Prindi

Andmebaasid ja veebikeskkonnad

Eesti andmebaasid ja veebikeskkonnad

DEA – Digiteeritud Eesti ajalehed on projekt, mille eesmärk on vanade eestikeelsete ajalehtede digitaalsetele pildifailidele juurdepääsu loomine veebis. Andmebaasis on valik ajalehti aastatest 1821-1944 ja väliseesti ajalehti 1944. aastast. Kasutusjuhend.

DIGAR – Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv pakub juurdepääsu ajalehtedele, ajakirjadele, e-raamatutele, kaartidele, nootidele, fotodele, postkaartidele, plakatitele, illustratsioonidele, audioraamatutele ning muusikafailidele. DIGARi kasutajaks saab registreeruda oma e-posti aadressiga või logides sisse Facebooki, Google+, Twitteri konto või Eesti Rahvusraamatukogu kasutajatunnustega.

DIGAR Eesti artiklid  –  Portaali eesmärgiks on koondada ühte keskkonda ja pakkuda juurdepääsu kõigile läbi aegade Eestis ilmunud või välismaal eesti keeles avaldatud digitaalselt sündinud ja digiteeritud ajalehtedele, lisaks alates 2017.aastast ilmuvatele ajakirjadele jt jadaväljaannetele. Portaal võimaldab väljaandeid sirvida, aga ka otsida ajalehtedes avaldatut, lugeda artiklite täistekste, lisada artiklitele märksõnu, koostada leitud artiklitest nimestikke ning saata neid oma e-postile, jagada leitud informatsiooni sotsiaalvõrgustikes ja palju muud. Videojuhis.

ISE – Eesti artiklite andmebaasi koostatakse peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete põhjal. Andmebaas sisaldab ka viiteid täistekstidele. Kasutusjuhend. Alates 1.01.2017 täiendatakse andmebaasi valikuliselt.

DSpace – Tartu Ülikooli digitaalarhiiv võimaldab vaba juurdepääsu erinevatele e-õpikutele, e-õppematerjalidele ning diplomi- ja lõputöödele.

Eesti Rahvusbibliograafia andmebaas – registreerib Eestis kõigis keeltes ja väljaspool Eestit ilmunud eestikeelseid teavikuid, Eesti autorite teoseid ja nende tõlkeid. Andmebaas sisaldab raamatuid, perioodikat, kaarte, noote, videosalvestisi, piltteavikuid, pisitrükiseid ja e-ressursse.

Eesti Rahvusraamatukogu otsinguportaal – võimaldab otsida e-ressursse ühest või mitmest andmekogust korraga ning kuvab tulemused ühise loendina, mis aitab kasutajal leida soovitud informatsiooni kiiresti ja efektiivselt. Piiratud ligipääsuga andmekogusid, e-ajakirju ja e-raamatuid saavad kasutada Rahvusraamatukogu registreeritud lugejad. Otsinguportaalis saab tellida Rahvusraamatukogu andmekogudes leiduvast kirjandusest koopia nii paberil kui ka digitaalselt. Lisaks sellele on võimalik kasutada raamatukogudevahelise laenutuse teenust, mille kaudu saab tellida portaalis leiduvaid võõrkeelseid raamatuid välismaa raamatukogudest.

Eesti Standardikeskus – Standardite infosüsteem. Ligipääs lugemiseks on kogu TTK arvutivõrgus, standardeid ei saa alla laadida ja välja printida. Kasutusjuhend. Juurdepääs salasõnaga.

Lugeda saab läbi selle teenuse:
• Eesti standardeid
• Eesti standarditeks üle võetud Euroopa ja rahvusvahelisi standardeid ning Euroopa standardilaadseid dokumente
• nähtavad on kehtivad ja viimased kehtetud dokumendid, standardi muudatused ja parandused

Lugeda ei saa:
• rahvusvahelisi ISO ja IEC standardeid, mis ei ole Eesti standarditeks üle võetud
• Euroopa Telekommunikatsiooni Standardimisinstituudi ETSI standarditel põhinevaid Eesti standardeid, mille tekst on kättesaadav tasuta ETSI kodulehelt
• dokumente, mida ei ole veel digitaliseeritud, mis on reeglina kavandid

Eesti statistika andmebaas –  Statistika andmebaas esitab riiklikku statistikat nelja statistika põhivaldkonna kohta – keskkond, majandus, rahvastik ja sotsiaalelu. Rahva ja eluruumide loenduse ning põllumajandusloenduse andmed on esitatud eraldi. Andmebaas uueneb pidevalt andmetega, mille lisandmist teavitab avaldamiskalender.

Elektrooniline Riigi Teataja – Riigi Teataja on Eesti Vabariigi ametlik võrguväljaanne, kus on kehtiv õigus iga ajahetke seisuga. Informatsiooni leiab eelnõude, seaduste, määruste ning Vabariigi Valitsuse korralduste kohta.

ESTLEX  – õigusaktide andmebaas sisaldab endas erinevatest avalikest allikatest pärinevat mitmekesist õigusalast infot, mis on süstematiseeritud ja omavahel seostatud. Lisaks tasuta kättesaadavale kehtivale seadusandlusele sisaldab andmebaas ka õigusaktide arhiivi, kohalike omavalitsuste õigusaktide terviktekste, välislepinguid, õigusaktide venekeelseid aktuaalseisus tõlkeid ja õigusaktidega seotud linke nii viidatud Euroopa Liidu õigusaktidele, seonduvatele Riigikohtu laienditele kui õigusaktide inglisekeelsetele tõlgetele. Kasutusjuhend.

TTÜR Digikogu – Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu digikogu pakub veebipõhist ligipääsu õpikute, õppematerjalide ja doktoritööde e-versioonidele. Digikogu on enamjaolt vaba juurdepääsuga, kuid autori soovil võivad olla rakendatud ka juurdepääsupiirangud.

Välismaa e-andmebaasid ja veebikeskkonnad

EBSCOhost – sisaldab välismaiste e-allikate (raamatud ja perioodika) teaduslikke täistekste sotsiaal-, humanitaarteaduse, äri ja meditsiini valdkondades. Kasutusjuhend. Juurdepääs salasõnaga.

Google Scholar – teadusartiklite otsingumootor.

 

 


  • Jaga: