Prindi

Erasmus õpingud

Hea tulevane ERASMUS-tudeng!

Kui oled õppeosakonnast saanud taotluse vastuvõtu kinnituse, tuleb järgmise sammuna väliskõrgkooli veebilt vaadata üle partnerkooli nõudmised.

Väliskõrgkool nõuab tavaliselt selliseid dokumente:
* Transcript of Records (TTKs läbitud ainete loetelu) – väljastab õppeosakonna Erasmus-programmi õppekorralduse spetsialist.
* Learning_Agreement (õppeleping). Ained on soovitav valida vastavalt oma õppekava järgmise semestri ja ka edasiste semestrite ainetele. Õppekavad on väljas ÕIS-is. Õppeainete omavahelise sobivuse osas annab nõu ja Learning Agreement’i allkirjastab õppekava juht.

Dokumente täites läheb tavaliselt vaja TTK Erasmus-programmi koodi, mis on:  EE TALLINN 06

ERASMUS-vahetuse õpirände miinimumnõue on välismaal vähemalt 15 EAP sooritamine. 15 ainepunkti ülekandmisel õppekavasse pikeneb soovi korral ka õppeaeg välismaal viibitud semestri(te) võrra. 

kreeka_erasmus eu-flag-erasmus_vect_pos

Kui vastav väliskõrgkool on kinnitanud oma nõusolekut üliõpilane vastu võtta, sõlmib TTK üliõpilasega Erasmus+ programmi stipendiumilepingud.

Erasmus stipendiumi arvutamise tabel


NB! Stipendiumi esimene väljamakse on 80% perioodi kogusummast ning 20% jääkmakse tehakse pärast õpingute/praktika sooritamist. 

Kui õpingute jooksul tekib küsimusi või probleeme, mida kohapeal lahendada ei õnnestu, tuleb kindlasti ühendust võtta kodukooli õppeosakonna Erasmus-spetsialistiga.

Õpingute lõppedes on soovitav aegsasti kaasa küsida hinneteleht (Transcript of Records) ja kinnituskiri kõrgkoolilt. (Mõnikord saadetakse need hiljem postiga kooli.) Samuti tuleb tudengil täita EU Survey tagasiside ankeet (saadetakse meilile) ja esitada vabas vormis essee või videopäevik oma kogemustest ja soovitustest teistele tudengitele.

Väliskõrgkoolis omandatud ainepunktid tuleb ÕISi kanda hiljemalt 5 nädala jooksul õpingute lõppkuupäevast.

Lisainfo:

 

 

 

 


  • Jaga: