Prindi

Vastuvõtt

Vastuvõtt 2017

Avalduste vastuvõtt: 21.06 – 06.07.2017.a.

Vastuvõtuavaldusi saab esitada interneti-aadressil http://www.sais.ee/   ööpäev läbi ja TTK vastuvõtukomisjonile Pärnu mnt. 62  vastuvõtuperioodil tööpäeviti kella 9.00-15.00ni. Kui avaldust esitades riiklikest registritest vastava haridusastme kohta infot ei tule (kool on lõpetatud enne 2004.a. või on kutsekeskharidus) tuleb originaaldokument edastada TTK vastuvõtukomisjonile vastuvõtuperioodi jooksul. TTKsse kohapeale tulles on vaja esitada järgnevad dokumendid:

 • vormikohane avaldus (saab täita kohapeal);
 • kesk- või kutsekeskharidust tõendav dokument (originaal ja koopia);
 • isikut tõendav dokument (pass või ID kaart);
 • nimemuutusel vastav dokument;
 • vajadusel riigieksamitunnistus;
 • täiendavad dokumendid lisapunktide taotlemisel;
 • välismaal keskhariduse omandamise korral keskharidust tõendava dokumendi originaal ja selle tõlge eesti või inglise keelde koos Eesti ENIC/NARIC keskuse hinnangu või soovitusega.

Pane tähele:

 1. Tallinna Tehnikakõrgkooli saab kandideerida kesk- või kutsekeskharidusega või sellele vastava välisriigis saadud  kvalifikatsiooniga.
 2. Kandidaatide vastuvõtul kasutatakse lävendi ja pingerea kombineeritud varianti. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel lähtuvalt  lõputunnistuse keskmisest hindest ja vastuvõtutingimuste täitmisel saadud punktidest. Kandideerimiseks nõutav minimaalne keskharidust tõendava dokumendi  keskmine hinne (lävend) on 3,4Järgmistel õppekavadel tuleb lisaks sooritada katsed või vastuvõtutestid: rakendusarhitektuur (joonistamine ja kompositsioon), autotehnika (vastuvõtutest) ning transport ja logistika (erialasobivustest).
 3. Kandideerida saab kahele õppekavale.
 4. Õppetöö toimub eesti keeles, täiskoormusega, päeva- ja kaugõppes.
 5. Sisseastuja, kes on sooritanud emakeele riigieksami vene keeles, saab kandideerida juhul kui tema eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus on vähemalt 70 palli ( B2).
 6. Õpingute alustamine TTKs on tasuta, tasuliseks muutub õppimine siis kui oled rakenduskõrghariduses õppinud üle poole nominaalaja õppekulusid hüvitamata või soovid alustada õpinguid TTKs  samal erialal, kus oled õpingud katkestanud kahe viimase aasta jooksul.
 7. Sisseastumiskatsete ning testide ajakava, nõuded sisu ja hindamisskaala kohta kinnitatakse 15.märtsiks 2017.

Täiendavad konkursipunktid:

1) eelneva haridustaseme kuld- või hõbemedaliga või kiitusega (kutsekeskharidus) lõpetanud, samuti gümnaasiumiastme matemaatika ja füüsika üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus osalenud kandidaadid – kolm lisapunkti;

2) projekti TEHNOCUM huviringide töös osalenud gümnaasiumi õpilased kandideerimisel hoonete ehituse, masinaehituse ning tehnomaterjalide ja turunduse õppekohale – üks lisapunkt;
3) TTK insenerihariduse alusõpingute füüsika kursuse ning rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursuse täismahus lõpetanud kandidaadid – 0,5 punkti.
4) TTK insenerihariduse alusõpingute matemaatika kursuse lõpueksami positiivse tulemusega lõpetanud – üks lisapunkt. Vaata: http://www.tktk.ee/kursus/insenerihariduse-alusopingute-kursus-ii-moodul-matemaatika.
Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursuse katsetel positiivse tulemuse saanud kandidaatidelt ei nõuta joonistamise ja kompositsioonikatse sooritamist vastuvõtuperioodil. Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursus.

 • Soodustused kutseõppeasutuse lõpetanutele – kandideerides sarnasele õppekavale, mis on läbitud kutseõppeasutuses, saab kandideerida kutsekeskharidust tõendava dokumendi lõputunnistuse  keskmise hinde alusel (minimaalne 3,4) eraldi pingereas. Kandideerida saab järgmistele õppekavadele: hoonete ehitus, teedeehitus, rakendusgeodeesia, kinnisvara korrashoid, elektritehnika, masinaehitus, autotehnika ning transport ja logistika. Dokumentide esitamiseks tuleb tulla kooli vastuvõttu!
 • Tootmise ja tootmiskorralduse õppekava õppekohtadest 40% moodustavad töötleva tööstuse valdkonna kutseõppe lõpetanud või töötleva tööstuse ettevõttes vähemalt kaheaastase töökogemusega ja sama ettevõtte soovituskirjaga kandideerijad.

Tallinna Tehnikakõrgkooli vastuvõtutingimused ja -kord 2017/2018. õppeaastal – TTK nõukogu otsus 14. 12.2016.a.

TTK nõukogu  otsus

Nõuded sisseastumiskatsete ja testide sisu, hindamisskaala ja korralduse kohta

Küsimused saab saata meilile vastuvott[ät]tktk.ee või helistada 666 4521.


 • Jaga: