Prindi

E-raamatud

E-raamatute andmebaasid ja veebikeskkonnad

DIGARi e-raamatud – Rahvusraamatukogu digiarhiiv sisaldab raamatuid filosoofia, looduse- ja täppisteaduste, rakendusteaduste, tehnika, kunsti, ajaloo, ilukirjanduse jm. kohta.

Eesti Rahvusraamatukogu otsinguportaali e-raamatud –  Kõikide raamatute lugemiseks on vaja end reigstreerida Rahvusraamatukogu lugejaks. E-raamatute kodus kasutamise juhend.

Google Books – võimalus lugeda osalise piirangu või täieliku juurdepääsuga raamatuid erinevatest valdkondadest nagu majandus, äri, keskkond, ehitus, moedisain, tehnoloogia, õigus, ilukirjandus jpm. Kasutades liitotsingut, saab määrata raamatu paremaks leidmiseks konkreetsed kriteeriumid (nt. väljaande pealkirja, keele eelistuse, ilmumisaasta).

Project Gutenberg eBooks – sisaldab üle 45 000 raamatu erinevates keeltes. Infot leiab hariduse, sotsiaalteaduste, teaduse ja tehnoloogia, õiguse, psühholoogia, ilukirjanduse, ajaloo, kaunite kunstide jm. kohta.

Äripäeva teabevara

IP-põhine juurdepääs TTK arvutivõrgus. Vajuta “Logi sisse”. Peale sisse logimist on vaikimisi viimati kasutatud  teabevara nähtav. Teiste teavikute lugemiseks vali teabevara nimega mustal lahtril allapoole suunaga nool.

Ehitus
Ettevõtja
Finantsjuhtimine
Juht
Lepingud
Logistika ja eksport
Projekti- ja protsessijuhtimine
Tootmise juhtimine
Turundus
Töösuhted
Tööõigus, näidised ja kommentaarid
Äriõigus, näidised ja kommentaarid

E-raamatud

Autotehnika, transport ja logistika, raudteetehnika

Elektriraudtee ja selle mõjud elektrisüsteemi talitlusele (2015)
Ekspedeerija käsiraamat (2016)
Logistika õpik kutsekoolidele (2013)
Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus : käsiraamat (2013)
Transport: ühendused Euroopa kodanikele ja ettevõtjatele (2014)
Advances in Internal Combustion Engines and Fuel Technologies (2013)
Diesel Engine – Combustion, Emissions and Condition Monitoring (2013)
Electric Vehicles – Modelling and Simulations (2011)
Electric Vehicles – The Benefits and Barriers (2011)
Fuel Injection (2010)
Internal Combustion Engines (2012)
Infrastructure Design, Signalling and Security in Railway (2012)
New Advances in Vehicular Technology and Automotive Engineering (2012)
New Generation of Electric Vehicles (2012)
New Trends and Developments in Automotive Industry (2011)
New Trends and Developments in Automotive System Engineering (2012)
Reliability and Safety in Railway (2012)
Supply Chain Management (2011)
Urban Transport and Hybrid Vehicles (2010)

Arhitektuur, linnaplaneerimine

100 maja: Eesti ekspositsioon 12. Veneetsia arhitektuuribiennaalil (2010)
Kui pikk on ühe maja elu?: Eesti ekspositsioon XIII Rahvusvahelisel Arhitektuuribiennaalil (2012)
Joonestamine : õpetaja raamat (2011)
Linnafoorumid (2011)
Pargiterminite seletussõnaraamat (2012)
Raudteearhitektuuri ajaloost ja säilitamisest (2006)
Ruumiline planeerimine ja ehitamine: kodaniku käsiraamat (2012)
A guide to contemporary architecture in Tallinn (2012)
Advances in Landscape Architecture (2013)
Landscape Planning (2012)

Ehitus, rakendusgeodeesia, teedeehitus

Ehitusmehaanika: õpik kõrgkoolidele (2012)
Energiatarve ja passiivmajad (2011)
GIS ja kartograafia alused: praktilised harjutused (2010)
Globaalne asukohamääramine (2013)
Kartograafia alused (2012)
Korterelamute välispiirete lisasoojustamise sõlmejoonised ja tüüpkorterite ventilatsioonilahendused (2015)
Ökoloogilised ehitusmaterjalid (2011)
Moving to Sustainable Buildings (2013)
New Achievements in Geoscience (2012)
Smart Home Systems (2010)

Majandus, juhtimine, turundus

Alustava ettevõtja teejuht (2013)
Ettevõtluse alused: õppematerjal (2007)
Ettevõtlus- ja innovatsioonipoliitika vahehindamine (2012)
Ideest eduka ettevõtteni: õppematerjal (2008)
Kategooria juhtimine kaubanduses (2012)
Sihtväärtuse kavandamine: sissejuhatus, raamistik ja praegune võrdlusalus (2017)
Ruumi loojad: kuidas kaasavalt juhtides muutusi luua (2013)
Tootmise korraldamine (2014)
Turunduse alused (2012)
Väikeettevõtja turundusest: kuidas suurte tegijate vahelt välja paista (2012)
Operations Management (2013)
Six Sigma Projects and Personal Experiences (2011)

Masinaehitus, elektritehnika, tehnomaterjalid

Elektripaigaldised. 1. osa (2012)
Elektripaigaldised. 2. osa (2012)
Elektripaigaldised. 3. osa (2012)
Elektripaigaldised. 4. osa (2012)
Elektriprojekteerimise käsiraamat (2012)
Analog Circuits (2013)
Composites and Their Applications (2012)
Magnetic Bearings, Theory and Applications (2010)
Mechanical Engineering (2012)
Metal, Ceramic and Polymeric Composites for Various Uses (2011)
Tribology – Fundamentals and Advancements (2013)
Tribology in Engineering (2013)
Welding Processes (2012)

Keskkond, jäätmekäitlus

Biogaasi tootmine ja kasutamine : käsiraamat (2008)
Eesti keskkonnaindikaatorid – arendustöö ja tulemused (2014)
Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030 (2007)
Eesti looduskaitse (2010)
Eestis tekkinud segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise uuring: uuringu lõpparuanne (2013)
Euroopa veevarude kaitsmise kava (2014)
Imetajad: õppekogumik (2012)
Kaugseire Eestis (2014)
Keskkond: terve ja jätkusuutlik keskkond tulevastele põlvedele (2013)
Keskkonnaeetika võtmetekste (2008)
Keskkonnamõjude hindamise algatamine ja motiveerimine Tallinna näitel (2014)
Kliimameetmed: maailma kliimaga, mida armastad (2014)
Lindude elupaigad: õppekogumik (2013)
Loopealsete ja rannaniitude majandamine ja elustiku seisund : looduskaitse rakendusuuringud (2015)
Läänemere hea tervise nimel (2012)
Maismaa võõrliikide käsiraamat (2013)
Rohelise kontori käsiraamat (2013)
Vee võõrliikide käsiraamat (2011)
Clean Energy for Better Environment (2012)
Environmental issues associated with infrastructure development (2013)
Environmental Management in Practice (2011)
Industrial Waste (2012)
Material Recycling – Trends and Perspectives (2012)
Municipal and Industrial Waste Disposal (2012)
Perspectives in Water Pollution (2013)
Soil Contamination (2011)
The 7th survey on environmental auditing: 2012 (2013)
Water Treatment (2013)

Reaalteadused

Lineaaralgebra: veebiõpik (2006)
Matemaatika õhtuõpik (2013)
Linear Algebra – Theorems and Applications (2012)
MATLAB Applications for the Practical Engineer (2014)
MATLAB – A Fundamental Tool for Scientific Computing and Engineering Applications – Volume 1 (2012)
MATLAB – A Fundamental Tool for Scientific Computing and Engineering Applications – Volume 2 (2012)
MATLAB – A Fundamental Tool for Scientific Computing and Engineering Applications – Volume 3 (2012)

Rõivaste tehniline disain, mood, tekstiilid 

Eesti rahvarõivad ja vapid : [graafilised lehed](1944)
Muistne käsitöö : õpik-käsiraamat kutsekoolidele (2013)
Parkimine. Viltimine. Taimedega värvimine : väike käsiraamat (2004)
Rõivaste piltsõnastik (2014)
Õmblusseadmed (2014)
Õpime rätsepaks : särgid, pluusid, kleidid ja vestid (2011)
Advances in Modern Woven Fabrics Technology (2011)
Advances in Treating Textile Effluent (2011)
Eco-Friendly Textile Dyeing and Finishing (2013)
Natural Dyes (2011)
Textile Dyeing (2011)
Trash to trend : using upcycling in fashion design : doctoral thesis (2011)
Woven Fabrics (2012)


  • Jaga: