“

Lektor Erki Lember rahvusvahelisel veepäeval: tavaline füüsikaline protsess muudab heitvee joodavaks.

Õppekava

Lisainformatsioon:

Oliver Kalda

Lektor, keskkonnatehnoloogia ja -juhtimise õppekava juht

oliver.kalda[ät]tktk.ee

666 4573

Ruum 118

Tiiu Rivis

Vastuvõtu ja õppeanalüüsi spetsialist

tiiu.rivis[ät]tktk.ee

666 4521

Ruum 109  • Jaga: