Prindi

Erasmus stipendiumite määrad

Erasmus+ stipendiumi arvestamiseks kasutatakse stipendiumi kalkulaatorit.
Erasmus+ programmis 2017/2018 õppeaastal osalevate üliõpilaste õppe- ja praktikastipendiumite määrad lähtuvalt toetuse allikast ja sihtriigi grupist on määratud järgnevalt:

1. Stipendiumid programmi Euroopa Komisjoni vahenditest:
1.1 kõrge elukallidusega riikides* (Austria, Taani, Soome, Prantsusmaa, Iirimaa, Itaalia, Liechtenstein, Norra, Rootsi, Ühendkuningriik)
a) õppimiseks: 495 eurot 30 päeva kohta
b) praktikaks: 695 eurot 30 päeva kohta
* Šveitsi puhul maksab stipendiumit vastuvõttev kõrgkool. Summad võivad erineda TTK poolt kehtestatud määradest. Täpsem info partnerkoolist.

1.2 keskmise elukallidusega riikides (Belgia, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Küpros, Saksamaa, Kreeka, Island, Luksemburg, Holland, Portugal, Sloveenia, Hispaania, Türgi)
a) õppimiseks: 450 eurot 30 päeva kohta
b) praktikaks: 650 eurot 30 päeva kohta

1.3 madala elukallidusega riikides (Bulgaaria, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Malta, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Makedoonia)
a) õppimiseks: 390 eurot 30 päeva kohta
b) praktikaks: 590 eurot 30 päeva kohta

1.4. väljaspool Euroopat: Iisrael, Tai
a) õppimiseks 650 eurot 30 päeva kohta

2. Lisatoetus 200 eurot 30 päeva kohta vajaduspõhist õppetoetust (riigilt) või vajaduspõhist eritoetust (koolilt) saavale üliõpilasele esitatud avalduse ja tõendi alusel.

3. Stipendium Erasmus+ programmi Eesti Vabariigi kaasrahastuse vahenditest 
Euroopasse õppima suundujatele 95 eurot 30 päeva kohta

4. Ühekordne reisitoetus välismaal õppimiseks/praktikaks (esitada lennu vm. transpordi pilet).
NB! Reisitoetust ei maksta, kui õpi- või praktikalepingu pikendamisel jääb tudeng samasse sihtkohta. Stipendiumi suurus sõltub sihtkoha kaugusest:
10-99 km: 20 eurot
100 – 499 km: 180 eurot
500 – 1999 km: 275 eurot
2000 – 2999 km: 360 eurot
3000 – 3999 km: 530 eurot
4000 – 7999 km: 820 eurot
Kauguste arvestamise aluseks on kasutatud Euroopa distantsikalkulaatorit: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

NB! Stipendiumite esimene väljamakse on 80% perioodi kogusummast ning 20% jääkmakse tehakse pärast õpingute või praktika sooritamist ja vajalike dokumentide esitamist. Stipendiumi lõplik suurus sõltub õppe- või praktikaperioodi pikkusest. Perioodi pikenemise või lühenemise korral palun teata võimalikult kiiresti kodukooli Erasmus-koordinaatorit. 

eu-flag-erasmus_vect_pos

 


  • Jaga: