Prindi

Erasmus stipendiumite määrad

Erasmus+ programmis 2017/2018 õppeaastal osalevate üliõpilaste õppe- ja praktikastipendiumite määrad lähtuvalt toetuse allikast ja sihtriigi grupist on määratud järgnevalt:

1. Stipendiumid programmi Euroopa Komisjoni vahenditest:
1.1 kõrge elukallidusega riikides* (Austria, Taani, Soome, Prantsusmaa, Iirimaa, Itaalia, Liechtenstein, Norra, Rootsi, Ühendkuningriik)
a) õppimiseks: 495 eurot 30 päeva kohta
b) praktikaks: 695 eurot 30 päeva kohta
* Šveitsi puhul maksab stipendiumit vastuvõttev kõrgkool. Summad võivad erineda TTK poolt kehtestatud määradest. Täpsem info partnerkoolist.

1.2 keskmise elukallidusega riikides (Belgia, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Küpros, Saksamaa, Kreeka, Island, Luksemburg, Holland, Portugal, Sloveenia, Hispaania, Türgi)
a) õppimiseks: 450 eurot 30 päeva kohta
b) praktikaks: 650 eurot 30 päeva kohta

1.3 madala elukallidusega riikides (Bulgaaria, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Malta, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Makedoonia)
a) õppimiseks: 390 eurot 30 päeva kohta
b) praktikaks: 590 eurot 30 päeva kohta

Erasmus stipendiumi arvutamise tabel

1.4. väljaspool Euroopat: Iisrael, Tai
a) õppimiseks 650 eurot 30 päeva kohta

1.5.Lisatoetus Euroopasse õppima minejatele 200 eur/kuus vajaduspõhist õppetoetust või vajaduspõhist eritoetust saavale üliõpilasele esitatud avalduse ja tõendi alusel.

2. Stipendium Erasmus+ programmi Eesti Vabariigi kaasrahastuse vahenditest 
Euroopasse õppima suundujatele 95 eurot 30 päeva kohta

3. Ühekordne reisitoetus välismaal õppimiseks/praktikaks. Stipendiumi suurus sõltub sihtkoha kaugusest:
10-99 km: 20 eurot
100 – 499 km: 180 eurot
500 – 1999 km: 275 eurot
2000 – 2999 km: 360 eurot
3000 – 3999 km: 530 eurot
4000 – 7999 km: 820 eurot
Kauguste arvestamise aluseks on kasutatud Euroopa distantsikalkulaatorit: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Finantslepingud sõlmitakse tudengiga esimesel võimalusel. Esimene makse (80% kogu stipendiumist) sooritatakse enne välismaale minekut, 20% makstakse välja pärast vahetusperioodi lõppu.

eu-flag-erasmus_vect_pos

 


  • Jaga: