Prindi

Täiendusõpe

Tallinna Tehnikakõrgkool loob võimalused elukestvaks õppeks, pakkudes täienduskoolitust ja ümberõpet kõikidel tasemeõppe õppekavadel. Elukestev õpe toetub tänapäevasele teadusele ja praktikale ning arvestab partnerite ja huvipoolte vajadustega. Täienduskoolituskursuseid pakuvad kõik TTK erialateaduskonnad ja keskused. Koolitusi korraldav struktuuriüksus on elukestva õppe keskus. Täiendusõpet viiakse läbi tehnika, tootmise, ehituse, teeninduse, keskkonna ja transporditeenuste valdkonnas. Koolitajateks on õppejõud ja eriala parimad praktikud. Koolituste korraldamise aluseks on sisuline koostöö riigi- ja omavalitsusasutuste, haridusasutuste, ameti- ja kutseliitudega. TTK on Eesti Töötukassa koostööpartner. - isikustatud koolituskaart võimaldab töötutele ja koondamisteate saanud töötajatele erialast täienduskoolitust või ümberõpet 2500€ ulatuses.

TTK elukestva õppe keskuses on võimalik õppida kõikide tasemeõppe õppekavade aineid eesmärgiga täiendada erialaseid teadmisi. Õppida saavad kõik vähemalt keskharidusega inimesed. Õppima asumiseks tuleb esitada avaldus. Õpisooviga palume pöörduda TTK elukestva õppe keskuse juhataja e-posti aadressil: agnes@tktk.ee. Õppetöö on tasuline. Vastavalt TTK nõukogu otsusele 27.04.2016 nr 1-15/84 Õppekulude osalise hüvitamise määrad 2016/2017. õppeaastal punkt 2 kehtestada õppeteenustasu elukestva õppe keskuse kõrgkooli kaudu õppeainekursust läbivale isikule ühe ainepunkti hinnaks 25 eurot.

Informatsioon täienduskoolituste kohta telefonil 6664553.

Täiendusõppe läbiviimise ja õppetasu arveldamise kord Tallinna Tehnikakõrgkoolis

Kontaktid


      


  • Jaga: